Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Schować się, zniknąć, wyparować

fot.istocphoto
Da się funkcjonować bez zbytniego wychylania się i zwracania na siebie uwagi. To możliwie, aby stać się przysłowiową szarą myszką w biurze i robić swoje bez zbędnych problemów, przeciążeń i podejmowania realizacji innowacyjnych projektów. Można momentami ulotnić się i zniknąć z oczu szefa, by nie wzbudzać przesadnie pozytywnych emocji i nie awansować na bardziej wymagające stanowisko.
więcej

Twórczość a sukces w biznesie

fot.istockphoto
O twórczości w kontekście biznesowym mówi się już od wielu lat, jednak wciąż pojęcie to wydaje się dla wielu tematem pobocznym w świetle problemów, takich jak zwiększenie efektywności, produktywności czy znalezienie nowych rynków zbytu.
więcej

Relacje szkoleniowe

fot.istockphoto
Pierwsze spotkanie z grupą szkoleniową to bardzo ważny moment, zarówno jeśli chodzi o zrobienie dobrego wrażenia jako trener, jak i o przekonanie jej uczestników do siebie na tyle, by mogli się otworzyć na dialog. Dzięki temu będą z odpowiednim zaangażowaniem brać udział w określonych modułach szkoleniowych.
więcej

Jakość, nie ilość - jak skutecznie mierzyć rekrutację

fot.istockphoto
W procesie rekrutacji nie zawsze więcej znaczy lepiej. Aby z sukcesem poszukiwać i zatrudniać kandydatów, oprócz dobrze zaprojektowanej polityki i procesu rekrutacji musimy mierzyć jej jakość. Dziś, według raportu LinkedIn Global Recruiting Trends 2016, dla 40 proc. firm i organizacji to priorytet w polityce zarządzania zasobami ludzkimi.
więcej

Mózg - fabryką sukcesu

fot.istockphoto
Obserwując ludzkie zachowanie można odnieść wrażenie, że 95 proc. populacji ludzkiej to nosiciele mózgu, a jedynie 5 proc. to użytkownicy. To teoria dość drastyczna, ale najważniejsze jest to, aby używać mózgu w ogóle. Następny krok to używanie go w taki sposób, aby dzięki niemu odnosić osobiste i finansowe sukcesy. Jak to zrobić?
więcej

Psychologia jedzenia w pracy

fot.istockphoto
Zagadnienie odżywiania się ludzi jest dość szerokie, możemy spojrzeć na nie od strony psychologicznej, biologicznej, socjologicznej czy też antropologicznej. W poniższym artykule nacisk zostanie położony na aspekt psychologiczny – z jakiego powodu ludzie odżywiają się w taki, a nie inny sposób?
więcej

Konflikty w zespole - rola szefa

fot.istockphoto
Obowiązek kształtowania zasad współżycia społecznego w miejscu pracy, przeciwdziałania jakimkolwiek formom dyskryminacji, nękania, molestowania czy mobbingu zgodnie z Kodeksem pracy spoczywa na pracodawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie pracodawca ma prawo wyciągnąć stosowne konsekwencje wobec menedżera zespołu, który nie zauważył lub nie zapobiegł wystąpieniu takich działań.
więcej

Trudni współpracownicy

fot.istockphoto
Dzisiejszy pośpiech w życiu i w pracy zawodowej ma często niekorzystny wpływ na efekty podejmowanych działań. Dodatkowym utrudnieniem mogą być także koledzy, szefowie, a nawet członkowie własnego zespołu. Przyczyniają się oni do złej atmosfery pracy, powodują opóźnienia i zmuszają innych do podejmowania dodatkowego wysiłku.
więcej

Jak NIE zarządzać zespołem

fot.istockphoto
Firma to organizacja składająca się z zespołu pracowników, którzy mają kluczowy wpływ na uzyskiwane wyniki. Każdy prezes marzy o tym, by jego pracownicy utożsamiali się z firmą, jej misją, wizją oraz wartościami, ponieważ to gwarantuje niewymuszoną pracę i sukces. Ważną rolę odgrywają w tym miejscu kierownicy i dyrektorzy, którzy powinni być szczególnie wrażliwi na potrzeby swoich pracowników i przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni do pełnionej funkcji. Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że przychodzimy do pracy, a odchodzimy od przełożonego, dlatego każdy błąd osoby zarządzającej może wpłynąć na utratę cennego pracownika.
więcej

W biznesie wartości: zaufanie

fot.istockphoto
Każda firma posiadająca swoją misję i wizję oraz kulturę organizacyjną manifestuje także określony system wartości. Istnieją zarówno wartości charakterystyczne dla pojedynczych firm, wynikające ze specyfiki branży lub kraju pochodzenia firmy, jak i te bardziej uniwersalne, jak lojalność, prawdomówność, zaangażowanie czy uczciwość. Jednak to właśnie zaufanie jest, a przynajmniej powinno być, fundamentem funkcjonowania każdej firmy.
więcej

W poszukiwaniu pracy idealnej cz. 2

fot.istockphoto
Pracując już 18 lat jako trener, konsultant, coach i mając do czynienia z wieloma różnorodnymi organizacjami biznesowymi, organizacjami NGO, instytucjami publicznymi, nie miałem niestety szczęścia natrafić na taką, którą by można nazwać turkusową. Doświadczyłem za to, co to znaczy pracować w zespole, który wykazywał wszelkie znamiona turkusu. Choć jest to doświadczenie „z zupełnie innej bajki” niż opisywane dotychczas przykłady, postanowiłem się nim podzielić, bo, przynajmniej w moim przekonaniu, jest ono unikatowe i dobrze ilustruje temat „pracy idealnej”.
więcej

Jak przyciągnąć i utrzymać talenty

fot.istockphoto
‒ Rekrutację robimy nawet pod kościołem… ‒ powiedział mi jeden z dyrektorów HR dużej firmy. Później opowiadałam to jako żart. ‒ Ale to wcale nie jest śmieszne – usłyszałam od specjalisty pozyskiwania talentów (Talent Acquisition Specialist) z innej firmy – my mamy u nas organistę, dwóch piekarzy i dekarza…
więcej

Przywództwo dopasowane do millenialsów

fot.istockphoto
PwC w raporcie „Millennials at work. Reshaping the workplace” (1) podaje dane statystyczne, z których jednoznacznie wynika, że pokolenie millenialsów po 2020 r. będzie stanowiło 50 proc. światowej siły roboczej.
więcej

O mądrości lidera

fot.istockphoto
W XXI w. świat zdecydowanie przyspieszył. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii mamy dostęp do niezliczonej ilości informacji, które dziś podwajają swoją objętość średnio co dwa lata. Wiedza jest dostępna wszędzie i w ilościach trudnych do przetworzenia, jednak mimo to coraz mniej w nas mądrości.
więcej

Jak dobrze zarządzać projektami HR?

fot.istockphoto
Kompetencje działów HR są szerokie – rekrutacje, rozwój osobisty czy employer branding. Oznacza to, że liczba projektów stale się zwiększa. Jeśli wkradnie się w nie chaos, trzeba będzie sprawnie je uporządkować. Systematyzacja jest prosta, zwłaszcza gdy zastosuje się odpowiednie narzędzia.
więcej

Sukces to miara spełnienia siebie

Fot. Ewa Bilan-Stoch
Z Kamilem Stochem rozmawiał Rafał Mikołaj Krasucki
więcej

Częsta wymiana pracowników to zbędny koszt

fot.istockphoto
Można mieć najlepszy produkt lub usługę oraz marketing, jednak jeżeli w firmie odbywa się zbyt częsta wymiana pracowników, ponosi ona ogromne koszty, nie tylko finansowe, lecz także emocjonalne i czasowe. Dziś bez wątpienia mamy do czynienia z rynkiem pracownika.
więcej

Wytrąć mózg ze schematu

fot.istockphoto
Mamy wpływ na wydajność i sposób działania naszego mózgu. Nawet w wieku dojrzałym możemy rozwijać umiejętności takie, jak myślenie, zapamiętywanie, kreatywność. Możemy ćwiczyć mózg, planując drobne zmiany w codziennie wykonywanych czynnościach.
więcej

Ujarzmić narzekacza

fot.istockphoto
W każdym zespole znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która nieustannie narzeka praktycznie na wszystko. Często jest ona bardzo zaangażowana w swoją pracę, a poprzez owo zachowanie chce zwrócić na siebie uwagę lub po prostu zmienić sposób funkcjonowania organizacji. Niestety, już jedna osoba zatruwająca atmosferę w pracy może powodować spadek motywacji u pozostałych pracowników.
więcej

Zwinni pracownicy – zwinna organizacja

fot.istockphoto
Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów – mawiał Andrew Carnegie, amerykański przemysłowiec, a swego czasu jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Czy wymyślił receptę na sukces dla współczesnego biznesu? Zdecydowanie tak!
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »


Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.