Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Rekrutacja

Komunikacja w rekrutacji

Komunikacja w rekrutacji
Fot. istockphoto.com
Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników to jedno z największych wyzwań, z jakimi na co dzień przychodzi zmagać się pracownikom działów HR. Setki aplikacji oraz przeprowadzanie kilku procesów rekrutacyjnych naraz wpływa często negatywnie na jakość relacji między rekrutującym a potencjalnym pracownikiem.

Wielu pracodawców nie przywiązuje wagi do formy, w jakiej odbywa się rekrutacja, i roli, jaką odgrywa ona w strategii employer brandingu, skupiając się wyłącznie na efekcie – zatrudnieniu odpowiedniej osoby na danym stanowisku.

Pierwsze wrażenie

Dobra komunikacja z kandydatem to nadal rzadko spotykane zjawisko. Informacja zwrotna o wpłynięciu CV do bazy to w dalszym ciągu luksus, na który mogą liczyć tylko wybrani aplikujący. Z raportu przeprowadzonego przez eRecruitment Solutions „Źle potraktowany kandydat to utracony klient” wynika, że aż 1 na 4 kandydatów nie otrzymuje żadnej informacji o przebiegu rekrutacji, podczas gdy 2/3 pracodawców twierdzi, że dba o relacje z kandydatami na wszystkich etapach rekrutacji.

W większości firm standardowa procedura rekrutacyjna w spersonalizowanej postaci rozpoczyna się od II etapu, czyli od etapu tworzenia tzw. long listy (6–10 najlepszych kandydatów) oraz short listy (3 najlepszych kandydatów). Tutaj aplikujący może liczyć na pierwszą informację zwrotną w postaci e-maila zawierającego wiadomość o statusie w procesie rekrutacji lub kontakt werbalny – wywiad telefoniczny, spotkanie. Oczywiście im bardziej kandydat pnie się po szczeblach drabiny rekrutacyjnej, tym większej może się spodziewać częstotliwości i szczegółowości w komunikacji. Pierwszy etap wstępnej filtracji CV pozostaje najczęściej bez echa dla starającego się o etat. Brak informacji zwrotnej pracodawcy zabezpieczają klauzulami: „Odpowiemy na wybrane oferty” lub „Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami” zamieszczanymi na poziomie konstruowania i publikowania ogłoszeń o pracy, co w opinii wielu HR-owców jest błędem.

– Zaniedbanie komunikacji na początkowym etapie, nawet po przejściu kandydata do kolejnych etapów, może skutkować ograniczonym zaufaniem, a ostatecznie rezygnacją z przyjęcia oferty pracy mimo pomyślnie zakończonego dla kandydata procesu rekrutacji – podkreśla Marek Mazur, dyrektor ds. personalnych w Hochland Polska Sp. z o.o.

Jak cię widzą, tak cię piszą

O tym, jak ważną rolę w strategii firmy odgrywa budowanie wizerunku silnej i atrakcyjnej marki, nie trzeba nikogo przekonywać. Mocne marki przyciągają do siebie nie tylko talenty, ale również najlepiej wykwalifikowanych ludzi na rynku pracy. Postrzeganie kandydata w perspektywie świadomego marketingu rekrutacyjnego to w dzisiejszych czasach podstawa uzyskania przewagi nad konkurencyjnymi firmami, bowiem ewentualni pracownicy to posiadające ogromny potencjał środowisko opiniotwórcze wykorzystujące bezpłatne i skuteczne narzędzie w postaci marketingu szeptanego. A to, jak będą o danej firmie mówili kandydaci starający się o etat, zależy od tego, jak zostali przez nią potraktowani. I tu bywa rożnie.

Szara rzeczywistość

Tylko 29 proc. firm wysyła informację zwrotną do wszystkich kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji1. Według Anny Raton, Resourcing & Recruitment Team Leader w Electrolux Poland Sp. z o.o., udzielenie informacji zwrotnej w procesie rekrutacyjnym ma znaczenie zarówno dla pracodawcy i reprezentującego go rekrutera, jak i kandydata. Po stronie pracodawcy udzielenie informacji zwrotnej skutkuje podtrzymaniem pozytywnego wizerunku pracodawcy i umożliwieniem kontaktu z kandydatem w przyszłości, w przypadku pojawienia się nowych stanowisk i kompetencji, które dany kandydat posiada. W przypadku kandydata informacja zwrotna jest formą docenienia jego zaangażowania w proces rekrutacji i podziękowania mu za poświęcony czas. Udzielenie informacji zwrotnej po zakończonym procesie jest też niejako podsumowaniem całego procesu i dla kandydata może być źródłem bardzo cennych informacji na temat jego samego, tego, jak został odebrany podczas rozmów z potencjalnym pracodawcą, co okazało się jego mocną stroną, a co mógłby w przyszłości poprawić. Zdumiewający jest więc fakt, że HR- -owcy nie wykorzystują w pełni możliwości taniego i efektywnego narzędzia w postaci ogłoszeń i całego procesu rekrutacyjnego w budowaniu wizerunku swojej firmy jako atrakcyjnego i godnego polecenia pracodawcy. Rekruterzy często zasłaniają się brakiem czasu oraz natłokiem obowiązków. Prawdą jest, że obdzwonienie kilkuset kandydatów byłoby nie lada wyzwaniem. Jednak przy współczesnym postępie technologicznym budowanie relacji z osobami ubiegającymi się o stanowisko w naszej firmie nie wymaga już tak ogromnych nakładów pracy ani budżetu, jak by mogło się wydawać. Dostępne informatyczne systemy zarządzania procesem rekrutacyjnym oraz dobrze zorganizowana procedura niebywale usprawniają ten proces. Narzędzia do zarządzania aplikacjami pozwalają rekruterom na ustawianie za pomocą jednego kliknięcia myszką chociażby autorespondera informującego o wpłynięciu i zarejestrowaniu CV w bazie. Dzięki dostępnym technologiom mogą generować informacje o tymczasowym wstrzymaniu danego procesu rekrutacyjnego z powodu wyjazdu służbowego lub choroby osoby decyzyjnej, nie pozostawiając tym samym potencjalnych pracowników w stanie niewiedzy.

Świecić przykładem

Podobnie jak w przypadku wszystkich relacji w biznesie, również w procesie rekrutacji firmy, które chcą się wyróżnić na rynku pracy, zabiegają o to, aby wzajemne oddziaływanie między rekrutującym a kandydatem było nie tylko profesjonalne, lecz także pozytywne. Dbanie o komunikację od początku do końca jest dla nich regułą wpisaną na stałe w proces rekrutacyjny.

Informacja zwrotna to nie tylko suchy komunikat o statusie, lecz także forma nawiązania relacji z kandydatami, którzy nie zakwalifikowali się do ostatniego etapu rekrutacji. Kreatywne podejście do komunikacji w pozyskiwaniu pracowników popiera również Kamila Kujawska-Krakowiak, HR Business Partner w firmie Dr Irena Eris:

– Dokładamy wszelkich starań, aby po etapie selekcji kandydaci niespełniający naszych oczekiwań otrzymali informację zwrotną z podziękowaniem za udział w rekrutacji. Do tych, którzy przeszli selekcję, dzwonimy z propozycją spotkania. Zazwyczaj po rozmowie telefonicznej przesyłamy e-maila potwierdzającego ustne ustalenia – datę i godzinę spotkania, adres ze wskazówkami dojazdu, bezpośredni kontakt do rekrutera. Po spotkaniu i podjęciu decyzji, z kim chcielibyśmy współpracować, dzwonimy do wszystkich kandydatów, z którymi się spotkaliśmy, aby przekazać im dobrą lub złą informację. W przypadku dobrej – umawiamy się na kolejne spotkanie w celu ustalenia warunków współpracy, w przypadku złej – dzielimy się z kandydatem naszymi spostrzeżeniami, informujemy, co zadecydowało o ostatecznej decyzji.

Tak potraktowany kandydat, nawet jeśli nie zostanie pracownikiem, będzie ambasadorem naszej marki wśród rodziny, znajomych oraz chętniej sięgnie po produkty lub skorzysta z usług firmy, do której rekrutował.

Elwira Cimoch

1 Raport eRecruitment Solutions „Źle potraktowany kandydat to utracony klient”

2015-06-18 08:30 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): cimoch, rekrutacja,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.