Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mu mienie

Fot. istockphoto.com
Pracodawcy, chcąc z jednej strony podwyższyć wydajność pracy, a z drugiej zmotywować pracowników, powierzają im rozmaite narzędzia pracy, takie jak laptop, telefon służbowy czy samochód służbowy. Niewątpliwie stanowią one atrakcyjne dla pracowników benefity.
więcej

Skutki podatkowe dofinansowania pobytu pracownika w sanatorium ze środków ZFŚS

Fot. istockphoto.com
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi narzędzie służące realizacji działalności socjalnej pracodawcy. Beneficjentami środków z ZFŚS mogą być zarówno pracownicy, członkowie ich rodzin, jak i emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny.
więcej

Darmowe granty od szefa są przychodem, gdy pracownik z nich korzysta

Darmowe granty / Fot. istockphoto.com
Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o PIT, które określają opodatkowanie dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń, są zgodne z ustawą zasadniczą.
więcej


Szczepienia na choroby tropikalne

Fot.istockphoto.com
Czy wydatki na szczepienia ochronne pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu?
więcej

Benefity a moment wykazania podatku VAT

Fot. istockphoto.com
Pewne świadczenia, które przekazywane są pracownikom bądź ich najbliższym, mogą rodzić konsekwencje na gruncie podatku VAT. Nie każde z nich będzie obojętne z punktu widzenia opodatkowania i ważne jest, aby poza oceną, które z nich generuje takie konsekwencje w podatku, prawidłowo ustalić moment wykazania ich w swoich ewidencjach i deklaracji.
więcej

Opłacone ubezpieczenia nie muszą być przychodem podatkowym

Fot. istockphoto.com
Polisa wykupiona dla pracownika, która jest konieczna i warunkuje wykonywanie działalności gospodarczej przez firmę, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy.
więcej

Dlaczego warto postawić na praktykę absolwencką

Fot. istockphoto.com
Nieliczni pracodawcy zdają sobie sprawę, że w przepisach prawa uregulowana została tzw. praktyka absolwencka. Powyższą instytucję w całokształcie można potraktować z pełnym przekonaniem jako doskonały benefit, zarówno dla absolwenta, jak i dla przyszłego pracodawcy.
więcej

Nowe uprawnienia w zakresie macierzyństwa

Fot. istockphoto.com
Ustawa z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy kodeks pracy wprowadziła nowe przywileje dla rodziców. Od 17 czerwca 2013 r. rodzice mogą pozostać ze swymi pociechami przez rok od ich narodzin lub przysposobienia na płatnym urlopie. Dotychczas mogli korzystać jedynie z podstawowego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego, których wymiar nie przekraczał 24 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka.
więcej

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – czy raz wprowadzony może ulec zmianie?

Fot. istockphoto.com
Pracodawcy, chcąc zadbać o swoich pracowników, zagwarantować sobie ich satysfakcję z zatrudnienia w swoim zakładzie pracy i pielęgnować wolę dalszej owocnej współpracy, rzutującą niewątpliwie na jej efektywność i zapewniają podwładnym rożne formy wsparcia lub proponują określone benefity.
więcej

Catering dla pracownika lepszy niż restauracja

Catering w firmie / Fot. istockphoto.com
Impreza integracyjna organizowana w celu zacieśnienia więzi pomiędzy uczestniczącymi w niej osobami oraz zmotywowania ich do tego, aby z większym zaangażowaniem i efektywniej wykonywały swoje obowiązki w pracy, jest obecnie bardzo powszechnym benefitem. Takim wydarzeniom na ogół towarzyszy poczęstunek. Często także w trakcie długich szkoleń czy spotkań, na których omawia się z pracownikami bieżącą sytuację firmy, warto zapewnić podwładnym posiłki. Wykazanie związku tego typu wydatków z działalnością firmy nie powinno być problematyczne, co potwierdzają interpretacje i wyroki sądowe. Czy w takich sytuacjach lepiej wybrać catering, niż skorzystać z restauracji?
więcej

Pracownik zapłaci PIT od sfinansowanej wycieczki

Wycieczka zagraniczna / Fot. istockphoto.com
Szef, który ufunduje zagraniczny wyjazd zatrudnionym osobom, powinien pobrać od wartości wycieczki zaliczkę na podatek dochodowy.
więcej

Ekstra benefit — wycieczka zagraniczna

Fot. istockphoto.com
Czy pracodawca może sfinansować z ZFŚS zagraniczny wyjazd dla swojego pracownika?
więcej

Oskładkowanie szkoleń pracowniczych

Szkolenie pracowników / Fot. istockphoto.com
Głównym aktem prawnym regulującym zagadnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników jest ustawa z 26 czerwca 1974 r. W przepisach art. 102–1036 Kodeksu pracy (dalej: kp) zawarte są regulacje odnoszące się do praw i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
więcej

Język obcy w pracy – aspekty prawne i podatkowe

Nauka języków obcych / Fot. istockphoto.com
Pracodawcy coraz częściej rozumieją, że w zakresie nauki języka obcego pracownik niejednokrotnie potrzebuje ich wsparcia.
więcej

Zmiany w zakresie czasu pracy 2013 r. Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Fot. istockphoto.com
Pracodawcy narzekają, że przepisy prawa pracy dotyczące czasu pracy są „skostniałe”, nieelastyczne i często na tyle skomplikowane, że trudno jest wybrać właściwą organizację czasu pracy w sposób odpowiadający potrzebom nie tylko pracodawców, ale także pracowników.
więcej

Obowiązek wykazania przez pracownika prawa do zwolnienia przy dofinansowaniu wypoczynku dzieci

Fot. istockphoto.com
Popularnym i często wykorzystywanym przez pracowników oraz pracodawców bene-fitem jest dopłata z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu wypoczynku dzi-ci do lat 18. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) całkowite zwolnienie od podatku dochodowego w tym zakresie.
więcej

Faktura za benfity dla pracownika

Fot.sxc.hu
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie wiele zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). Polski ustawodawca wprowadził m.in. do ustawy normy prawne regulujące wystawianie faktur (por. art. 106a do 106q ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), które stosowano dotychczas w polskim porządku prawnym na podstawie rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od po-datku od towarów i usług (obowiązującego do 31 grudnia 2013 r.).
więcej

Finansowanie usług i produktów nabytych w systemie kafeteryjnym z ZFŚS

Fot.sxc.hu
System kafeteryjny w prosty sposób pozwala na rozwiązanie kwestii kryterium socjalnego. Każdy pracownik objęty systemem kafeteryjnym może otrzymać kwotę dofinansowania w zależności od własnej sytuacji życiowej.
więcej

Opodatkowanie i oskładkowanie premii w przypadku pracowników delegowanych

Fot. istockphoto.com
Ustalenie prawidłowych konsekwencji międzynarodowych oddelegowań pracowniczych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych wymaga weryfikacji wielu czynników, takich jak status rezydencji podatkowej pracownika czy rodzaj umowy, na podstawie której otrzymuje on swoje wynagrodzenie.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.