Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Szkolenia

Szkolić ze skutkiem przewidywalnej przemiany

Szkolić ze skutkiem przewidywalnej przemiany
Fot. istockphoto.com
Co zazwyczaj zabiera nam najwięcej czasu w procesie uczenia się? Odpowiedź jest prosta – nierozumienie czegoś.

Podstawą Superlearningu jest stworzony przez Marshalla Thurbera proces zwany PT MIPPS, m.in. po to, aby skrócić czas nierozumienia zagadnień przez uczniów, a tym samym skrócić czas uczenia się. Jak wiadomo, czas to pieniądz.

Pierwsze „P” oznacza Pragnienie. Podstawowym założeniem jest to, że uczeń uczy się tego, czego chce, i pragnie się tego nauczyć. Musimy więc zacząć od dobrania odpowiednich motywatorów wewnętrznych i zewnętrznych, aby stworzyć wystarczająco ważny powód, dla którego uczniowie ochoczo zaangażują się w proces. Friedrich Nietzsche niegdyś powiedział: „Jeśli stworzymy wystarczająco wielkie DLACZEGO, ludzie poradzą sobie z prawie każdym JAK”.

„T” oznacza Teorię. Dr Edwards Deming, u którego Marshall uczył się w latach osiemdziesiątych, głosił, że osiągnięcie najlepszych wyników możliwe jest tylko wtedy, gdy postępujemy według właściwej teorii. Niezależnie od tego, jak wiele wysiłku w coś włożymy, bez dobrej podstawy teoretycznej nie osiągniemy zamierzonych wyników. Jednym z wielu przykładów może być zastosowanie w powojennej Japonii teorii dr. Deminga, dotyczących m.in. kontroli jakości. Pomimo znacznie dłuższego doświadczenia Amerykanów w przemyśle motoryzacyjnym oczywista przewaga jakościowa produktów japońskich bezpośrednio przyczyniła się do przemiany Japonii w światową potęgę.

Każdy etap nauczania (szkolenia) musi postępować zgodnie z odpowiednią teorią, aby umożliwić uczestnikom osiągnięcie planowanego rezultatu. Przewidywalność procesu jest najlepszym testem poprawności teorii. Zapewnienie uczestnikom Pragnienia oraz poprawnej Teorii to pierwsze 15 proc. procesu, a jak twierdził dr Deming, „od pierwszych 15 proc. procesu zależy 85 proc. sukcesu”.

„M” oznacza Metodę. Nie ograniczajmy się do jednej metody. Przeciwnie, dobierajmy metody w procesach szkolenia w zależności od okoliczności, kultury firmy czy organizacji, a przede wszystkim realnych możliwości. Zawsze jednak powinny one bazować na osobistym doświadczeniu uczestników poprzez gry i symulacje. Ważne jest w nich zaangażowanie obu półkul mózgowych i jak największej liczby zmysłów.

„I” oznacza Informacje. Jest punktem wyjścia większości tradycyjnych modeli nauczania i szkolenia, kosztem pierwszych trzech elementów procesu nauczania (Pragnienie, Teoria, Metoda). Są one kluczowe, dlatego bez nich nie mamy szans na stworzenie optymalnego procesu szkolenia.

Drugie „P” oznacza Przewidywanie. Jednym z testów dobrego systemu w jakiejkolwiek dziedzinie jest przewidywalność rezultatów dostarczanych przez ten system. Im lepiej umiemy przewidzieć wyniki, tym więcej wiedzy jesteśmy w stanie dostarczyć. Dr Deming wielokrotnie powtarzał: „Wszelkie stwierdzenia pozbawione przewidywania nie zawierają wiedzy, jedynie informacje”.

Kolejne „P” oznacza Praktykę. Co jadłeś na obiad cztery tygodnie temu? Większość osób nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ informacja ta nie została wprowadzona do pamięci długotrwałej. Zastosowanie ćwiczeń, które zawierają takie elementy, jak rymy, skojarzenia i humor, a jednocześnie symulują rzeczywistość, radykalnie zwiększa trwałe zachowanie nabytej wiedzy i umiejętności. To z kolei utrwala wewnętrzne przekonanie uczestników o skuteczności szkolenia, a co za tym idzie wzrasta ich zaangażowanie.

„S” oznacza Studiowanie i analizowanie wyników szkolenia w czasie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego. Ciągła poprawa wyników szkoleń wymaga stosowania pętli przyczynowo-skutkowej oraz odpowiednich mierników. Zastosowanie procesu PT MIPPS Marshalla Thurbera podczas szkoleń może przyczynić się nie tylko do znacznego podwyższenia ich skuteczność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, ale przede wszystkim pozwala uczestnikom szkolenia doświadczyć przemiany na całe życie.

Martin Turnau
 
trener, konsultant – TurnauGlobal.com  

2015-01-21 08:31 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): szkolenia, turnau,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.