Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes

HR – wartość dodana biznesu

HR – wartość dodana biznesu
Fot. istockphoto.com
Z roku na rok coraz więcej polskich menedżerów zdaje sobie sprawę, że nie można opierać przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wyłącznie na produktach i technologii. Tym, co zapewnia stabilność biznesu, jest kapitał intelektualny firmy, a więc jej pracownicy. Rośnie tym samym pozycja działów human resources w strukturze organizacji.

Każda firma wytycza inne zadania dla działu HR w swojej strukturze. Faktem jest jednak, że w ciągu ostatniej dekady rola pełniona przez HR-owców ewoluowała. – Zarządzanie zasobami ludzkimi, początkowo zepchnięte do teczek i decyzji kadrowo-płacowych, obecnie powraca do głównego nurtu biznesu – komentuje Irmina Gocan, kierownik studiów HR Business Partner w Akademii Leona Koźmińskiego. Tego samego zdania jest Karina Popieluch, associate partner w firmie konsultingowej LEANPASSION. – Dzięki doskonałemu rozumieniu biznesu HR-owcy coraz częściej zajmują strategiczną pozycję w organizacji. Efektem ich pracy jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa – tłumaczy.

Partner w biznesie

Osoba odgrywająca rolę strategicznego doradcy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi organizacji nazywana jest HR business partnerem. Jest on konsultantem, który doradza menedżerom liniowym w operacyjnych kwestiach personalnych. Z racji bardzo szerokiego rozumienia wpływu procesów HR na całą strukturę organizacyjną w środowisku HR business partner bywa określany mianem „generalisty”. Zdaniem Irminy Gocan do kompetencji HR business partnera należy łączenie dwóch zakresów wiedzy: specyfiki core businessu oraz eksperckiego know-how z zakresu HR.

Człowiek na takim stanowisku musi przede wszystkim zdawać sobie sprawę z roli, którą odgrywa w firmie. Dzięki temu sprawniej będzie mógł reagować na potrzeby wewnętrznych klientów oraz dopasować swoje działania do strategii firmy, wspierając osiąganie jej celów biznesowych. Aby jednak taka sytuacja była możliwa, potrzebna jest partnerska relacja między HR business partnerem a kierownictwem firmy. – Niekorzystne dla organizacji jest niedopasowanie ambicji i możliwości HR-u do tego, co jest ona w stanie przyjąć, i tego, czego potrzebuje – dodaje Karina Popieluch. Mowa o sytuacji, w której świadomi HR-owcy trafiają tam, gdzie w opinii top managementu potrzebny jest wyłącznie HR twardy. Równie niekorzystna jest sytuacja odwrotna, w której człowiek biegły w kwestiach prawnych trafia do firmy oczekującej od niego redefinicji biznesu czy wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom menedżerów.

Edukacja biznesowa menedżerów

Zdaniem Sylwii Hałas-Dej, dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju w Akademii Leona Koźmińskiego, aby dział HR mógł rozwijać się efektywnie, niezbędne są trzy elementy. – Po pierwsze, HR-owcy muszą znać potrzeby swojej firmy, po drugie, powinni efektywnie wspierać menedżerów i po trzecie – mieć odpowiednią wiedzę i narzędzia – wylicza. Wiąże się to ze wzrostem oczekiwań względem uczelni kształcących HR-owców. – Im lepiej wykształceni, tym skuteczniej będą się komunikować z biznesem i rozumieć jego potrzeby – uważa Nikolay Kirov, dyrektor ds. inicjatyw strategicznych i programów edukacyjnych Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego. W opinii eksperta, aby absolwenci nabywali kompetencje zgodne z oczekiwaniami swoimi oraz pracodawców, dostarczana na studiach wiedza musi być adekwatna do posiadanego poziomu wiedzy słuchaczy.

W tym celu ALK uporządkowała kierunki studiów podyplomowych na ścieżce menedżerskiej. Pierwszym etapem edukacji jest kierunek „Zarządzanie ludźmi w firmie”. Studia te adresowane są do osób, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową w dziale personalnym. Z kolei „Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych” skierowane jest do pracowników, którzy pełnią funkcje menedżerskie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Na studiach „HR Business Partner” można natomiast nabyć kluczową wiedzę z obszaru HR w zakresie funkcji partnera strategicznego, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta administracyjnego. Ostatni kierunek, „MBA HR”, przeznaczony jest dla osób pełniących funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Generowanie wartości dodanej firmy jest najlepszą receptą na budowanie silnej pozycji działu HR w firmie. Aby jednak było to możliwe, HR-owcy muszą nie tylko znać specyfikę danego biznesu, lecz także powinni rozumieć potrzeby klientów wewnętrznych firmy oraz posiadać niezbędną wiedzę i kompetencje.

Małgorzata Oświata
menedżer ds. marketingu i inicjatyw edukacyjnych, Akademia Leona Koźmińskiego

2015-03-18 08:06 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): biznes, hr, oświata,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.