Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Używanie samochodu służbowego – przychód pracownika

korzystanie z samochodu służbowego / Fot. sxc.hu
Popularnym i lubianym przez pracowników świadczeniem o charakterze pozapłacowym jest udostępnienie pracownikowi przez pracodawcę samochodu osobowego. Sytuacja, w której samochód wykorzystywany jest wyłącznie jako narzędzie niezbędne do wykonywania pracy (np. w celu transportu towarów czy odbywania wyjazdów służbowych), nie rodzi raczej pro-blemów podatkowych. Wątpliwości pojawiają się w sytuacjach, gdy pracownik, za zgodą pracodawcy, korzysta z auta służbowego dla potrzeb prywatnych.
więcej

Nieodpłatne udostępnienie samochodu – podatek VAT

foto. istockphoto
Obowiązująca od początku kwietnia 2011 r. nowelizacja przepisów z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) spowodowała, że na nowo podjęto dyskusję o zakresie opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług. Jakkolwiek zagadnienie to dotyczy różnorodnych aktywności podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przede wszystkim zaś działań promocyjnych i rekla-mowych, to – o czym często się zapomina – ma także wpływ na opodatkowanie świadczeń pracowniczych.
więcej

Koszty zakwaterowania – dofinansowanie

foto. sxc.hu
Pracodawcy, dążąc do tego, by ich zespół składał się z pracowników o jak najwyższych kwa-lifikacjach zawodowych, niejednokrotnie poszukują ich poza miejscowością, która jest sie-dzibą przedsiębiorstwa, oferując jednocześnie świadczenia związane z zakwaterowaniem.
więcej

Świadczenia od byłego pracodawcy dla emerytów i rencistów

świadczenia od byłego pracodawcy dla emerytów i rencistów
Wśród praktyków nowelizacje przepisów podatkowych wywołują z reguły głęboki niepokój. Zmiana uregulowań, które są najczęściej stosowane przez płatników i podatników, może powodować wątpliwości interpretacyjne. Na szczęście zmiany prawa mogą również eliminować jego niejednolite stosowanie.
więcej

Świadczenia medyczne

wizyta u lekarza / Fot. sxc.hu
Przychód po stronie pracownika z tytułu świadczeń medycznych w świetle najnowszych orzeczeń sądowych oraz praktyki podatkowej.
więcej

Konkursy pracownicze

wyścig / Fot. istockphoto.com
Nagrody otrzymane w konkursach organizowanych dla pracowników – przychód ze stosunku pracy czy przychód opodatkowany ryczałtowo?
więcej

Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

świadczenia pozapłacowe to nieodłączny element wynagrodzenia / Foto. istockphoto.com
Pozapłacowe świadczenia motywujące pracowników są coraz częściej doceniane przez pracodawców i stanowią już nieodłączny element wynagrodzenia polskiego pracownika. Ze względu na efekt skali prawidłowe pobranie zaliczki od dochodu pracownika przez płatnika podatku jest niezwykle istotne, gdyż niedopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy podatkowej może spowodować niepotrzebne powstanie ryzyka podatkowego.
więcej

« · «« · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.