Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Wiedza to nasz benefit

fot. mat. własne
Jeszcze dwa lata temu połowa czytelników „Benefitu” przyznała, że sięga po miesięcznik, bo i tak go dostaje. Z najnowszych badań czytelnictwa wynika, że dziś co trzeci respondent czyta „Benefit”, ponieważ uważa, że prezentowane treści pozwalają mu się dokształcić, a także są użyteczne w jego pracy. Opinie naszych czytelników są dla nas niezwykle ważne, ponieważ pomagają nam wyznaczać kierunek zmian – na lepsze.
więcej

Skąd się bierze konflikt w pracy?

fot.istockphoto
Pędzi niczym lokomotywa, którą niełatwo zatrzymać. Zabiera ze sobą coraz więcej osób, czasu i emocji. Konflikt w pracy znacznie łatwiej będzie zatrzymać, jeśli się wie, skąd wyruszył i co go napędza.
więcej

Szef mojego szefa

fot.istockphoto
W trakcie prowadzonych przeze mnie warsztatów menedżerskich uczestnicy biorą udział w specyficznych symulacjach zarządczych, w których muszą dokonać analizy zdarzenia i rozważyć możliwości działania. W trakcie tych ćwiczeń ujawniają się preferowane przez nich style wpływu lub dominująca kultura pracy danej organizacji. W ten sposób co jakiś czas natrafiam na wyjątkowe przypadki menedżerów ‒ przykłady lub antyprzykłady przywództwa w praktyce, które mogę później analizować i poddawać innym pod rozwagę.
więcej

Szkolenia z kompetencji społecznych

fot.istockphoto
Ma pani bardzo wysokie kwalifikacje, ale nie ma pani doświadczenia w twardym biznesie – usłyszała kandydatka na stanowisko szefa produktu marketingu w dużej międzynarodowej firmie. Pomimo posiadanych dwóch dyplomów magistra i ukończonych dwóch kierunków studiów podyplomowych, w tym międzynarodowego Executive MBA, przyjęła wolne stanowisko asystentki działu marketingu, bo wiedziała, że ma potencjał. Po pięciu latach została prezesem firmy.
więcej

Zdrowy pracownik to zysk firmy

fot. mat. własne
Zdrowy, sprawny pracownik wykonuje pracę szybciej i skuteczniej. Pracodawcy coraz częściej szukają więc rozwiązań, które pomogą zadbać o samopoczucie ich podwładnych i zminimalizują czynniki niekorzystnie wpływające na ich zdrowie. Dlatego popularne w ostatnim czasie stało się m.in. organizowanie w przestrzeniach biurowych stref relaksu, które poprawiają samopoczucie pracowników i sprawiają, że pracuje im się lepiej i wydajniej.
więcej

Pomagamy, ale najpierw poznajemy

Fot. Mateusz Skwarczek /Agencja Gazeta
Z księdzem Jackiem Stryczkiem rozmawiała Katarzyna Patalan
więcej

Etykieta biznesowa a efektywna obsługa klienta

fot.istockphoto
Czy znajomość zasad etykiety biznesowej znajduje zastosowanie w obsłudze klienta? Zawsze. Zwłaszcza jeżeli poza zrobieniem pierwszego wrażenia interesuje nas coś więcej – długotrwała współpraca z klientem. O dobre pierwsze wrażenie nietrudno, szczególnie jeśli od dłuższego czasu ma się kontakt z klientami. Trudniej jest tę pozytywną relację utrzymać, a jest to możliwe dopiero, jeżeli w sposób naturalny jesteśmy przygotowani do okazywania szacunku drugiemu człowiekowi, bez konieczności udawania czegokolwiek. To można z kolei osiągnąć poprzez przyswojenie sobie zasad etykiety biznesowej.
więcej

Nie jesteś parametrem

fot.istockphoto
Pomysł na ten tekst przyszedł do mnie w klubie fitness gdzieś pomiędzy ćwiczeniem z hantlami i robieniem brzuszków. To nie jest jednak artykuł tylko o dbaniu o swoje ciało, a nawet daleko więcej niż tylko o dbaniu o nie. To tekst dla wszystkich, którzy podejmują codziennie wysiłek, by być najlepszą wersją siebie. Zdrowotnie, relacyjnie, emocjonalnie, wizualnie zawodowo, a nawet duchowo.
więcej

Schować się, zniknąć, wyparować

fot.istocphoto
Da się funkcjonować bez zbytniego wychylania się i zwracania na siebie uwagi. To możliwie, aby stać się przysłowiową szarą myszką w biurze i robić swoje bez zbędnych problemów, przeciążeń i podejmowania realizacji innowacyjnych projektów. Można momentami ulotnić się i zniknąć z oczu szefa, by nie wzbudzać przesadnie pozytywnych emocji i nie awansować na bardziej wymagające stanowisko.
więcej

Twórczość a sukces w biznesie

fot.istockphoto
O twórczości w kontekście biznesowym mówi się już od wielu lat, jednak wciąż pojęcie to wydaje się dla wielu tematem pobocznym w świetle problemów, takich jak zwiększenie efektywności, produktywności czy znalezienie nowych rynków zbytu.
więcej

Relacje szkoleniowe

fot.istockphoto
Pierwsze spotkanie z grupą szkoleniową to bardzo ważny moment, zarówno jeśli chodzi o zrobienie dobrego wrażenia jako trener, jak i o przekonanie jej uczestników do siebie na tyle, by mogli się otworzyć na dialog. Dzięki temu będą z odpowiednim zaangażowaniem brać udział w określonych modułach szkoleniowych.
więcej

Jakość, nie ilość - jak skutecznie mierzyć rekrutację

fot.istockphoto
W procesie rekrutacji nie zawsze więcej znaczy lepiej. Aby z sukcesem poszukiwać i zatrudniać kandydatów, oprócz dobrze zaprojektowanej polityki i procesu rekrutacji musimy mierzyć jej jakość. Dziś, według raportu LinkedIn Global Recruiting Trends 2016, dla 40 proc. firm i organizacji to priorytet w polityce zarządzania zasobami ludzkimi.
więcej

Mózg - fabryką sukcesu

fot.istockphoto
Obserwując ludzkie zachowanie można odnieść wrażenie, że 95 proc. populacji ludzkiej to nosiciele mózgu, a jedynie 5 proc. to użytkownicy. To teoria dość drastyczna, ale najważniejsze jest to, aby używać mózgu w ogóle. Następny krok to używanie go w taki sposób, aby dzięki niemu odnosić osobiste i finansowe sukcesy. Jak to zrobić?
więcej

Psychologia jedzenia w pracy

fot.istockphoto
Zagadnienie odżywiania się ludzi jest dość szerokie, możemy spojrzeć na nie od strony psychologicznej, biologicznej, socjologicznej czy też antropologicznej. W poniższym artykule nacisk zostanie położony na aspekt psychologiczny – z jakiego powodu ludzie odżywiają się w taki, a nie inny sposób?
więcej

Konflikty w zespole - rola szefa

fot.istockphoto
Obowiązek kształtowania zasad współżycia społecznego w miejscu pracy, przeciwdziałania jakimkolwiek formom dyskryminacji, nękania, molestowania czy mobbingu zgodnie z Kodeksem pracy spoczywa na pracodawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie pracodawca ma prawo wyciągnąć stosowne konsekwencje wobec menedżera zespołu, który nie zauważył lub nie zapobiegł wystąpieniu takich działań.
więcej

Trudni współpracownicy

fot.istockphoto
Dzisiejszy pośpiech w życiu i w pracy zawodowej ma często niekorzystny wpływ na efekty podejmowanych działań. Dodatkowym utrudnieniem mogą być także koledzy, szefowie, a nawet członkowie własnego zespołu. Przyczyniają się oni do złej atmosfery pracy, powodują opóźnienia i zmuszają innych do podejmowania dodatkowego wysiłku.
więcej

Jak NIE zarządzać zespołem

fot.istockphoto
Firma to organizacja składająca się z zespołu pracowników, którzy mają kluczowy wpływ na uzyskiwane wyniki. Każdy prezes marzy o tym, by jego pracownicy utożsamiali się z firmą, jej misją, wizją oraz wartościami, ponieważ to gwarantuje niewymuszoną pracę i sukces. Ważną rolę odgrywają w tym miejscu kierownicy i dyrektorzy, którzy powinni być szczególnie wrażliwi na potrzeby swoich pracowników i przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni do pełnionej funkcji. Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że przychodzimy do pracy, a odchodzimy od przełożonego, dlatego każdy błąd osoby zarządzającej może wpłynąć na utratę cennego pracownika.
więcej

W biznesie wartości: zaufanie

fot.istockphoto
Każda firma posiadająca swoją misję i wizję oraz kulturę organizacyjną manifestuje także określony system wartości. Istnieją zarówno wartości charakterystyczne dla pojedynczych firm, wynikające ze specyfiki branży lub kraju pochodzenia firmy, jak i te bardziej uniwersalne, jak lojalność, prawdomówność, zaangażowanie czy uczciwość. Jednak to właśnie zaufanie jest, a przynajmniej powinno być, fundamentem funkcjonowania każdej firmy.
więcej

W poszukiwaniu pracy idealnej cz. 2

fot.istockphoto
Pracując już 18 lat jako trener, konsultant, coach i mając do czynienia z wieloma różnorodnymi organizacjami biznesowymi, organizacjami NGO, instytucjami publicznymi, nie miałem niestety szczęścia natrafić na taką, którą by można nazwać turkusową. Doświadczyłem za to, co to znaczy pracować w zespole, który wykazywał wszelkie znamiona turkusu. Choć jest to doświadczenie „z zupełnie innej bajki” niż opisywane dotychczas przykłady, postanowiłem się nim podzielić, bo, przynajmniej w moim przekonaniu, jest ono unikatowe i dobrze ilustruje temat „pracy idealnej”.
więcej

Jak przyciągnąć i utrzymać talenty

fot.istockphoto
‒ Rekrutację robimy nawet pod kościołem… ‒ powiedział mi jeden z dyrektorów HR dużej firmy. Później opowiadałam to jako żart. ‒ Ale to wcale nie jest śmieszne – usłyszałam od specjalisty pozyskiwania talentów (Talent Acquisition Specialist) z innej firmy – my mamy u nas organistę, dwóch piekarzy i dekarza…
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.