Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Organizacja bez stanowisk, ale z duszą

 Turkusowe Organizacje pozwalają ludziom pozostać autentycznymi./ Fot. Fotolia
„Uczyniliśmy z zakładu pracy frustrujące i smutne miejsce, gdzie ludzie robią to, co się im każe, i mają niewiele możliwości uczestnictwa w podejmowaniu decyzji czy też pełnego wykorzystywania swoich talentów” – napisał Dennis Bakke1, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego pracownicy latami marzą o przejściu na emeryturę, a pracują po to, by móc uciec do Disneylandu.
więcej

Zaufanie – jak je zbudować

foto
Zaufanie nie jest trwałym stanem. Podobnie jak można je zbudować, można je stracić. Utrata zaufania dotyczy pracowników, kadry menedżerskiej, całej organizacji. W odniesieniu do przedsiębiorstwa przejawia się w relacjach z klientami i innymi interesariuszami.
więcej

Fundamentalna umiejętność

Otwarta komunikacja to fundament sukcesu / Fot. Fotolia
O przywództwie można rozprawiać na wiele sposobów. Złożoność perspektyw i wielowymiarowość tematu sprawiają, że pojemność tego pojęcia jest wręcz nieograniczona. Z perspektywy praktyka chodzi głównie o realizację złożonych celów z wykorzystaniem różnorodnych zasobów, w tym ludzkiego. Warto więc zwrócić uwagę na często pomijaną, a fundamentalną umiejętność, jaką jest komunikacja.
więcej

Wdrożenie kompetencji w pięciu krokach

Fot. istockphoto
Zazwyczaj ludziom nie brak dobrych pomysłów, a jedynie skuteczności, wiary i determinacji w ich realizowaniu. Naukowcom nie brak innowacyjnych odkryć, tylko warunków na ich rozwój i komercjalizację. Jako ludzkość prawdopodobnie znamy rozwiązania wielu z naszych problemów, ale z różnych względów ich nie wdrażamy.
więcej

Podejście projektowe – to jest to!

Zarządzanie projektami nie jest sztuką łatwą, wymaga bowiem zastosowania wielu różnorodnych działań/ Fot. istockphoto
Sprawna komunikacja jest niezwykle ważna na każdym polu działania człowieka – zarówno zawodowym, jak i rodzinnym. W biznesie stanowi podstawowy element scalający firmę. Taki skuteczny przepływ informacji, który przekłada się na efektywność realizacji strategii organizacji, może zapewnić dobrze zaimplementowana metodyka projektowa, czyli sposób w jaki są realizowane projekty w organizacji. Sukces jej wdrożenia, a co za tym idzie podniesienie sprawności zarządzania projektami, w dużej mierze zależy od kompetencji kadry.
więcej

Introwertycy i ekstrawertycy w korporacji

 introwertycy częściej dostrzegają ciekawe pomysły swoich podwładnych i pozwalają im je realizować / Fot. istockphoto
Temperament, w przeciwieństwie do osobowości, jest dany człowiekowi wraz z wyposażeniem genetycznym i raz na zawsze. Przychodzące na świat dziecko rodzi się z określonym wzorcem reagowania na świat i w swoisty sposób odpowiada na bodźce zewnętrzne. Można to zaobserwować choćby po tym, jak często płacze, jak reaguje na rozłąkę z mamą. Większość psychologów zgadza się co do tego, że temperament jest wrodzony i nie poddaje się modyfikacjom w ciągu życia. Najczęściej różnicuje się jego dwa typy: introwersję i ekstrawersję. Czyste typy intro- i ekstrawertyków istnieją jednak tylko na kartach podręczników. Temperament to kontinuum, a każdy człowiek sytuuje się zwykle bliżej bieguna introwersji lub ekstrawersji. Istnieje też wielu ambiwertyków, czyli osób łączących w sobie oba style funkcjonowania.
więcej

Stand up meetings – nowa jakość spotkań

Efektywność spotkań biznesowych to jeden z kluczowych tematów w wielu przedsiębiorstwach./Fot. istockphoto
Efektywność spotkań biznesowych to jeden z kluczowych tematów w wielu przedsiębiorstwach. Ich częstotliwość, sposób organizacji, a w szczególności czas trwania stanowią stały punkt dyskusji. Według statystyk, aż 37 proc. czasu pracy spędzamy na spotkaniach. Miesięcznie to średnio 62 godziny, z czego połowa z nich uważana jest za stratę czasu.
więcej

Luksusowa marka personalna

Fot. istockphoto
Dziś luksusu pragnie prawdopodobnie każdy. Jednak dla każdego będzie on miał zupełnie inny wymiar. Dla jednych przejawem luksusu będzie sportowy samochód, pięciogwiazdkowe hotele, dla innych dom za miastem, rodzina, przyjaciele. Czasami luksus to cisza, spokój i chwila tylko dla siebie.
więcej

Konsekwencje utraty zaufania

Efektywny lider potrafi budować zaufanie i przeprowadzić zespół czy organizację przez zarówno dobry, jak i zły okres / Fot. istockphoto
By utrzymać przewagę konkurencyjną i osiągać oczekiwane zyski, muszą być spełnione rozmaite warunki, takie jak: dobrze rozwinięta i funkcjonująca praca zespołowa, umiejętności przywódcze kadry kierowniczej, realne i mierzalne cele, a także dobre stosunki międzyludzkie.
więcej

Najlepsi pracownicy odchodzą z firmy, bo…

Co zrobić, gdy z organizacji odchodzą kluczowe osoby i czy można temu zapobiec / Fot. istockphoto
Odejście z organizacji dobrego pracownika to dla pracodawcy zawsze duże wyzwanie związane m.in. z utratą określonych kompetencji, wiedzy i doświadczenia, które posiada doświadczony specjalista czy menedżer.
więcej

Coaching wzmacnia i utrwala efekty szkolenia

Fot. istockphoto
– Jesteś coachem? Takie oto pytanie padło z ust nowo poznanego rodaka podczas spotkania networkingowego w klubie Home House w Londynie. Padł także komentarz: „W Polsce, gdzie nie rzucisz kamieniem, tam trafisz w coacha”. Ta spontaniczna wypowiedź doskonale ilustruje przekonanie, że wiedza, czym jest coaching, jest odwrotnie proporcjonalna do popularności, jaka mu towarzyszy.
więcej

Kreowanie zmiany i innowacje są tylko zmiany

Fot. istockphoto
Jeszcze kilka lat temu wypowiadaliśmy to zdanie z ironią, drwiąc z okresowych modyfikacji strategii firmy i dziwiąc się, jak często w ciągu roku można zmieniać zdanie. Dziś zdanie zmieniamy często i cała sztuka polega tylko na tym, żeby zmieniać je mądrze. Wśród licznych obowiązków menedżera z całą pewnością jednym z najważniejszych zadań jest kreowanie zmiany i innowacji, bo albo to my tworzymy zmianę, albo musimy się tej zmianie poddać.
więcej

Audyt efektywności procesów

Fot. istockphoto
W wielu organizacjach obszar inwestycji rozwojowych w ludzi postrzega się jako ważną sferę efektywnego funkcjonowania, nawet przy relatywnie niewielkich nakładach budżetowych. W takich przedsiębiorstwach rośnie również skłonność do audytowania efektywności posiadanego systemu rozwojowego, szczególnie w odniesieniu do kluczowych procesów biznesowych, gdzie istotność roli kompetentnego pracownika widać wręcz gołym okiem.
więcej

Cel mentoringu: transfer wiedzy i doświadczeń

Mentorzy to ludzie posiadający cenną wiedzę, umiejętności i doświadczenia – z wieloletnim stażem / Fot. istockphoto
Po zadaniu pytania w firmach z różnych branż: „Jak rozumiecie mentoring i do czego służy?”, można zmierzyć się z zaskakującymi różnicami. Na poziomie ogólnym wszyscy zgadzają się, że chodzi o transfer wiedzy i umiejętności pracownika bardziej doświadczonego skierowany do pracownika, który ma mniej doświadczeń.
więcej

Świadome rozwijanie kompetencji

Kluczowymi kompetencjami stają się obecnie umiejętność adaptacji oraz szybkiego uczenia się / Fot. istockphoto
Analizując kulturę organizacyjną korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw, można zauważyć, że efekty indywidualnych działań pracowników oraz całego zespołu zależą od tego, jak ukierunkowana jest koncentracja mentalna poszczególnych osób. Chodzi zarówno o koncentrację świadomą, która kształtuje nasze postawy, jak i o podświadomą, która definiuje nasze działania.
więcej

HR Influencers High Potentials – HR to biznes

foto
W miniony czwartek, 9 czerwca br. w Warszawie zainaugurowano drugą część think tanku HR Influencers – działalność społeczności HRI High Potentials. HR Influencers to platforma skupiająca docelowo 50 doświadczonych i wpływowych liderów HR w Polsce, którzy dzięki współpracy i wymianie doświadczeń wyznaczają nowe kierunki zarządzania w biznesie. HRI High Potentials to dedykowana część tej inicjatywy, która zgromadzi 100 menedżerów HR z największym potencjałem rozwojowym, aspirujących do roli Influencerów w branży i biznesie.
więcej

Trudne decyzje i ich skutki

Dokonywanie wyborów pozwala świadomie kreować rzeczywistość / Fot. istockphoto
Jedną z kluczowych kompetencji lidera jest umiejętność podejmowania decyzji. Na temat mechanizmów wpływających na skuteczność dokonywania właściwych wyborów napisano już wiele, lecz mimo to nadal nie ma sposobu na unikanie dylematów i gwarancję nieomylności.
więcej

Miłośnicy jednośladów zarabiają więcej

istockphoto/ Coraz więcej osób dojeżdża do pracy rowerem
130 tysięcy km przejechali na rowerach od początku programu pracownicy Blue Media. To dystans równy trzykrotnej długości równika.
więcej

Przywództwo osobiste i powszechne – miara jakości lidera czy konieczność?

Przywództwo osobiste i powszechne to dziś miara jakości formalnego lidera / Fot. istockphoto
Napoleon twierdził podobno, że każdy żołnierz armii francuskiej nosi w plecaku buławę generalską, aby w razie potrzeby móc poprowadzić kompanów do walki. Ta krzepiąca przenośnia powinna być wskazówką dla współczesnych liderów, jak budować efektywne zespoły, budząc potencjał przywódczy wśród wszystkich członków grupy. Czy to możliwe? Czy każdy może być liderem?
więcej

Wiedza o działaniu mózgu – droga do rozwoju liderów

Neuroprzywództwo zakłada, iż trzeba nauczyć się żyć ze świadomością swojego mózgu / Fot. istockphoto
Tradycyjne sposoby rozwoju liderów od dłuższego czasu okazują się nieskuteczne. Ostatnie badania „Institute for Corporate Productivity” (Instytut Badań nad Efektywnością Korporacyjną) wskazują, że trend spadkowy w tej dziedzinie utrzymuje się. Wymagamy coraz lepszych wyników od naszych liderów i menedżerów, ale rozwijamy ich w nieefektywny sposób.
więcej

« · «« · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.