Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Nieodpłatne udostępnienie pracownikom wody, herbaty, kawy, cukru i mleka a podatek VAT

Pracodawcom zapewnia pracownikowi wiele udogodnień jak kawa, herbata, cukier / Fot. istockphoto.com
Niejednokrotnie przepisy prawa, zwłaszcza przepisy BHP, nakazują pracodawcom zapewnić pracownikowi wiele udogodnień.
więcej

Programy rabatowe dla pracowników korzystne podatkowo

Udzielanie rabatów na zakup produktów oferowanych przez spółkę pracownikom / Fot. istockphoto.com
W związku z licznymi pozytywnymi indywidualnymi interpretacjami podatkowymi istnieje możliwość uznania, iż – pod pewnymi warunkami – udzielanie rabatów na zakup produktów oferowanych przez spółkę pracownikom nie stanowi dla nich przychodu.
więcej

Samochód w trzech wymiarach

Samochód służbowy / Fot. istockphoto.com
Czyli pojazdy w stosunkach pracodawca-pracownik a ZUS i fiskus.
więcej

Dofinansowanie szkoleń pracowniczych – skutki podatkowe

szkolenie pracowników / Fot. istockphoto.com
Prawidłowe rozliczenie dofinansowania udzielonego pracownikom dotyczy prawie każdego pracodawcy – płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, któremu zależy na rzetelnie wyszkolonym zespole. Aby jednak dofinansowanie kosztów szkolenia nie zostało obciążone dodatkowym wydatkiem, należy wcześniej zwrócić uwagę na kilka aspektów prawnych.
więcej

Zaproszenie na imprezę sylwestrową przez pracodawcę a przychód pracownika

impreza sylwestrowa / Fot. istockphoto.com
Jednym z bardziej atrakcyjnych świadczeń pozapłacowych może być zaproszenie pracowników na imprezę sylwestrową sfinansowaną przez pracodawcę.
więcej

Obowiązki wobec pracowników po przekształceniu firmy

Fot. sxc.hu
Z oczywistych względów przedsiębiorcy poszukują dla siebie najbardziej korzystnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, przepisy prawa umożliwiają zmianę przyjętej wcześniej formy organizacyjno-prawnej.
więcej

Preferencyjne odsetki nie są przychodem pracownika

pożyczka dla pracownika / Fot.istockphoto.com
Udzielenie przez pracodawcę niżej oprocentowanej pożyczki niż występująca na profesjonal-nym rynku nie stanowi opodatkowanego benefitu osoby zatrudnionej.
więcej

Przedszkole – domowe czy firmowe?

Promowanie prorodzinnych zachowań podmiotów rynku pracy / Fot.istockphoto.com
W dobie powszechnych narzekań na niski przyrost naturalny co pewien czas powraca temat potrzeby promowania prorodzinnych zachowań podmiotów rynku pracy.
więcej

Darowizna dla pracownika

Darowizna dla pracownika / Fot. istockphoto.com
Praktyka ukształtowała wiele form mających na celu wyrażenie przez pracodawcę uznania dla dotychczasowych osiągnięć pracownika oraz zachęty do kontynuowania przez niego zatrudnienia i motywacji do coraz efektywniejszego wykonywania przez niego pracy.
więcej

Zwrot wydatków za dojazd na rozmowę kwalifikacyjną

Czy można liczyć na zwrot wydatków za dojazd na rozmowę kwalifikacyjną / Fot. istockphoto.com
Nawet w okresie dużego bezrobocia znalezienie odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego pracownika może być problematyczne i czasochłonne. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, gdy kandydaci spełniający odpowiednie kryteria mieszkają w znacznej odległości od siedziby przyszłego pracodawcy. Firmy poszukujące pracowników, chcące zachęcić konkretnego specjalistę do wzięcia udziału w kolejnym etapie rekrutacji, decydują się czasami na zwrot kosztów przejazdu i noclegu kandydata, co nie pozostaje obojętne z punktu widzenia rozliczenia z fiskusem.
więcej

Podstawowe przesłanki zwolnienia z opodatkowania odszkodowań wypłacanych pracownikom

odszkodowanie dla pracownika / Fot. istockphoto.com
Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ("updof"), zwolnieniu z opodatkowania podlegają otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych.
więcej

Wybrane wypłaty dla pracowników w świetle zwolnienia przewidzianego dla otrzymanych odszkodowań

wypłata / Fot. istockphoto.com
Artykuł 21 ust 1 pkt 3 i 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ("updof") zwalnia od opodatkowania podatkiem dochodowym wybrane rodzaje odszkodowań lub zadośćuczynień, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, albo które zostały otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej.
więcej

Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa dla pracowników a koszt podatkowy u pracodawcy

dodatkowa polisa ubezpieczeniowa / Fot. istockphoto.com
Jedną z form nagradzania pracowników może stanowić wykupiona przez pracodawcę dodatkowa polisa ubezpieczeniowa.
więcej

Dobrowolne dofinansowanie przez pracodawcę do posiłków dla pracowników

Posiłki dla pracowników / Fot. istockphoto.com
Wielu pracodawców przed wprowadzeniem świadczeń pozapłacowych w przedsiębiorstwie interesuje kwestia oszczędności związanych z opodatkowaniem i składkami ubezpieczeniowymi.
więcej

Pracownik opodatkuje akcje po ich sprzedaży

Otrzymanie nieodpłatnie papierów
wartościowych w ramach programu
pracowniczego / Fot. istockphoto.com
Otrzymanie nieodpłatnie papierów wartościowych w ramach programu pracowniczego nie jest opodatkowane. Dopiero ich zbycie powoduje obowiązek rozliczenia PIT.
więcej

„Pierwszym dzwonek” ostatnim dzwonkiem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dziecka pracownika

Wyprawka szkolna benefitem / Fot. istockphoto.com
W tym roku „pierwszy dzwonek” zabrzmiał w polskich szkołach drugiego września. Jednak dla większości rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym nie tylko początek roku, ale również okres wakacyjny związany był z poszukiwaniem podręczników i kompletowaniem wyprawki szkolnej na kolejny rok.
więcej

Benefit na rzecz małżonka

Benefit dla małżonka / Fot. sxc.hu
Podjęcie pracy u krewnego prowadzącego działalność gospodarczą może być czasami jedynym możliwym sposobem na znalezienie zatrudnienia. Należy pamiętać jednak, że takie rozwiązanie powoduje określone konsekwencje u pracodawcy, korzystającego z pracy członków najbliższej rodziny
więcej

Prezenty ślubne dla pracownika

Prezent ślubny benefit / Fot.sxc.hu
Dzień ślubu zaliczany jest do najważniejszych dni w życiu. W związku z tak szczególną okazją młodzi małżonkowie otrzymują liczne prezenty, w tym niejednokrotnie od załogi zakładu, w którym pracują, oraz od zatrudniającego ich pracodawcy. Przekazanie podwładnemu prezentu przez pracodawcę, w związku z zawarciem związku małżeńskiego przez pracownika, nie pozostaje jednak obojętne z punktu widzenia rozliczeń z fiskusem, a w zależności od przyjętej formy prawnej podlega odpowiednim rygorom.
więcej

Firma rozliczy spotkanie z kontrahentem

spotkanie z kontrahentem / Fot. sxc.hu
Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych sfinansowane przez siebie spotkania biznesowe, gdy nie stanowią one wydatków reprezentacyjnych.
więcej

ZFŚS a środki obrotowe – jakie jest ryzyko pracodawcy w zakresie finansowania wypoczynku?

foto. sxc.hu
Dofinansowanie wypoczynku wywołuje różne skutki prawno-podatkowe oraz podlega ograniczeniom w zależności od źródła pochodzenia środków pieniężnych.
więcej

« · «« · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.