Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Szkolenia

Tworzenie zespołów – DNA

Tworzenie zespołów – DNA
Fot. istockphoto.com
Jednym z wielu zadań menedżera jest dobranie zasobów ludzkich w taki sposób, aby osoby te nie tylko realizowały konkretny projekt, ale jak najbardziej efektywnie współpracowały ze sobą. Tworzenie zespołu nie jest zadaniem łatwym, ponieważ ważne jest nie tylko to, aby ten zespół powstał, ale także – aby nie rozpadł się przed ukończeniem projektu. Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy z dziedziny biznesu, ale także z pogranicza psychologii i socjologii, jak również umiejętności obserwacji i analizowania określonych postaw i zachowań.

Misja tworzenia zespołu zależna jest od tego, czy organizacja realizuje projekt krótkoterminowy, czy długoterminowy. Jeśli bowiem chodzi o realizację projektu krótkoterminowego – np. maksymalnie do dwunastu miesięcy (w określonej sytuacji menedżer podejmuje samodzielną decyzję również co do ryzyka granic czasowych projektów krótkoterminowych) – można skoncentrować się jedynie na szybkiej i efektywnej oraz skutecznej realizacji zadania jako kwestii priorytetowej, a w sposób poboczny traktować ewentualne różnice charakterów wśród danej grupy. Często zdarza się i tak, że świadomość konkretnego i w praktyce dość szybkiego terminu (przykładowo wspomniane wyżej maksymalnie dwanaście miesięcy) na realizację projektu skłania osoby pracujące w zespole do koncentracji jedynie na tym zadaniu. Jednak świadomość wśród członków grupy, że wspólna praca będzie trwała dłużej niż rok czy też kilka lat, powoduje chęć ułożenia sobie wzajemnych relacji, których istota nie będzie opierała się jedynie na działaniu na rzecz firmowego projektu. I tak jak w przypadku projektów krótkoterminowych menedżer czy też rekruterzy mają prawo sugerować się przede wszystkim kompetencjami twardymi, tak w przypadku projektów długoterminowych należy zwrócić szczególną uwagę również na kompetencje miękkie oraz na indywidualne cechy osobowe.

W literaturze przedmiotu można z jednej strony znaleźć opinie postulujące jak największe zróżnicowanie grupy, z drugiej strony stanowiska, które odradzają tworzenie zespołu w taki sposób. Może się wydawać, że zespół stworzony z rożnych osobowości będzie pracował efektywniej i sprawniej, ponieważ każda osoba zwróci uwagę na coś innego i zajmie się odpowiednio określoną partią projektu. Wynika to z przeświadczenia, że nasze systemy reprezentacji (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy) mogą się wzajemnie uzupełniać. Podobnie jak w przypadku biostruktury (zielona, niebieska, czerwona) czy też typologii osobowości, wydawać się może, że w przestrzeni biznesowej praca nad wspólnym projektem zbliży do siebie osoby pod wieloma względami rożne i będzie to z korzyścią dla projektu.

Niemniej jednak gdy członkowie zespołu nie są całkowicie rożni od siebie nawzajem, gwarantuje to harmonijną i jednorodną współpracę. W przypadku zespołów zróżnicowanych pod względem osobowości, przekonań itp. często zdarza się już na etapie inicjacyjnym, że każda z osób należących do grupy ma odmienną wizję nie tylko realizacji projektu, ale i pracy nad nim. Wtedy nawet wzajemne oczekiwania mogą stać się przyczyną konfliktu. Tak zwana różnica charakterów może przeszkodzić czy też wstrzymać realizację zadania. Z kolei w sytuacji, gdy mamy do czynienia z grupą o niezbyt zróżnicowanych osobowościach, można spodziewać się sprawnego wykonania zadania, jednak niezbyt kreatywnego lub też takiego, w którym nikt z zespołu nie przewidział innej możliwości. Świadomość, że istnieją pewne wytyczne co do projektu oraz konsultacje menedżera mogą sprawdzać się najpewniej przy projektach krótkoterminowych. W okolicznościach długotrwałej współpracy firmowy projekt może nie tylko łączyć, ale i dzielić, podobnie jak oprócz różnic w osobowościach dzielić mogą odmienne doświadczenia zawodowe, sytuacja rodzinna, przekonania czy poglądy albo nawet zwykłe codzienne opinie. Dlatego tak ważne jest, aby w każdym z zespołów znalazły się osoby przede wszystkim odpowiedzialne.

Monika Brzezińska-Szetela
Absolwentka studiów podyplomowych
Psychologii Zarządzania oraz Negocjacji i mediacji
w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

Zobacz również: Idea ciągłej edukacja i podyplomówka.

2014-06-16 13:56 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.