Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Pracownik zapłaci PIT za używanie auta

Fot. istockphoto.com
Pracodawca doliczy do pensji osoby zatrudnionej 250 zł lub 400 zł z tytułu korzystania z samochodu firmowego do celów prywatnych.
więcej

Pieniądze oraz rzeczy i talony stanowią przychód pracownika

Fot. istockphoto.com
Zwrot wydatków oraz otrzymane od pracodawcy przedmioty i talony są objęte podatkiem dochodowym. Niektóre z tych czynności mogą korzystać ze zwolnienia, ale tylko gdy przewiduje to ustawa o PIT.
więcej

Jak zaszczepić pracownika?

Fot. istockphoto.com
Za oknem zimno, ciemno i mokro. W biurze co chwila rozlega się kaszel, co drugie biurko puste, a w szufladzie szefa leży stos zwolnień lekarskich od pracowników, których dopadła tegoroczna odmiana grypy. Coraz częściej jednak taki obrazek odchodzi do lamusa, gdyż pracodawcy decydują się na fundowanie pracownikom szczepień ochronnych przeciw grypie.
więcej

Imprezy integracyjne – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Temat opodatkowania imprez integracyjnych dla pracowników wielokrotnie wywoływał kontrowersje zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w stosowaniu prawa przez organy podatkowe.
więcej

Czy opłatę za wdrożenie kafeterii można finansować z ZFŚS?

Fot. istockphoto.com
W dobie udostępniania pracownikom świadczeń pozapłacowych, w tym również finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwanego dalej ZFŚS), coraz popularniejsze stają się systemy kafeteryjne.
więcej

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Fot. istockphoto.com
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej uzfśs) przewiduje zasady utworzenia funduszu, który ma na celu finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Nasuwa się w tym miejscu pytanie, kto jest osobą uprawnioną do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
więcej

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mu mienie

Fot. istockphoto.com
Pracodawcy, chcąc z jednej strony podwyższyć wydajność pracy, a z drugiej zmotywować pracowników, powierzają im rozmaite narzędzia pracy, takie jak laptop, telefon służbowy czy samochód służbowy. Niewątpliwie stanowią one atrakcyjne dla pracowników benefity.
więcej

Skutki podatkowe dofinansowania pobytu pracownika w sanatorium ze środków ZFŚS

Fot. istockphoto.com
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi narzędzie służące realizacji działalności socjalnej pracodawcy. Beneficjentami środków z ZFŚS mogą być zarówno pracownicy, członkowie ich rodzin, jak i emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny.
więcej

Darmowe granty od szefa są przychodem, gdy pracownik z nich korzysta

Darmowe granty / Fot. istockphoto.com
Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o PIT, które określają opodatkowanie dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń, są zgodne z ustawą zasadniczą.
więcej


Szczepienia na choroby tropikalne

Fot.istockphoto.com
Czy wydatki na szczepienia ochronne pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu?
więcej

Benefity a moment wykazania podatku VAT

Fot. istockphoto.com
Pewne świadczenia, które przekazywane są pracownikom bądź ich najbliższym, mogą rodzić konsekwencje na gruncie podatku VAT. Nie każde z nich będzie obojętne z punktu widzenia opodatkowania i ważne jest, aby poza oceną, które z nich generuje takie konsekwencje w podatku, prawidłowo ustalić moment wykazania ich w swoich ewidencjach i deklaracji.
więcej

Opłacone ubezpieczenia nie muszą być przychodem podatkowym

Fot. istockphoto.com
Polisa wykupiona dla pracownika, która jest konieczna i warunkuje wykonywanie działalności gospodarczej przez firmę, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy.
więcej

Dlaczego warto postawić na praktykę absolwencką

Fot. istockphoto.com
Nieliczni pracodawcy zdają sobie sprawę, że w przepisach prawa uregulowana została tzw. praktyka absolwencka. Powyższą instytucję w całokształcie można potraktować z pełnym przekonaniem jako doskonały benefit, zarówno dla absolwenta, jak i dla przyszłego pracodawcy.
więcej

Nowe uprawnienia w zakresie macierzyństwa

Fot. istockphoto.com
Ustawa z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy kodeks pracy wprowadziła nowe przywileje dla rodziców. Od 17 czerwca 2013 r. rodzice mogą pozostać ze swymi pociechami przez rok od ich narodzin lub przysposobienia na płatnym urlopie. Dotychczas mogli korzystać jedynie z podstawowego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego, których wymiar nie przekraczał 24 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka.
więcej

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – czy raz wprowadzony może ulec zmianie?

Fot. istockphoto.com
Pracodawcy, chcąc zadbać o swoich pracowników, zagwarantować sobie ich satysfakcję z zatrudnienia w swoim zakładzie pracy i pielęgnować wolę dalszej owocnej współpracy, rzutującą niewątpliwie na jej efektywność i zapewniają podwładnym rożne formy wsparcia lub proponują określone benefity.
więcej

Catering dla pracownika lepszy niż restauracja

Catering w firmie / Fot. istockphoto.com
Impreza integracyjna organizowana w celu zacieśnienia więzi pomiędzy uczestniczącymi w niej osobami oraz zmotywowania ich do tego, aby z większym zaangażowaniem i efektywniej wykonywały swoje obowiązki w pracy, jest obecnie bardzo powszechnym benefitem. Takim wydarzeniom na ogół towarzyszy poczęstunek. Często także w trakcie długich szkoleń czy spotkań, na których omawia się z pracownikami bieżącą sytuację firmy, warto zapewnić podwładnym posiłki. Wykazanie związku tego typu wydatków z działalnością firmy nie powinno być problematyczne, co potwierdzają interpretacje i wyroki sądowe. Czy w takich sytuacjach lepiej wybrać catering, niż skorzystać z restauracji?
więcej

Pracownik zapłaci PIT od sfinansowanej wycieczki

Wycieczka zagraniczna / Fot. istockphoto.com
Szef, który ufunduje zagraniczny wyjazd zatrudnionym osobom, powinien pobrać od wartości wycieczki zaliczkę na podatek dochodowy.
więcej

Ekstra benefit — wycieczka zagraniczna

Fot. istockphoto.com
Czy pracodawca może sfinansować z ZFŚS zagraniczny wyjazd dla swojego pracownika?
więcej

Oskładkowanie szkoleń pracowniczych

Szkolenie pracowników / Fot. istockphoto.com
Głównym aktem prawnym regulującym zagadnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników jest ustawa z 26 czerwca 1974 r. W przepisach art. 102–1036 Kodeksu pracy (dalej: kp) zawarte są regulacje odnoszące się do praw i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.