Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja » Człowiek HR

Działać i komunikować transparentnie

Działać i komunikować transparentnie
Joanna Kagankiewicz – dyrektor ds. rozwoju organizacji w ING Życie / Fot. Łukasz Kagankiewicz
Z Joanną Kagankiewicz rozmawiał Piotr Czauderna

Czym charakteryzuje się praca w sektorze finansowym? Jakie są warunki pracy HR- -owca w takiej organizacji?

Praca HR-owca, niezależnie od przedsiębiorstwa czy branży, jest podobna. Polega na pozyskiwaniu dla organizacji jak najlepszych pracowników oraz motywowaniu i rozwijaniu potencjału już zatrudnionych osób. Zależy nam również na tym, aby tworzyć angażujące środowisko pracy. To duża odpowiedzialność, ponieważ od pracownika czy działu HR zależy w dużej części, kto będzie pracować na sukces i rozwój firmy. HR-owiec musi wiedzieć, jak położyć odpowiedni nacisk na poznanie i zrozumienie potrzeb klientów i takich umiejętności poszukiwać u kandydatów oraz rozwijać je u pracowników. Każdy więc, kto buduje relację z klientem, powinien doskonalić swoje umiejętności z zakresu komunikacji i słuchania, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rozmówcy. Takie kompetencje są bardzo ważne dla działów bezpośrednio kontaktujących się z klientem, jak np. sprzedaż czy obsługa klienta, oraz tych, które odpowiadają za relację z klientem wewnętrznym, jak np. finanse, ryzyko czy HR. Ponadto ze względu na wysoce specjalistyczną wiedzę pracowników branży finansowej już na etapie rekrutacji, a następnie rozwoju i motywacji takich osób, HR-owiec musi wykazać się odpowiednim podejściem i umiejętnościami. Jest to zarówno trudniejszy, jak i ciekawszy element pracy w tej branży, ponieważ wymaga stałego poszukiwania nowych rozwiązań, podnoszenia kwalifikacji. Często bowiem mierzymy się z wyzwaniem polegającym na rozwijaniu kompetencji osób, które na polskim rynku finansowym nie są już w stanie znaleźć dla siebie atrakcyjnych opcji rozwojowych. W takich przypadkach pracownik HR musi poszukiwać nowych źródeł inspiracji oraz wiedzy, aby moc wspierać w rozwoju pracownika, który jest już wysoko wykwalifikowanym ekspertem w swoim zawodzie.

Rozumiem, że proces rekrutacji wykwalifikowanych pracowników musi być swego rodzaju wyzwaniem?

Zgadza się. Branża finansowa stale się zmienia, tak jak zmieniają się oczekiwania i potrzeby klientów. Oprócz wysokich wymagań w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, które stawiamy nowym kandydatom do pracy, ważne są także elastyczność i umiejętność odnalezienia się na zmieniającym się rynku. Jako silna i stabilna firma w sektorze ubezpieczeń dostajemy wiele dokumentów aplikacyjnych od kandydatów. W przypadku rekrutacji do działu sprzedaży zależy nam, aby przedstawiciel ubezpieczeniowo-finansowy potrafił badać potrzeby klienta, słuchał go oraz budował z nim relację, odpowiednio doradzając i dostosowując proponowane rozwiązania do indywidualnych oczekiwań. W związku z tym poprzeczka dla kandydatów jest ustawiona wysoko, ponieważ staramy się wybrać osoby rzeczywiście zainteresowane taką pracą oraz spełniające nasze wymagania. W zamian oferujemy nie tylko odpowiednie benefity za pracę, ale i zaangażowanie z naszej strony w rozwój i motywację pracowników, aby cały czas czerpali satysfakcję ze swojej pracy.

Swego czasu miałem okazję słuchać pani wypowiedzi o kulturze organizacji zorientowanej na wspólny, generalny cel. Czy tak jest też w ING Życie?

Mocną stroną i wyróżnikiem naszej organizacji jest kultura pracy zorientowana na wyniki. Należy tutaj dodać, że nie jest nim sama sprzedaż. Wiadomo, że organizacja ma być rentowna, jednak bardzo ważne jest dla nas to, w jaki sposób osiągamy nasze cele. W związku z tym kładziemy nacisk na jakość działań podejmowanych w procesie ich realizacji. Zdecydowaliśmy też, że najważniejsze cele ogólnofirmowe przedkładamy nad cele zespołowe. Wynikają one ze strategii firmy i dotyczą najważniejszych dla nas kwestii, takich jak dobro klienta, zrozumienie jego potrzeb i właściwa obsługa. Efektem tego jest jednoczenie się pracowników wokół wspólnego tematu. Dzięki temu z powodzeniem realizujemy zadania, w które zaangażowanych jest kilka rożnych działów, ponieważ, jak każda duża organizacja, mamy takie wyzwania. W momencie kiedy integrujemy większe grupy pracowników wokół jednego tematu, o wiele łatwiej jest im się zaangażować i osiągnąć zamierzony efekt. Wynika to m.in. z faktu, że nawzajem motywują się do działania.

Jak przedstawia się kwestia przejrzystości i transparentności działań działu HR oraz kierownictwa w organizacji?

Staramy się działać i komunikować transparentnie. Dlatego też cele naszego zarządu są jawne oraz przekazywane w łatwy i przystępny sposób podczas spotkań z pracownikami, gdzie każdy może je poznać. Do analogicznego działania zachęcamy także kadrę menedżerską. Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji tego projektu, dzięki czemu coraz częściej cele całych zespołów oraz menedżerów są komunikowane pozostałym pracownikom. Zasadę przejrzystości stosujemy również w innych obszarach, np. kiedy decydujemy się wspierać talenty w naszej organizacji. Mówimy o tym, w jaki sposób wybieramy talenty oraz który pracownik uczestniczy w takim programie. Dzięki temu inne osoby zainteresowane własnym rozwojem wiedzą, jak rozpocząć ten proces w naszej firmie. Otwarcie też mówimy, jakie mamy oferty rozwojowe dla całego przedsiębiorstwa. Jest to ważne, ponieważ jedną z naszych wartości jest właśnie działanie w przejrzysty sposób. Dotyczy to także naszej oferty rynkowej. Z tego też powodu zależy nam, aby nasze produkty, które czasami mogą wydawać się skomplikowane, były prezentowane w jak najbardziej zrozumiały sposób. Jeśli więc w taki sposób komunikujemy się z klientami, to chcemy tak samo postępować w stosunku do naszych pracowników.

Czy transparentność ma wpływ na to, jak przeprowadzacie procedury zmiany w organizacji?

Nasze podejście do wprowadzania zmian w firmie zależy od obszaru nią objętego. Opieramy się często na procesie przeprowadzanym z „góry na dół”, kiedy to kadra menedżerska daje przykład. Słuchając jednak też głosu pracowników, podejmujemy decyzje o podejściu wręcz odwrotnym, czyli z „dołu do góry”. Wierzymy, że procesy oddolne również są korzystne dla organizacji. Tak postępujemy w przypadku projektów, w których m.in. doświadczeni pracownicy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi pracownikami. Dzięki takiemu podejściu pracownicy są mocniej zaangażowani w rozwój firmy oraz ściślej z nią związani, ponieważ mają wpływ na jej funkcjonowanie.

Dziękuję za rozmowę.

2015-06-15 09:54 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): czauderna, człowiek hr, kagankiewicz,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.