Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Kobiety i mężczyźni

Kobiety i mężczyźni
Fot. istockphoto.com
Wiele się mówi o różnicach między kobietami a mężczyznami w biznesie. Czy rzeczywiście te różnice są tak istotne? Jak przedstawia się różnorodność płci w miejscu pracy i jak należy kształtować w związku z tym politykę kadrową w firmie?

Pierwszy kontakt z nowo poznaną osobą determinuje sposób, w jaki ją później postrzegamy. Słynne „pierwsze wrażenie” obejmuje pięć czynników ułożonych w relacji kołowej (określanych też jako emocjonalny rentgen). Najważniejszy wydaje się tu element komunikacji pozawerbalnej – widoczny dla potencjalnych współpracowników, szefostwa, partnerów biznesowych – osób, z którymi jeszcze nie przyszło nam rozmawiać, ale już mających świadomość naszego istnienia.

Władza

Mężczyźni na ogół tworzą struktury hierarchiczne (poznawcze) oparte na współzawodnictwie, np. wyżej–niżej, wolniej– szybciej, pierwszy–drugi itd. Piramida priorytetów skoncentrowana jest na dbałości o własne ego będące zwieńczeniem procesu rywalizacji w grupie napędzanej przez chęć odniesienia zwycięstwa.

U kobiet natomiast komunikacja oparta jest na strukturach poziomych (kręgach) o charakterze partnerskim. Kładą one nacisk na wzajemność korzyści, które mogą wystąpić przy okazji wspólnego kontaktu (np. współpracy).

Najbardziej transparentnym czynnikiem różnicującym kobiety i mężczyzn w procesie nawiązywania kontaktów jest sam sposób komunikowania. Język (werbalny i niewerbalny) kobiet oparty jest na bliskości, która stanowi klucz do świata relacji. Prowadzi to do wypracowania jak największej zgodności i minimalizowania różnic. Mężczyźni podświadomie stawiają na niezależność względem oczekiwań ze strony świata zorientowanego na status. Wydawać rozkazy i je wypełniać – oto reguły hierarchii.

Rywalizacja

Każdy kontakt dla mężczyzny to zawody o zerowej sumie wygranych. Dominuje zasada win-lost. „Niech wygrywa najlepszy”. Rywalizacja jest korzystna, ponieważ wydobywa z ludzi to co najlepsze i pomaga odkryć rozwiązania.

Kobiety traktują rywalizację jako źródło interakcji z innymi, gra jest zabawą. Rzadko grają o status w grupie. Rywalizację postrzegają jako potrzebę podnoszenia doskonałości osobistej.

Zasada 10:30:60

Ta zasada stanowi kluczową taktykę zręcznego promowania własnych osiągnięć i kompetencji oraz autoprezentacji. Zakładane przez nią techniki skutecznego porozumiewania się opierają się na umiejętnościach miękkich i sztuce kreowania własnego wizerunku.

Takie czynniki jak wiedza specjalistyczna i wszystko to, co wpływa na merytorykę i fachowość naszych działań (co mówimy), składa się na nasz sukces jedynie w 10 proc. Kolejne 30 proc. stanowią wizerunek i reputacja (kluczowym elementem na tym etapie jest nasza osobowość wpływająca na to, jak mówimy). Najważniejszy czynnik, warunkujący aż 60 proc. sukcesu, obejmuje mowę ciała – wpływa pośrednio na nasze stosunki w pracy i stopień popularności (np. wśród nieznanych nam osób mijanych okazjonalnie na korytarzach)1.

Zasada ta jest ciągle niedoceniana w środowisku polskiego biznesu. Networking jest podstawą budowania własnego wizerunku, do czego kobiety zdają się nie przykładać wagi.

Autorytet w biznesie

Zasadniczą różnicę między kobietami a mężczyznami, w świetle omawianego czynnika mowy ciała, stanowi pozycja, jaką przyjmują podczas rozmowy.

Kobiety podczas konwersacji z kobietami stoją twarzą w twarz z rozmówczynią, mężczyźni zaś rozmawiając z mężczyznami – ramię w ramię, jednocześnie mówiąc przed siebie (w ich przypadku pozycja „twarzą w twarz” wskazuje na konfrontację).

Podwładny wykazuje więcej symptomów niesubordynacji i lekceważenia rytuałów rangi, gdy jego przełożony (lub przełożona) stoi, siedzi lub chodzi po jego lewej stronie. Prawa strona, zgodnie z tradycją, jest miejscem zarezerwowanym dla osoby ważniejszej w hierarchii.

Według Pang Li Kin – singapurskiej konsultantki ds. wizerunku – również ubiór wpływa na manifestację relacji władczość–uniżenie. Kolory jasne (biel, brąz, zieleń, żółć) wskazują na przystępność, dla autorytetów zarezerwowane są kolory ciemne (czerń, granat, fiolet, niebieski, czerwień), natomiast kontrast i żywe kolory (ale także fiolet i bordo) podkreślają indywidualizm.

Rozmowy konfliktowe

Podczas rozmów konfliktowych mężczyźni na ogół wolą mówić sami i starają się przekonywać adwersarzy do swoich racji, kobiety raczej słuchają i zadają pytania. Jeśli problemy już wystąpią, mężczyźni starają się ich nie zauważać, kobiety natomiast wskazują na nie, pośrednio licząc na autorefleksję drugiej osoby i zmianę jej stanowiska.

Mężczyźni całkowicie odmiennie niż kobiety myślą o uczuciach drugiej strony (przy okazji na ogół okazując złość), kobiety natomiast o problemach rozmawiają z osobami trzecimi i chcą być zrozumiane, zanim zdecydują się na rozwiązanie (mężczyźni przede wszystkim poszukują rozwiązań praktycznych).

Kobiety w odróżnieniu od mężczyzn są pamiętliwe, pielęgnują zranienia i niesprawiedliwości. Mężczyznom z kolei na ogół łatwiej przychodzi puszczanie w niepamięć przykrych incydentów.

Różnice w pracy

Mężczyźni cenią autonomię, obawiają się intymności w powiązaniu z zależnością. Kobiety mają trudności z szybkim podejmowaniem decyzji, wierzą bowiem, że nie powinny działać same. Mężczyźni przyjmują odpowiedzialność za wyniki projektu, a kobiety za ludzi w nim uczestniczących, dla nich jest ważna atmosfera.

W przypadku zadań mocno ograniczonych czasowo dla mężczyzn aspekt wydajności jest najważniejszy, kobiety mają przewagę w rozwiązywaniu zadań organizacyjnych, potrafią lepiej i szybciej wdrażać projekty, sprawnie przejmują kompetencje i zadania wymagające odpowiedzialności.

Czy to prawda?

Niektórzy twierdzą, że jest więcej podobieństw między kobietami i mężczyznami niż różnic (wyłączając oczywiście biologiczne). Niektóre z powyższych stwierdzeń są czarno-białe. Dychotomia skłania do refleksji, nie tylko w miejscu pracy, ale i w życiu prywatnym.

Alicja Moszyńska
ekspert ds. kobiet biznesu

Bibliografia: 1 Barbara Schneider, Niegrzeczne dziewczynki robią karierę, tłum. Olga Sobiecka, wyd. BC Edukacja 2010.

2015-07-10 08:06 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): moszyńska,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.