Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Zwolnienie z opodatkowania odpraw związanych ze śmiercią pracownika

foto
Kodeks pracy w art. 93 przewiduje, że w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.
więcej

Pracownik otrzymujący zwrot za badania wzroku nie zapłaci PIT

Zwrot za okulary jest nieopodatkowany, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona na pracownika, czy na pracodawcę / Fot. istockphoto
Zwrócone koszty badań lekarskich oraz zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika nie będę opodatkowane.
więcej

Szef nie odprowadzi PIT od programów lojalnościowych

Pracownicy korzystający z akcji promocyjnych nie różnią się od innych klientów / Fot. istockphoto
Firmowe rabaty udzielane na zakup towarów od pracodawcy nie stanowią opodatkowanego przychodu ze stosunku pracy.
więcej

Konsekwencje podatkowe wynikające ze zorganizowania przez pracodawcę programów motywacyjnych

Podatkowe konsekwencje świadczeń pozapłacowych / Fot. istockphoto
Świadczenia pozapłacowe stanowią istotny element motywowania pracowników oraz sposób na zdobycie ich lojalności wobec pracodawcy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.
więcej

Zasady ustalania przychodu z tytułu prywatnego używania samochodów służbowych

Samochód służbowy używany w celach prywatnych / Fot. istockphoto
Z dniem 1 stycznia 2015 r. do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wprowadzono przepis art. 12 ust. 2a, zgodnie z którym wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się, zależnie od pojemności silnika, w wysokości 250 zł lub 400 zł miesięcznie. Zważywszy na wieloletnie problemy interpretacyjne i praktyczne związane z opodatkowaniem powyższych świadczeń, nowa regulacja została przyjęta z nadzieją na eliminację wątpliwości i uproszczenie procedur administracyjnych. Ponieważ mija ponad pół roku jej obowiązywania, warto się zastanowić, czy nadzieja ta nie była przedwczesna.
więcej

Finansowanie przez pracodawcę dowozu pracowników do pracy w świetle przepisów o podatku VAT

Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta
W wyniku nowelizacji ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z początkiem 2015 r. zwolniono od podatku wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
więcej

Sfinansowanie przez pracodawcę świadczeń związanych ze zdrowiem pracowników – konsekwencje w PIT

Wielu pracodawców decyduje się na dostarczenie pracownikom kart umożliwiających wstęp do rożnego rodzaju obiektów sportowych / Fot. istockphoto.com
Świadczenia pozapłacowe stanowią istotny element motywowania pracowników oraz sposób na zdobycie ich lojalności wobec pracodawcy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Jakie są zatem podatkowe konsekwencje takich świadczeń?
więcej

Badania profilaktyczne a opodatkowanie refundacji okularów

Pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarz / Fot. istockphoto
W świetle § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
więcej

Pracownik zapłaci za darmowy obiad

Fot. istockphoto
Skorzystanie z nieodpłatnych posiłków, które funduje pracodawca, stanowi dla osoby zatrudnionej opodatkowany przychód.
więcej

Pracownik sezonowy ma prawo do świadczeń z ZFŚS wolnych od podatku

Fot. istockphoto
Były pracownik skorzysta z limitu zwolnienia z PIT, do którego nabył prawo w okresie zatrudnienia.
więcej

Wirtualne akcje nie stanowią przychodu

Przyznanie pracownikom akcji wirtualnych nie skutkuje powstaniem przychodu / Fot. istockphoto
Plan motywacyjny, który przyznaje hipotetyczne korzyści w formie wirtualnych akcji, nie jest opodatkowanym przychodem pracownika. Nabycie w ramach planu motywacyjnego tzw. akcji wirtualnych lub fantomowych nie stanowi nieodpłatnego świadczenia określonego w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), dalej: ustawa o PIT.
więcej

Rower pracowniczy

Jazda na rowerze poprawia kondycję i samopoczucie pracownika / Fot. istockphoto
W ostatnich latach uprawianie sportu stało się bardzo popularne. Warto rosnącą modę na jeżdżenie rowerami przekuć w instrument motywowania pracowników, zwłaszcza że niejedna firma buduje obecnie swój wizerunek, wykorzystując hasła związane z ekologią czy powrotem do natury.
więcej

Prezent dla emeryta

Pracodawcy przewidują rożnego rodzaju benefity dla odchodzących na emeryturę / Fot. istockphoto
Prezent w uznaniu za wieloletnią współpracę – o świadczeniach dodatkowych dla odchodzących na emeryturę.
więcej

Imprezy integracyjne nie tylko dla pracowników

Sezon letni sprzyja organizacji imprez integracyjnych / Fot. istockphoto
Sezon letni sprzyja organizacji imprez integracyjnych w różnorodnych formach, w tym również w formie pikników pracowniczych lub innych
więcej

Pracodawca może dofinansować pobyt dziecka w przedszkolu

\Pracodawca może
Polski ustawodawca przewidział możliwość dofinansowania pobytu dziecka w przedszkolu ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
więcej

Wydatki związane z wynajmem samochodu do celów służbowych a podatek dochodowy

Fot. istockphoto.com
Czy wydatki związane z zapewnieniem dodatkowego wyposażenia mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy?
więcej

Opodatkowanie dofinansowania do posiłków

Fot. istockphoto.com
Z reguły benefity stanowią korzyść dla pracownika. Pracodawca przede wszystkim ponosi ich koszt.
więcej

Refundacja zakupu okularów

Fot. istockphoto.com
Zagadnienie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracownika reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (zwane dalej rozporządzeniem), które odwołuje się do art. 23715 kodeksu pracy. Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora.
więcej

PIT od kawy i herbaty

Fot. istockphoto.com
Pracodawca, który udostępnia nieodpłatnie artykuły spożywcze pracownikom, nie musi im naliczać podatku dochodowego.
więcej

Niespłacona pożyczka to przychód pracownika

Fot. istockphoto.com
Kwota udzielonej przez pracodawcę pożyczki nie jest przychodem pracownika, ale jej umorzenie stanowi już nieodpłatne świadczenie opodatkowane PIT. Pożyczka, którą może udzielić pracodawca z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), np. na cele mieszkaniowe, jest świadczeniem zwrotnym, które nie powoduje trwałego przysporzenia majątkowego u pożyczkobiorcy
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »


Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.