Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Język obcy w pracy – aspekty prawne i podatkowe

Nauka języków obcych / Fot. istockphoto.com
Pracodawcy coraz częściej rozumieją, że w zakresie nauki języka obcego pracownik niejednokrotnie potrzebuje ich wsparcia.
więcej

Zmiany w zakresie czasu pracy 2013 r. Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Fot. istockphoto.com
Pracodawcy narzekają, że przepisy prawa pracy dotyczące czasu pracy są „skostniałe”, nieelastyczne i często na tyle skomplikowane, że trudno jest wybrać właściwą organizację czasu pracy w sposób odpowiadający potrzebom nie tylko pracodawców, ale także pracowników.
więcej

Obowiązek wykazania przez pracownika prawa do zwolnienia przy dofinansowaniu wypoczynku dzieci

Fot. istockphoto.com
Popularnym i często wykorzystywanym przez pracowników oraz pracodawców bene-fitem jest dopłata z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu wypoczynku dzi-ci do lat 18. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) całkowite zwolnienie od podatku dochodowego w tym zakresie.
więcej

Faktura za benfity dla pracownika

Fot.sxc.hu
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie wiele zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). Polski ustawodawca wprowadził m.in. do ustawy normy prawne regulujące wystawianie faktur (por. art. 106a do 106q ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), które stosowano dotychczas w polskim porządku prawnym na podstawie rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od po-datku od towarów i usług (obowiązującego do 31 grudnia 2013 r.).
więcej

Finansowanie usług i produktów nabytych w systemie kafeteryjnym z ZFŚS

Fot.sxc.hu
System kafeteryjny w prosty sposób pozwala na rozwiązanie kwestii kryterium socjalnego. Każdy pracownik objęty systemem kafeteryjnym może otrzymać kwotę dofinansowania w zależności od własnej sytuacji życiowej.
więcej

Opodatkowanie i oskładkowanie premii w przypadku pracowników delegowanych

Fot. istockphoto.com
Ustalenie prawidłowych konsekwencji międzynarodowych oddelegowań pracowniczych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych wymaga weryfikacji wielu czynników, takich jak status rezydencji podatkowej pracownika czy rodzaj umowy, na podstawie której otrzymuje on swoje wynagrodzenie.
więcej

Szkolenia pracownicze w świetle Kodeksu pracy oraz ustaw podatkowych

Fot. istockphoto.com
Szkolenia pracownicze są bardzo popularnym benefitem cenionym zarówno przez pracowników, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, jak i pracodawców, którzy zyskują co-raz lepiej wykształconych pracowników. Czym więc dokładnie są szkolenia pracownicze rozumiane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz jakie niosą ze sobą korzyści, uprawnienia i obowiązki?
więcej

Opodatkowanie odprawy emerytalnej

Fot. sxc.hu
Odprawa emerytalna stanowi jedną z form uznania i zarazem podziękowania ze strony pracodawcy pracownikowi, który kończy zatrudnienie w firmie w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.
więcej

Programy motywacyjne oparte na pochodnych instrumentach finansowych

Fot. Krzysztof Żuczkowski/FORUM
Ostatnio na popularności zyskują programy motywacyjne dla pracowników lub członków zarządu oparte na tzw. pochodnych instrumentach finansowych. Poniżej przedstawiamy ich główne korzyści – zarówno w zakresie motywacji uczestników, jak i w aspekcie podatkowym.
więcej

Benefity dla odchodzących pracowników

Fot. Łukasz Ostalski/REPORTER
W niełatwym okresie kryzysu może dojść do sytuacji, w których niezbędna będzie mniej lub bardziej trwała zmiana struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie, oznaczająca w tym wypadku najczęściej zwolnienia pracowników. Jeżeli zamiarem pracodawcy nie jest pozostawienie (nierzadko wieloletnich) pracowników samym sobie, a przy tym zależy mu na utrzymaniu z nimi dobrych relacji, które w okresie prosperity ułatwią powrót do współpracy, warto rozważyć zaoferowanie zwalnianym usług z obszaru tzw. outplacementu, samodzielnie bądź przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów.
więcej

ZFŚS – kryterium socjalne

Imprezy integracyjne bądź wycieczki mogą zostać dofinansowane z ZFŚS / Fot. sxc.hu
Podstawy tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS). Zgodnie z art. 1 ustawy o ZFŚS, ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
więcej

Firma musi pobrać zaliczkę od nagrody pracownika

Fot. istockphoto.com
Organy podatkowe są zdania, że wygrane uzyskane w konkursach pracowniczych stanowią przychody ze stosunku pracy, od których należy pobrać podatek według zasad ogólnych.
więcej

Coaching może być benefitem

Fot. istockphoto.com
Opodatkowanie dodatkowego świadczenia pozapłacowego – coachingu – dla pracownika i osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
więcej

Częściowo odpłatne świadczenia pracownicze zwolnione z ZUS

Fot. istockphoto.com
W ostatnim czasie Zakłady Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydały wiele pozytywnych decyzji w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń pracowniczych częściowo finansowanych przez pracodawcę.
więcej

Sfinansowanie pracownikom soczewek kontaktowych

Fot. Waldek Sosnowski / AGENCJA GAZETA
Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ta ogólna norma prawna zawarta została w art. 207 Kodeksu pracy, szczegółowe regulacje określają natomiast rozporządzenia wykonawcze, do których wydania upoważniony został, na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy, Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.
więcej

Niania z ZFŚS

Fot. istockphoto.com
Sfinansowanie przez pracodawcę kosztów wynajęcia niani i dziennego opiekuna ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
więcej

Służbowy telefon a przychód pracownika

Telefon służbowy dla pracownika / Fot. istockphoto.com
Niewątpliwie jednym z najbardziej popularnych benefitów stosowanych przez pracodawców jest przekazywanie pracownikom telefonów komórkowych. Oczywiste jest to, iż mają one przede wszystkim ułatwiać pracownikom wykonywanie powierzonej im pracy. Niejednokrotnie jednak pracodawcy umożliwiają osobom zatrudnionym korzystanie z nich do celów prywatnych. W zależności zaś od przeznaczenia telefonu, powstają odmienne konsekwencje podatkowe.
więcej

Sale, SALE! Wyprzedaż!

Wyprzedaż w polskim centrum handlowym / Fot. sxc.hu
Po okresie świątecznym w sklepach i centrach handlowych rozpoczyna się oczekiwany przez wielu okres sezonowych wyprzedaży. W mediach pojawiają się relacje z wyprzedaży organizowanych przez amerykańskie supermarkety, podczas których klienci już od późnych godzin nocnych czekają przed szklanymi drzwiami na otwarcie domu towarowego, żeby tylko nikt ich nie wyprzedził w drodze po rabaty. Witryny sklepowe łudzą obietnicą zakupienia produktów ze zniżką nawet do 70%.
więcej

Okiem ZUS na okulary dla pracownika

Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów lub soczewek kontaktowych / Fot. istockphoto.com
Wpatrywanie się w monitor komputerowy niewątpliwie osłabia wzrok, a najlepiej wiedzą o tym osoby, które przez cały dzień pracują przed włączonym komputerem. Z tego faktu doskonale zdają sobie również sprawę pracodawcy zatrudniający osoby do pracy przy komputerze i w związku z tym bardzo często zapewniają swoim pracownikom dofinansowanie do okularów lub soczewek kontaktowych.
więcej

Tablet jako benefit

Przekazanie narzędzi pracy może być dla pracownika cenną nagrodą, motywującą do wydajniejszej pracy / Fot. istockphoto.com
Niejednokrotnie przekazanie niektórych narzędzi pracy może być dla pracownika cenną nagrodą, motywującą do wydajniejszej pracy.
więcej

« · «« · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.