Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes » Przywództwo

Organizacja zorientowana na przywództwo

Organizacja zorientowana na przywództwo
foto. istockphoto
Przywództwo w Polsce to temat powoli zyskujący na popularności, bardziej znany w kontekście międzynarodowych korporacji, polityki czy wojskowości niż małych i średnich przedsiębiorstw. Warto przyjrzeć się temu ciekawemu tematowi, skorzystać z możliwości rozwojowych we własnym przedsiębiorstwie i wyprzedzić konkurencję.

Kto to jest przywódca?

Temat przywództwa jest bardzo rozległy i mimo wielu badań nie udało się jednoznacznie określić, jakie predyspozycje trzeba posiadać, aby być przywódcą, i czy jakieś szczególne okoliczności wpływają decydująco na bycie przywódcą.

Jednak naukowcy i praktycy biznesu są zgodni co do tego, że przywódcą nie trzeba się urodzić – okazuje się, że można nabyć odpowiednie cechy, kompetencje, umiejętności oraz że nie ma zamkniętego katalogu ludzi, dla których przywództwo jest przewidziane, można zatem wywnioskować, że każdy może się starać zostać przywódcą.

Podążając tym tokiem rozumowania,warto się zastanowić, czy przywództwo jest korzystne dla organizacji, a jeśli tak, to jakie korzyści organizacja może czerpać z przywództwa?

Korzyści z przywództwa

Kwestię korzyści płynących z przywództwa można rozpatrywać z dwóch stron. Pierwsza to odwrócenie sytuacji i wyobrażenie sobie organizacji bez przywództwa. Jak taka organizacja może wyglądać, w jaki sposób funkcjonować, czy będzie działała efektywnie? Czy jej pracownicy będą skuteczni? I czy długo przetrwa na rynku? Trudno sobie wyobrazić sytuację, aby organizacja bez skutecznych przywódców mogła wydajnie funkcjonować w długim okresie.

Przywódcy odgrywają szczególną rolę w czasie wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie, stanowią wręcz konieczną podporę umożliwiającą realizację innowacyjnych projektów i bardzo często gwarantują skuteczne przeprowadzenie zmian. Przywódcy, wyzwalając entuzjazm, potrafią wspaniale zaangażować pracowników nawet do najtrudniejszych zadań i najbardziej skomplikowanych projektów, wpływając na zwiększenie ich efektywności. Takie osoby kształtują obraz organizacji, pozwalając jej przetrwać w najtrudniejszych czasach, szczególnie w dobie kryzysu.

Przywódcy w organizacji

Przywódców można pozyskać do organizacji z zewnątrz lub odpowiednio motywować menedżerów, aby stali się przywódcami. Czy jest możliwe, aby menedżerowie w firmie byli liderami? Oczywiście, że tak, ale to nie stanie się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Na dobry początek należy wybrać odpowiedni model kompetencji przywódczych, według którego będzie odbywała się praca z przyszłymi liderami, następnie powinno się przeprowadzić proces zmiany wśród menedżerów składający się z trzech elementów: pomiar kompetencji (np. ocena 360), ułożenie indywidualnego planu rozwoju oraz trening. O procesie rozwojowym człowieka pisałem w drugim numerze miesięcznika „Benefit”.

Kompetencje przywódcy

Jeden z najlepszych modeli kompetencyjnych dostępnych na rynku to model stworzony i przebadany przez profesora Pablo Cardonę z IESE Business School. Opiera się on na trzech wymiarach naszego życia – biznesowym, interpersonalnym i osobistym. Ten ostatni dzieli się na zewnętrzny i wewnętrzny. Model składa się z jasno określonych 25 kompetencji przywódczych, jednak na potrzeby własnego przedsiębiorstwa można dokonać wyboru kilkunastu kompetencji z tej szerokiej listy. Naturalnie należy to zrobić równomiernie pomiędzy wymiarami. Wśród kompetencji przywódczych Cardona wymienia charyzmę, komunikację, zarządzanie czasem, inicjatywę czy samokontrolę.

Program rozwoju

Wdrożenie programu rozwojowego w przedsiębiorstwie to proces złożony z odpowiednio dobranych programów rozwojowych. Przede wszystkim należy odejść od myślenia w kategoriach „przeszkolimy i jakoś to będzie”. Niestety, niewiele z tego będzie. Aby zmiana była skuteczna, potrzebny jest dobry program rozwojowy złożony z pomiaru kompetencji, procesów szkoleniowych, coachingu i końcowego mierzenia efektów wprowadzanych zmian. Takie produkty są dostępne na polskim rynku, chociaż jeszcze w niedużej skali.

Rozważając temat wdrożenia programów rozwojowych w obszarze przywództwa, warto spojrzeć na ten projekt w kontekście inwestycji, czasami nawet koniecznych, a nie tylko kosztów.

Radosław Parda
ekspert ds. przywództwa Leadership Consulting

2012-04-17 09:22 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): parda, przywództwo,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.