Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Komisja Europejska nie chce umów na czas określony

Wyłącznie umowy na czas nieokreślony, za to z długim okresem próbnym – takich regulacji na rynku pracy chce Komisja Europejska. Eksperci są za, o ile stała umowa będzie bardziej liberalna niż dotychczas.
więcej

Kształtowanie pakietu wynagrodzeń w firmie

foto. istockphoto
Etapy osiągania podstawowych celów działania organizacji oraz realizacja polityki wynagradzania wymagają odpowiednio ukierunkowanego doboru poszczególnych narzędzi płacowych. Kluczową kwestią wydaje się w tym względzie atrakcyjność oferowanego przez firmę portfela płacowego oraz właściwe kształtowanie wewnętrznej struktury wynagrodzeń.
więcej

Komisja Europejska nie chce umów na czas określony

Wyłącznie umowy na czas nieokreślony, za to z długim okresem próbnym – takich regulacji na rynku pracy chce Komisja Europejska. Eksperci są za, o ile stała umowa będzie bardziej liberalna niż dotychczas.
więcej

Wartościowanie stanowisk

foto. istockphoto
Wartościowanie stanowisk pracy wydaje się jednym z mniej rozpowszechnionych narzędzi HR. Dzieje się tak, pomimo że pierwsze metody tego typu zaczęły powstawać wraz z rozwo-jem wielkiego przemysłu na przełomie XIX i XX wieku, a wartościowanie pracy w kształcie obecnie znanym ukształtowało się w latach 50. ubiegłego wieku. W niniejszym artykule spró-buję przybliżyć, czym jest wartościowanie i jakie jest zastosowanie jego wyników.
więcej

Mentoring krok po kroku

metoring / Fot. istockphoto.com
Nie od dziś wiadomo, że drzewo posadzone w bliskości starszych drzew wzrośnie większe i piękniejsze niż takie, które zasadzimy na pustkowiu. Podobnie jest z naszymi pracownikami. Aby ich umiejętności przyniosły nam najwięcej korzyści (a pracownikom jak najwięcej satysfakcji) – wymagają zakorzenienia w wiedzy i doświadczeniu pracowników z większym stażem. Tym specyficznym „zakorzenianiem” jest właśnie mentoring – zjawisko tyleż popularne, co enigmatyczne. Artykuł ten przybliża zatem osobom odpowiedzialnym w swoich organizacjach za rozwój pracowników ideę mentoringu i wskazówki pomocne przy projektowaniu jego etapów.
więcej

Systemy ocen w praktyce

Systemy ocen spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oceny wyników pracy oraz wspierają planowanie rozwoju pracowników. Czy firma może funkcjonować bez systemu ocen? Okazuje się, że około 60 proc. polskich firm nie stosuje i nie stosowało ocen pracowniczych, co staje się przykrą rzeczywistością i perspektywą dla świadomego zarządzania kapitałem ludzkim.
więcej

Szczepienia przed delegacją opodatkować czy nie?

foto
Polskie firmy coraz śmielej zdobywają rynki na tyle egzotyczne, że szczepienia w związku z wyjazdem biznesowym zaczynają być standardem. Pracodawcy nie zastanawiają się już, czy pracownika zaszczepić, tylko jakie konsekwencje podatkowe wywołuje sfinansowanie pracownikom szczepień w związku z podróżą służbową.
więcej

Konkursy pracownicze

Nagrody otrzymane w konkursach organizowanych dla pracowników przychód ze stosunku pracy czy przychód opodatkowany ryczałtowo?
więcej

Intranet bez tajemnic

foto
Decydując się na wdrożenie firmowej sieci WWW, wkraczamy na ścieżkę możliwości, których nie zapewnią nam drukowane publikacje. Jak się nie pogubić w tym gąszczu podstron i hiperłączy? Wystarczy pamiętać o kilku zasadach.
więcej

Kładka na drodze do biznesu

foto
Pracownicy działów HR mają świetne pomysły, dużo chęci i wykazują wiele zaangażowania w pracę. Zależy im na pozytywnej, owocnej współpracy z biznesem. Często jednak spotykają się z kuluarowymi komentarzami: „a po co to?”, „znowu coś wymyślają”, „zabierają nam czas” itp.
więcej

Employer Branding – strategiczne wyzwanie dla działów HR

foto
Ludzie są największą wartością organizacji. Od ich zaangażowania w pracę zależy satysfakcja klienta i poziom wyników finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, by utrzymywać je na najwyższym poziomie. Tylko tacy pracownicy budują pozytywny wizerunek pracodawcy. A tylko taki wizerunek przyciąga najlepszych kandydatów.
więcej

Niedobór talentów

foto
W teorii ekonomii są cztery czynniki wpływające na długookresową zdolność gospodarki do – na potrzeby tego artykułu nazwijmy to – zwiększania PKB. Są nimi: kapitał, zasoby naturalne, technologia oraz zasoby siły roboczej. Zasoby naturalne – liczymy tutaj na gaz łupkowy, choć to perspektywa wielu lat, na inne rewolucje w tym zakresie raczej nie ma co liczyć (na przykład znalezienie złóż złota). Technologia – czyli Research and Development, inwestowanie w badania, patenty itp. W tym obszarze również póki co Polska ma wiele do zrobienia
więcej

HR-owiec niczym sprzedawca

foto. istockphoto
Kiedy nie ma spójności (zrozumienia) pomiędzy działem handlowym a zespołem HR w firmie, można się spodziewać, że w niedługim czasie zarówno struktura firmy, jak i sami ludzie w niej zatrudnieni odczują to dotkliwie.
więcej

Zmiana zarządzanie przez kompetencje

foto
Czy można zwiększyć skuteczność projektów szkoleniowych i doradczych?
więcej

Potrzebna jest praca

O postulatach Solidarności, związkach zawodowych, doborze kadr i kwalifikacjach oraz potrzebie pracy z Lechem Wałęsą rozmawia Jacek Babiel.
więcej

Systemy ocen w praktyce

foto
Pokolenie urodzonych w latach 80. jest przedmiotem wielu dyskusji i kontrowersji. I chociaż od niedawna depcze mu po piętach pokolenie Z (osób urodzonych po 1990 roku), które już wchodzi na rynek pracy, to temat pokolenia Y ciągle wzbudza emocje.
więcej

Wyzwania HR w 2012 roku

foto
Komentarz do wyników badania portalu Pracuj.pl i IIBR.
więcej

HR–owiec – zawód bez przyszłości?

foto. istockphoto
Sytuacja na rynku pracy w naszym kraju, zmiany i przekształcenia gospodarcze powodują, że niektóre zawody znikają, a inne ulegają modyfikacjom. Umiejętności, które dziś są pożądane na rynku, za kilka lat mogą się okazać całkowicie nieprzydatne.
więcej


« · «« · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.