Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Pracownik sezonowy ma prawo do świadczeń z ZFŚS wolnych od podatku

Fot. istockphoto
Były pracownik skorzysta z limitu zwolnienia z PIT, do którego nabył prawo w okresie zatrudnienia.
więcej

Wirtualne akcje nie stanowią przychodu

Przyznanie pracownikom akcji wirtualnych nie skutkuje powstaniem przychodu / Fot. istockphoto
Plan motywacyjny, który przyznaje hipotetyczne korzyści w formie wirtualnych akcji, nie jest opodatkowanym przychodem pracownika. Nabycie w ramach planu motywacyjnego tzw. akcji wirtualnych lub fantomowych nie stanowi nieodpłatnego świadczenia określonego w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), dalej: ustawa o PIT.
więcej

Rower pracowniczy

Jazda na rowerze poprawia kondycję i samopoczucie pracownika / Fot. istockphoto
W ostatnich latach uprawianie sportu stało się bardzo popularne. Warto rosnącą modę na jeżdżenie rowerami przekuć w instrument motywowania pracowników, zwłaszcza że niejedna firma buduje obecnie swój wizerunek, wykorzystując hasła związane z ekologią czy powrotem do natury.
więcej

Prezent dla emeryta

Pracodawcy przewidują rożnego rodzaju benefity dla odchodzących na emeryturę / Fot. istockphoto
Prezent w uznaniu za wieloletnią współpracę – o świadczeniach dodatkowych dla odchodzących na emeryturę.
więcej

Imprezy integracyjne nie tylko dla pracowników

Sezon letni sprzyja organizacji imprez integracyjnych / Fot. istockphoto
Sezon letni sprzyja organizacji imprez integracyjnych w różnorodnych formach, w tym również w formie pikników pracowniczych lub innych
więcej

Pracodawca może dofinansować pobyt dziecka w przedszkolu

\Pracodawca może
Polski ustawodawca przewidział możliwość dofinansowania pobytu dziecka w przedszkolu ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
więcej

Wydatki związane z wynajmem samochodu do celów służbowych a podatek dochodowy

Fot. istockphoto.com
Czy wydatki związane z zapewnieniem dodatkowego wyposażenia mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy?
więcej

Opodatkowanie dofinansowania do posiłków

Fot. istockphoto.com
Z reguły benefity stanowią korzyść dla pracownika. Pracodawca przede wszystkim ponosi ich koszt.
więcej

Refundacja zakupu okularów

Fot. istockphoto.com
Zagadnienie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracownika reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (zwane dalej rozporządzeniem), które odwołuje się do art. 23715 kodeksu pracy. Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora.
więcej

PIT od kawy i herbaty

Fot. istockphoto.com
Pracodawca, który udostępnia nieodpłatnie artykuły spożywcze pracownikom, nie musi im naliczać podatku dochodowego.
więcej

Niespłacona pożyczka to przychód pracownika

Fot. istockphoto.com
Kwota udzielonej przez pracodawcę pożyczki nie jest przychodem pracownika, ale jej umorzenie stanowi już nieodpłatne świadczenie opodatkowane PIT. Pożyczka, którą może udzielić pracodawca z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), np. na cele mieszkaniowe, jest świadczeniem zwrotnym, które nie powoduje trwałego przysporzenia majątkowego u pożyczkobiorcy
więcej

Pomoc materialna z ZFŚS

Fot. istockphoto.com
Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej uzfśs) za działalność socjalną uznaje się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz rożnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
więcej

Dopłatę do leków pracodawca rozliczy w PIT

Fot. istockphoto.com
Refundacja wydatków na lekarstwa stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego szef powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, które powodują u podatnika powstanie przysporzenia majątkowego.
więcej

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych polisy OC od firmy

Fot. sxc.hu
Pojęcie „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości.
więcej

Pobyt pracownika w SPA

Fot. istockphoto.com
Jeśli pracodawca finansuje pracownikowi pobyt w SPA (ze środków innych niż środki ZFŚS), należy zbadać, czy po stronie pracownika dochodzi do przysporzenia majątkowego.
więcej

Dojazd autobusem do miejsca pracy bez podatku

Fot. istockphoto.com
Pracodawca nie musi naliczać podatku dochodowego od dowozu zorganizowanego osobom zatrudnionym.
więcej

Jakie świadczenia można przyznać z ZFŚS?

Fot. istockphoto.com
Jeśli pracodawca zdecydował się utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wówczas musi podporządkować się ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS), która określa, jakie świadczenia mogą być przyznane ze środków tego funduszu. Ustawa określa m.in. zasady gospodarowania środkami tego funduszu oraz definiuje pojęcie działalności socjalnej.
więcej

Fiskus nakazuje opodatkować zwrot kosztów noclegu

Fot. istockphoto.com
Organy podatkowe uważają, że sfinansowany nocleg związany z wykonywaniem obowiązków przedstawiciela handlowego stanowi opodatkowany przychód.
więcej

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Fot. sxc.hu
Rok szkolny to zawsze okazja do zorganizowania dla uczniów wycieczki szkolnej. Taki kilkudniowy wyjazd może się jednak okazać sporym kosztem dla wielu rodziców, dlatego też coraz więcej pracodawców decyduje się na uregulowanie w obowiązujących u nich regulaminach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zasad udzielania pracownikom wsparcia w sfinansowaniu takiego właśnie wyjazdu dla dziecka. Benefit ten jest bardzo motywujący zwłaszcza dla tych pracowników, którzy choć mają niewielki domowy budżet, to jednak bardzo chcieliby, aby ich dziecko poznało zabytki polskich miast lub też odetchnęło świeżym górskim powietrzem.
więcej

Rozliczanie podatkowe benefitów. Czy da się oszczędzić na dawaniu?

Fot. istockphoto.com
Niekiedy z pewnych względów motywowanie pracowników polegające na niewielkiej podwyżce może nie wywołać oczekiwanego skutku.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.