Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja » Work-Life Balance

Personalne ograniczenia w WLB

Czy organizacje są w stanie zwiększać produktywność pracowników i jednocześnie zapewniać im równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? W jakim stopniu programy WLB rzeczywiście przekładają się na zwiększenie zaangażowania pracowników i zatrzymywanie w firmie najlepszych? Czy pracownicy widzą potrzebę takich programów?

Komu równowaga jest potrzebna? Czy organizacje są w stanie zwiększać produktywność pracowników i jednocześnie zapewniać im równowagę między życiem zawodowym a prywatnym?

Polityka dotycząca równowagi między pracą a życiem osobistym (ang. work-life balance – WLB) określa, na jaką elastyczność w sposobie zarządzania kapitałem ludzkim organizacja zamierza sobie pozwolić, aby umożliwić pracownikom uzyskanie równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym. Program praca–życie oferuje dowolne dodatkowe świadczenia opłacane przez pracodawcę lub zapewnienie takich warunków pracy, które ułatwiają pracownikom osiąganie równowagi między wymaganiami związanymi z życiem zawodowym i prywatnym. Programy te obejmują pięć obszarów organizacyjnych:

• świadczenia na dzieci i osoby pozostające pod opieką pracownika,

• elastyczne warunki pracy,

• urlopy,

• usługi informacyjne i polityka ZZL,

• kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wdrażaniu programów.

W działających w Polsce organizacjach programy te wdrażane są już wiele lat, ale nadal dzieje się to ze znacznymi oporami, a wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Potrzeby i umiejętności

Aż 70 proc. amerykańskich pracowników sądzi, że w ich przypadku równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w ogóle nie jest zachowana. Z badań przytaczanych przez Clutterbucka co czwarty pracownik w Wielkiej Brytanii stawia na pierwszym miejscu życie pozazawodowe. Z sondażu TNS OBOP-u wynika, że 85 proc. Polaków na co dzień odczuwa stres i niepokój, co potwierdzają badania narodowego poziomu stresu przeprowadzane na świecie przez firmę Extended Disk – wciąż utrzymuje my się na pierwszych miejscach. Według firmy Sedlak & Sedlak zajmujemy trzecie miejsce na świecie pod względem rocznego przeciętnego czasu pracy na pracownika. Stres zawodowy ciągle wzrasta, a rzeczywisty czas pracy coraz bardziej się wydłuża.

Dla wielu pracowników równowaga to stan, który osiągną dopiero na emeryturze, ale czy wtedy zmęczony organizm będzie mógł z tego skorzystać. Ludzie często zachowują się dysfunkcyjnie dlatego, że nie wiedzą, jak w inny sposób osiągać swoje cele, muszą więc nauczyć się samodzielnie dbać o równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Na szczęście świadomość w tym zakresie wzrasta. Badania przeprowadzone na grupie absolwentów wyższych uczelni w jedenastu krajach wykazały, że 57 proc. ankietowanych dostrzega w równowadze między życiem osobistym a zawodowym podstawowy cel swojej kariery. Implementację programów work-life balance w organizacji powinien poprzedzać i wspomagać proces edukacyjny zmierzający do wykształcenia umiejętności niezbędnych do zachowania równowagi między pracą a pozazawodową aktywnością pracowników.

Pracoholizm

Pracoholicy nie czują potrzeby zachowania równowagi między aktywnością zawodową i pozostałymi sferami życia. Dla nich praca jest najważniejsza. Iluzją jest jednak myślenie, że najlepsi pracownicy to pracoholicy. Pracoholizm jest stanem uzależnienia. Większą szansę na uzależnienie mają osoby pedantyczne, skłonne do rywalizacji, dążące za wszelką cenę do sukcesu. Mylnie organizacje uważają takich ludzi za ambitnych pracowników, gotowych do podejmowania zobowiązań, a nawet wyzwań – pracoholicy to po prostu ludzie potrzebujący pomocy.

Pracoholizm rozwija się u osób niepewnych siebie, niedowartościowanych, żyjących w ciągłej obawie. Nałóg staje się rodzajem ucieczki od problemów codzienności czy konfliktowych i trudnych sytuacji. Pracoholik potrafi sobie świetnie wytłumaczyć, że sukcesy zawodowe osiągnięte dzięki ciężkiej pracy po godzinach czy w weekendy są formą psychicznej rekompensaty za inne życiowe niepowodzenia, np. brak udanych relacji rodzinnych czy przyjacielskich. Pracoholizm jest zjawiskiem destrukcyjnym w skutkach. Niszczy nie tylko pracownika, ale i otoczenie, w którym on funkcjonuje.

Utrata kontroli nad równowagą pomiędzy życiem osobistym a zawodowym to proces długotrwały, który najczęściej przebiega w sposób niezauważalny. Profilaktyka w zakresie programów WLB może napotykać wiele barier w postaci nawyków, przyzwyczajeń, stereotypów i uprzedzeń. Dlatego organizacje powinny wspierać swoich pracowników, aby pomoc im ustalić, czego chcą dokonać w rożnych sferach życia, i wesprzeć kształtowanie kompetencji osobistych niezbędnych do mądrego gospodarowania własnymi zasobami.

dr Joanna Mesjasz
coach, doradca biznesowy adiunkt
w Katedrze Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu

2014-11-18 08:18 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): mesjasz, work-life balance,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.