Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes

O energii, Paryżu i naszym bezpieczeństwie – realnie.

EuroPower, to konferencja, którą po raz XXII organizuje MMC Polska. Jej program merytoryczny to po prostu strategia UE wobec Unii Energetycznej. Pięć bloków tematycznych to pięć filarów polityki unijnej w energetyce. W lutym 2015 UE określiła swoją politykę energetyczną, bo zmusiło nas do tego życie, ściślej – zmieniająca się sytuacja na świecie. Trzeba pamiętać, że ponad 50% energii UE importuje. Pozostaje więc pytanie o bezpieczeństwo i suwerenność, jeśli jesteśmy zagrożeni brakiem ciągłości dostaw. A rzecz dotyczy nie tylko Polski, ale ponad połowy krajów UE.

Co nas (i UE i Polskę) czeka energetycznie, to swoisty trójkąt: efektywność, ekologia, bezpieczeństwo. Te elementy są ze sobą związane i jednocześnie wewnętrznie sprzeczne. Przykładowo - dbałość o ekologię naturalnie podnosi koszty, a to obniża efektywność ekonomiczną gospodarek. Bezpieczeństwo, rozumiane jako własne źródła energii, w wypadku Polski opartej na węglu są zagrożeniem ekologicznym. Dlatego też podstawowy problem to znalezienie balansu akceptowalnego przez większość krajów UE. Te dylematy są zwiększane, przez interesy narodowe, i przez bardzo odmienną sytuację poszczególnych krajów. Jeśli sześć krajów importuje 100% gazu to ich sytuacja jest skrajnie odmienna od krajów samowystarczalnych pod tym względem. Połączenie tych sprzecznych interesów to największe dziś wyzwanie dla UE.

sala1_1.jpg

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energetyki, jako gość specjalny EuroPower, pokazał główne kierunki budowania polityki energetycznej Polski na najbliższe lata. Był bardzo ostrożny w prognozach najbliższych działań, bo jak powiedział – to jest nowe ministerstwo, w stanie organizacji. Stąd w tej chwili jest najważniejsze, by sprawnie rozdzielić kompetencje. M.in. w pierwszej kolejności przejdą w kompetencje Ministerstwa Energetyki sprawy właścicielskie w górnictwie, w drugim etapie w energetyce. Do dziś kompetencje właścicielskie były podzielone pomiędzy Ministra Skarbu i Ministra Gospodarki. Będzie też poszukiwanie najkorzystniejszego modelu współdziałania kopalń i energetyki Minister Tchórzewski podkreślił, że mamy dziś dobrą sytuację i liberalny rynek energii elektrycznej, choć już na rynku gazu nie jest to tak proste. Nasze regulacje na rynku gazu są „pod lupą” UE i musimy jako Polska podjąć działania w tym zakresie. Kolejny dylemat to pewność dostaw energii po cenach umożliwiających gospodarce konkurowanie na rynkach europejskich. I jeszcze kolejny problem stojący przed polską energetyką to naturalne oparcie się na węglu, co rodzi konsekwencje ekologiczne i kosztowe. Przygotowując się do szczytu klimatycznego w Paryżu (30 listopada) minister Tchórzewski zadeklarował, że stanowisko Polski będzie jednoznaczne – zgodzimy się na redukcje, pod jedynie warunkiem zgody na redukcje w układzie globalnym. Mówiąc inaczej – jeśli najwięksi emitenci CO2 nie podejmą działań, Polska także ich nie podejmie. Minister zadeklarował też, że budowa elektrowni jądrowej będzie kontynuowana.

sala2_1.jpg

Inna dobra wiadomość – dziś (25 listopada) pierwszy statek z katarskim gazem jest już w rejonie Kanału Sueskiego, ok. 11 grudnia powinien dopłynąć do Świnoujścia. Około 31 grudnia katarski gaz powinien być już w naszych mieszkaniach. To oczywiście plan, bo to pierwsza dostawa, i instalacja będzie w fazie rozruchu. Jeśli jednak połączymy to z również dzisiejszą informacją o wstrzymaniu dostaw gazu na Ukrainę, widać jak ważna jest to dla Polaków informacja. I to zarówno pod kątem bezpieczeństwa energetycznego jak i kosztów, bo ten kto ma wybór, może negocjować ceny. Od grudnia ten wybór będziemy mieli technicznie, prawdopodobnie od II kwartału 2016 tak bardziej praktycznie, w normalnej eksploatacji.

sala3_3.jpg

Inne dyskutowane na EuroPower elementy energetycznej układanki to koszty energii, ale rozumiane bardzo praktycznie. Ceny energii mamy porównywalne z bogatymi krajami UE, ale oczywiście są one dla odbiorcy finalnego znacznie wyższe w stosunku do zarobków. Tak więc uwolnienie cen gazu nie może być takie jak w bogatszych krajach, musi mieć elementy osłonowe. Podobnie z energią elektryczną. W Niemczech 1500 przedsiębiorstw ma niskie ceny energii, by zachować konkurencyjność eksportu ich wyrobów. Droższą energię mają za to konsumenci indywidualni, ale nie odczuwają tego tak bardzo przy swoich wysokich zarobkach. Oczekiwanie, że ograniczanie emisji CO2 i wzrost ceny energii ma takie same skutki dla każdego z krajów UE jest po prostu nieprawdziwe. Podobnie jak źródła energii odnawialnej, bo o tym najmocniej decyduje klimat – słońce, wiatr i górskie rzeki.

Kolejny polski problem, to zrozumienie faktu, że posiadanie możliwości technicznych odbioru energii i gazu z krajów zachodnich UE nie oznacza automatycznie, że takie możliwości realnie będą. Nord Stream 2 może oznaczać, że za zachodnią granicą będzie ten sam rosyjski gaz, jaki mamy ze wschodu. Podobnie może być z energią elektryczną. Mimo posiadania technicznych możliwości odbioru, może się okazać, że energia elektryczna nie będzie fizycznie dostępna. Jednak warto sobie uświadomić, że kilka lat temu nie mieliśmy nawet technicznych możliwości. Dziś już je mamy.

kuluary_1.jpg

W trakcie Konferencji EuroPower dyskutowano o wszystkich filarach polityki energetycznej UE zwanej Unią Energetyczną oraz o najważniejszych zagrożeniach dla Polski. Oto tematyka poszczególnych paneli:

- Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie

- Zintegrowany rynek energii

- Przyszłość sektora paliwowego – paliwa stałe i plynne

- Jakość energii elektrycznej nowym priorytetem regulatora i regulacji

- Efektywność energetyczna ograniczająca popyt na energię

- Dekarbonizacja gospodarki

- Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność

Podsumowując, znacznie więcej będziemy wiedzieli po paryskim szczycie klimatycznym który zaczyna się w najbliższy poniedziałek. Stanowisko Polski jest jeszcze w opracowywaniu, ale dwa punkty wydają się bardzo mocne. Po pierwsze, Polska zmniejszyła emisję o 30% od zmiany ustroju. Zgodzimy się więc na dalsze redukcje tylko wtedy, gdy zrobią to najwięksi truciciele. Po drugie – nie możemy deklarować odchodzenia od węgla w energetyce, bo najzwyczajniej nie mamy go czym zastąpić. Nie interesuje nas więc określanie okresów przejściowych (3-5-7 lat) ale akceptacja, że Polska będzie produkowała energię właśnie z węgla. Z deklaracjami poprawy jakości bloków energetycznych oczywiście. Dobrze się stało, że MMC Polska zorganizowała EuroPower w przededniu szczytu klimatycznego. Mamy dużą jasność i zgodność z czym tam jedziemy.

Marek Skała

2015-11-30 13:50 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): skała, europower,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.