Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Szkolenia

Coaching w organizacji

Coaching w organizacji
Fot. istockphoto.com
Obecnie coaching na dobre zagościł w dużych, międzynarodowych organizacjach, przyjmując główną rolę w zakresie rozwoju potencjału pracowników. Fakt ten pomaga budować przewagę konkurencyjną dla każdej z nich, gdyż maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników, w celu podążania w kierunku bycia prekursorem w branży, nie pozostaje dziś bez znaczenia.

Nie da się ukryć, że rozwój pracowników jest istotny bez względu na wielkość organizacji. Według badań „2014 ICF Global Consumer Awareness Study”, przeprowadzonych przez największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych co achów, korzyści płynące z rozwoju pracowników z zastosowaniem podejścia coachingowego pomagają organizacjom zwiększyć skuteczność wykonywanej pracy, poprawić relacje panujące w zespołach, a także korzystnie wpływają na zaangażowanie pracowników. Ponadto stosowanie coachingu w organizacjach wpływa na rozwój takich obszarów, jak: skuteczniejsze przywództwo, wzrost motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy czy umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Coaching w ujęciu organizacyjnym jest odbierany jako skuteczna metoda służąca do zwiększenia osobistych umiejętności pracowników, wydobywania talentów, rozwoju zarządzania, przywództwa, kariery oraz całej organizacji. Jednak w bardzo wielu firmach jest on zarezerwowany wyłącznie dla kadry średniego i wyższego szczebla. Korzyści wynikające z jego zastosowania przemawiają jednak za tym, aby ta forma rozwoju była dostępna dla każdego członka organizacji, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Aby tak się stało, niezbędne jest wykształcenie w osobach, które zarządzają organizacjami, postawy coachingowej. Dlaczego jest to tak istotne? Pamiętajmy, że to od kierownictwa wyższego i najwyższego szczebla zależy, czy coaching stanie się częścią kultury organizacyjnej. Dlatego budowanie świadomości wśród pracowników oraz pokazywanie korzyści wynikających z zastosowania coachingu w ich codziennej pracy trzeba oprzeć właśnie na tych osobach.

Coaching – moda czy metoda?

W wielu organizacjach coaching postrzegany jest jako narzędzie naprawcze wykorzystywane w chwilach niskiej wydajności bądź jako jedna z najlepszych metod korygowania błędów. Nic bardziej mylnego. O ile coaching wyzwala w ludziach potencjał do zmiany, o tyle jego maksymalne efekty są zauważalne w sytuacjach odwrotnych do kryzysowych.

Co zatem przemawia za wykorzystaniem coachingu w organizacjach? Dlaczego budowanie kultury organizacyjnej opartej na coachingowym stylu zarządzania przynosi wymierne korzyści biznesowe? W jaki sposób te korzyści przekładają się na rozwój całej organizacji i każdego z jej członków z osobna?

Coaching jest wyrazem zdolności firmy do podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników i jej zaangażowania w rozwój pracowników. Jest skutecznym sposobem wydobycia z ludzi tego, co w nich najlepsze. Zapewnia większą efektywność długoterminowych inwestycji w kapitał ludzki. Usprawnia pracę zespołową, zapobiega spadkowi produktywności oraz przyczynia się do podniesienia poziomu kultury organizacyjnej i morale pracowników. Podnosi kwalifikacje kluczowych pracowników i pozwala zaoszczędzić organizacji na kosztach dodatkowych kursów i szkoleń – indywidualne ukierunkowanie coachingu daje szybsze i bardziej wymierne efekty niż na przykład szkolenie grupowe.

Coaching jest bezpośrednio związany z rozwojem i zmianą. Służy do rozwoju osobistego pracowników oraz poprawy konkretnych obszarów prowadzących do zwiększenia wydajności całej organizacji. To za jego przyczyną pracownicy są w stanie rozwijać umiejętności niezbędne na zajmowanym stanowisku. Badania pokazują, że organizacje wykorzystują coaching przede wszystkim w celu maksymalizacji korzyści, zarówno biznesowych, jak i odnoszących się do innych obszarów działania.

Organizacje chcące maksymalizować efekty, jakie daje coaching, powinny skupić się na zwiększeniu jego zakresu i dostępności. Chcąc wdrożyć coachingową kulturę pracy, która przenika do świadomości wszystkich pracowników, nie należy ograniczać się wyłącznie do kadry zarządzającej i menedżerskiej. Jednak to menedżerowie najwyższego szczebla powinni być katalizatorami zmian, które bezpośrednio wpłyną na kształtowanie kultury zarządzania oraz wyniki całej organizacji.

Łukasz Kuźma
PCC ICF, partner zarządzający, Szkoła Coachów Meritum

2015-02-17 08:13 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): coaching, kuźma,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.