Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Rekrutacja

Psychometria w procesie rekrutacyjnym

Psychometria w procesie rekrutacyjnym
Wybór psychometrii może się okazać dobrym posunięciem, jeśli pracodawca dokładnie przemyśli sposób jej wykorzystania / Fot. istockphoto
Wspieranie się wszelkiego rodzaju innowacjami w branży HR staje się powszechne. Procesy rekrutacyjne coraz częściej są wzbogacane w nowe narzędzia i technologie. Wśród nich na popularności zyskuje psychometria. Rekruterzy zaczynają się przekonywać do możliwości, które płyną z jej stosowania.

Należy jednak pamiętać o tym, że decyzja o włączeniu psychometrii w proces rekrutacyjny wymaga dokładnego przemyślenia.

Rekruter, który ma zatrudnić nowego pracownika, określa profil idealnego kandydata – precyzuje wymagania dotyczące jego doświadczenia zawodowego i posiadanych kompetencji. O ile nie powinno to stanowić większego problemu, o tyle już określenie pożądanych cech osobowych często okazuje się kłopotliwe. W tym przypadku rekruterzy mogą wspierać się narzędziami pomocnymi w określaniu cech i zachowań, jakie kandydat powinien przejawiać, by dobrze wypełniać swoje obowiązki.

Problem pojawia się w momencie, w którym większość z kandydatów zgłaszających się na dane stanowisko pracy spełnia wymogi formułowane przez pracodawcę. Wówczas rekruter staje przed dylematem i rozważa możliwość skorzystania z pomocy dodatkowych narzędzi HR. To właśnie one mogą się ułatwić weryfikację mocnych stron i ograniczeń kandydatów. Dodatkowo określają czynniki motywujące oraz są źródłem wiedzy na temat zarządzania kompetencjami. Ważną cechą tych narzędzi jest także możliwość porównywania profilu kandydatów do profilu idealnego pracownika. Dzięki temu rekruter zyskuje cenną informację na temat tego, czy kandydat pasuje do stanowiska pracy i czy nie stara się kreować swojej osoby.

Korzyści płynące z zastosowania

Psychometria niewątpliwie może się okazać czynnikiem, który usprawni codzienną pracę osób odpowiedzialnych za zatrudnianie pracowników. Jej główną zaletą jest obiektywizm. Każdemu rekruterowi zależy na profesjonalnym podejściu do swoich obowiązków, a co za tym idzie na rzetelnej i bezstronnej ocenie kandydata. Za pomocą narzędzi psychometrycznych dopasowanie odpowiedniej osoby do wymogów określonego stanowiska nie będzie stanowić problemu. Dzięki nim rekruter zyska świadomość mocnych i słabych stron pracowników. Jego decyzje wiążą się z budowaniem kompetentnego zespołu, dlatego też w swojej pracy powinien wspierać się nowoczesnymi narzędziami.

Stopień dopasowania pracownika do stanowiska jest ważny, gdyż pozwala na otrzymanie informacji zwrotnej na temat tego, czy dana osoba sprosta wymaganiom stawianym przez pracodawcę oraz czy będzie potrafiła utożsamić się z kulturą firmy. Każdą z tych wskazówek można wykorzystać w celu planowania rozwoju pracowników i dostosowania do ich potrzeb odpowiedniego systemu motywacyjnego.

– Dzięki tej wiedzy zarządzanie zespołem staje się bardziej skuteczne i przynosi pożądane efekty – podpowiada Weronika Sierant, HR Manager w Smart MBC, która na co dzień zajmuje się wykonywaniem analiz psychometrycznych.

Podobnie istotne jest także dopasowanie nowego pracownika do pozostałych członków zespołu. Ma ono znaczenie ze względu na role, jakie każda z osób przyjmuje w grupie. Mając świadomość tego czynnika pracodawca ma wpływ na efektywne wykorzystanie potencjału zespołu.

Wsparcie w zarządzaniu sytuacją kryzysową

Sytuacje kryzysowe są nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. W niektórych z nich sytuacje kryzysowe pojawiają się rzadko, w innych z kolei są występują często. W obu przypadkach, niezależnie od częstotliwości ich występowania, konieczna jest odpowiednia i przemyślana reakcja. Z drugiej strony należy zadać pytanie, czy pracodawca jest w stanie przewidzieć zachowanie swojego pracownika w trudnym dla firmy momencie? Jak się okazuje, odpowiedź może brzmieć: tak.

Wynik przeprowadzonej analizy psychometrycznej pozwoli przewidzieć, w jaki sposób pracownik zareaguje na sytuację kryzysową i na ile będzie się umiał w niej odnaleźć. Informacja ta okaże się szczególnie istotna w momencie zatrudniania pracowników na stanowiska kierownicze, wymagające dużej koncentracji na wyniku i odwagi w podejmowaniu działań. Co więcej, analiza wskaże również na predyspozycje do przyswajania nowej wiedzy oraz nabywania kolejnych umiejętności. Narzędzia psychometryczne pozwalają określić, czy dana osoba woli wcielać się w rolę przywódcy, analityka czy może innowatora. Wcześniejsze upewnienie się, czy dany pracownik odpowiada profilowi zajmowanego stanowiska, zaowocuje wyborem najlepszych kandydatów i przyczyni się do zminimalizowania rotacji personelu.

Employer branding

Psychometria sprzyja także budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Podjęcie decyzji o wykorzystaniu tego narzędzia w procesie rekrutacyjnym świadczy o profesjonalnym podejściu pracodawcy do zatrudnienia pracowników. Kandydaci docenią zaawansowane metody oraz nowoczesne rozwiązania, a wykorzystanie psychometrii zwiększy atrakcyjność oferty pracy. Firmy, którym zależy na dobrym PR wewnątrz i na zewnątrz organizacji, mają na uwadze wdrożenie analizy psychometrycznej. Każdy krok zbliżający firmę do usprawnienia wszelkich działań przez nią podejmowanych okaże się bezcenny. Wizerunek pracodawcy będzie budowany poprzez grę skojarzeń – firma, która wspiera się zaawansowanymi i innowacyjnymi technologiami, zacznie być postrzegana przez pryzmat dużych, postępowych korporacji.

Odpowiednie szkolenie

Zanim pracodawca zdecyduje się na wdrożenie analiz psychometrycznych w firmie, musi być świadomy tego, że takie badania może przeprowadzić jedynie kompetentna osoba posiadająca niezbędne przygotowanie. W ten sposób zyskujemy pewność, że wyniki zostaną właściwie zinterpretowane i nie skrzywdzi się żadnej osoby uczestniczącej w rekrutacji. Kiedy kandydat lub pracownik uzupełnią test, zostanie on przekierowany do pracodawcy, a następnie z powrotem do kandydata. Po wspólnym omówieniu wyniku obie strony biorą udział w rozmowie na temat planów związanych z dalszym rozwojem.

Biorąc pod uwagę zbliżony wskaźnik trafności, psychometrię można porównać do assessment center. Niekiedy metody te stosuje się wymiennie, by zwiększyć prawdopodobieństwo podjęcia właściwej decyreklama zji. Psychometria jednak zyskuje znaczącą przewagę nad AC – jest dostępna online, a uzupełnienie testu psychometrycznego zajmuje kilkanaście minut. W przypadku assessment center pojawia się konieczność zaangażowania specjalistów, którzy spotkają się z kandydatami i przeprowadzą spotkanie.

Szanse

Wybór psychometrii może się okazać dobrym posunięciem, jeśli pracodawca dokładnie przemyśli sposób jej wykorzystania. Narzędzie to pozwoli zminimalizować nie tylko czas trwania całego procesu rekrutacyjnego, lecz także koszty jego przeprowadzenia. Wszelkiego rodzaju usprawnienia pracy działu HR wpłyną na poprawę funkcjonowania całej firmy.

Marta Pabisiak
konsultatant ds. marketingu i PR Smart MBC

Zobacz również: Odchodzę, mam serdecznie dosyć!

2015-11-17 08:19 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): pabisiak, psychometria, rekrutacja,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.