Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja » Człowiek HR

Każdego dnia motywujemy pracowników

Każdego dnia motywujemy pracowników
Jolanta Kondraszuk – absolwentka Zarządzania Produkcją na Politechnice Warszawskiej. Mówi, że dobrze jej się pracuje z inżynierami, bo sama nim jest. Już na studiach związała się z obszarem HR, najpierw w firmie doradczej, potem ubezpieczeniowej, a teraz w budownictwie.
Z Jolantą Kondraszuk, kierownik działu personalnego w Mostostal Warszawa, rozmawiała Katarzyna Patalan

Jak firma radzi sobie z pozyskiwaniem i zatrzymywaniem najlepszych pracowników? Zrekrutowanie których specjalistów przysparza najwięcej kłopotu?

Najlepszymi ambasadorami firmy są jej pracownicy. Dlatego nieustannie pracujemy nad tym, aby Mostostal Warszawa był najlepszym miejscem pracy. Działania employer brandingowe, nawet bardzo wymyślne i kosztowne, nie są w stanie dorównać w dłuższej perspektywie pozytywnym i spontanicznym informacjom, jakie przekazują sobie pracownicy na rynku pracy. Współpracujemy z uczelniami w zakresie organizacji targów pracy. Ponadto, podczas spotkań ze studentami eksperci z Mostostalu Warszawa dzielą się praktyczną wiedzą i doświadczeniami. Oferujemy także praktyki dla studentów – często spotykamy praktykantów z naprawdę dużym potencjałem. Cieszymy się, że udaje nam się przyciągać talenty i corocznie z kilkoma z praktykantami zawieramy umowy o pracę. Obecnie niektórzy z nich są już kierownikami robót, a za jakiś czas z pewnością zostaną dobrymi kierownikami budowy czy dyrektorami kontraktów. Najtrudniej jest pozyskać doświadczonych inżynierów w specjalizacji energetycznej i w zakresie ochrony środowiska. Wynika to z bardzo wygórowanych wymagań kontraktowych, np. pod uwagę bierze się konkretne doświadczenie, ze wskazaniem określonych typów inwestycji, a także wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów tego typu.

Czy w procesie rekrutacji wykorzystujecie np. wideorekrutację, rekrutację przez telefon, czy nabór odbywa się raczej w tradycyjny sposób?

Jesteśmy obecni we wszystkich branżach budownictwa i rekrutujemy pracowników w całej Polsce. Jednocześnie mamy otwartych nawet 30 procesów rekrutacyjnych. Aby temu sprostać i aby skrócić procesy, korzystamy z wideorekrutacji. Mamy własne zaplecze techniczne do tego typu rozmów. Korzystamy też ze Skype'a. Prowadzimy rozmowy rekrutacyjne przez telefon, no i oczywiście tradycyjne rozmowy bezpośrednie w trakcie spotkań z kandydatami.

A co kryje się pod hasłem Akademia Mostostal – Energia Rozwoju? Czy ma ono związek z rozwojem pracowników?

Jest to roczny program rozwojowy dla kadry menedżerskiej. W ramach tego programu przeszkoliliśmy 70 menedżerów średniego i wyższego szczebla, zarówno tych, którzy pracują w produkcji, jak i w działach wsparcia. Celem programu był rozwój kompetencji menedżerskich oraz umiejętności negocjacyjnych. W ramach Akademii pięć grup menedżerów uczestniczyło w warsztatach podzielonych na cztery moduły: Negocjacje, Ja jako lider i manager, Ja i mój zespół oraz Narzędzia menedżera, a także w jednodniowym module follow-up. W ramach Akademii została także przeprowadzona analiza Team Plus – diagnoza zespołów, która określa mocne i słabe strony oraz wskazuje obszary do doskonalenia. Diagnoza ta objęła aż 300 pracowników.

W jaki inny sposób budujecie zaangażowanie i motywację pracowników?

Aby mobilizować pracowników do działania, musimy wiedzieć, co ich inspiruje. Badamy więc ich motywację i zaangażowanie. W styczniu przeprowadziliśmy takie badanie i wyniki pokazują, że elementami, które najsilniej wpływają na zaangażowanie naszych pracowników, są atmosfera pracy i dobre relacje z przełożonymi. Mówi się, że nic tak nie motywuje do działania, jak pochwała za dobrze wykonane zadanie. Staramy się, aby pracownicy byli motywowani każdego dnia. Ważne jest, aby menedżerowie doceniali swoich ludzi, mówili im, jak ważna jest ich praca, że przynosi pozytywne efekty. Dlatego w ramach Akademii szkoliliśmy menedżerów m.in. w zakresie udzielania feedbacku. Programy rozwojowe również mają niebagatelny wpływ na motywację i budowanie zaangażowania pracowników. W tym roku uruchomiliśmy kolejny program tego typu pod hasłem Miasto Rozwoju. W ramach projektu inżynierowie, kierownicy robót i kierownicy budowy będą doskonalić kompetencje przypisane do stanowisk, jakie obejmą w przyszłości. Aby maksymalnie zwiększyć zaangażowanie pracowników w ten projekt, korzystamy, tak jak przy Akademii Mostostal, z platformy internetowej, ale wzbogaconej o grywalizację. Można powiedzieć, że wymyśliliśmy „grę” dla uczestników projektu, której fabuła, mam nadzieję, tak ich wciągnie, że uczyć będą się niejako przy okazji.

Wspieracie motywację także poprzez benefity?

Oczywiście oferujemy także benefity. Z tych cieszących się najwyższą oceną warto wymienić prywatną opiekę medyczną dla pracowników, członków ich rodzin, a także dla rodziców i teściów. Opieka medyczna to obecnie „must have” każdej organizacji. Aby był to benefit doceniany przez pracowników, oferujemy im szeroki wachlarz świadczeń medycznych i dodatkowe programy profilaktyczne. Ważne jest dla nas zdrowie pracowników i zdrowy styl życia, dlatego mamy też w ofercie karty MultiSport dla pracowników i ich rodzin. W okolicy świąt Bożego Narodzenia pracownicy otrzymują karty podarunkowe dla siebie i swoich dzieci. Oczywiście nie zapominamy o byłych pracownikach Mostostalu. Emeryci otrzymują zaproszenia na dwa coroczne spotkania świąteczne oraz raz w roku organizowana jest kilkudniowa wycieczka specjalnie dla nich. Ponadto mogą w ramach ZFŚS korzystać, podobnie jak pracownicy, z dofinansowania do wypoczynku czy z zapomóg.

Jak firma realizuje filozofię work-life balance?

Czy Mostostal wspiera pracowników w realizacji jakichś pomysłów także poza pracą? Wiemy, że efektywny pracownik to pracownik spełniony w życiu prywatnym. Dlatego dbamy o to, aby zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Wsłuchujemy się przy tym w oczekiwania pracowników. Efektem tego jest np. zmiana rozkładu czasu pracy pracowników biurowych, tak aby w piątek już o 13.30 mogli rozpocząć weekend. Nasi pracownicy mają też dodatkowe dni wolne od pracy. Sponsorujemy bilety do teatru, na imprezy artystyczne. Bierzemy udział w akcjach WLB, np. „dwie godziny dla rodziny”, która polega na tym, że część czasu przeznaczanego zazwyczaj na pracę poświęca się w danym dniu rodzinie. Prowadzimy cykliczną edukację prozdrowotną w programie „pracuj z pasją, żyj zdrowo”, w którym wspomaga nas także partner medyczny. Coraz częściej zarówno w ogłoszeniach o pracę, jak i w definiowanych przez poszukujących pracy oczekiwaniach pojawia się taka kategoria, jak dobra atmosfera pracy. Pani też o tym wspomniała na początku rozmowy.

Co pani rozumie przez dobrą atmosferę w pracy?

Ważne jest, aby ludzie, którzy spędzają ze sobą minimum osiem godzin dziennie, szanowali się. W Mostostalu staramy się nie rywalizować ze sobą, tylko wspólnie realizować nasze cele. Dla zachowania dobrej atmosfery ważne jest, aby nie stwarzać sytuacji konfliktowych, a jeśli już taka się zdarzy, należy szybko reagować. Absolutnie sprzeciwiamy się dyskryminacji czy mobbingowi, nie tylko formalnie, poprzez wewnętrzne akty prawne, lecz przede wszystkim przez faktyczne działania w tym zakresie. Kolejny raz nawiążę do styczniowego badania satysfakcji pracowników, ponieważ zawiera ono odpowiedź wprost na pytanie o atmosferę panującą u nas w firmie: pracownicy we wszystkich obszarach firmy, niezależnie od stanowisk, stażu pracy, wieku czy płci, bardzo wysoko ocenili atmosferę pracy w Mostostalu Warszawa. Nie jest to wynik zaskakujący dla nas, gdyż pracujemy na co dzień w tej rzeczywistości i tego się spodziewaliśmy. Jesteśmy dumni, że wspólnie tworzymy tak przyjazny klimat. Kiedy prezentowaliśmy wyniki badania zarządowi i doszliśmy do aspektu atmosfery, jeden z członków zarządu podsumował: „Ludzie lubią pracować w Mostostalu” – i taka jest prawda.

2016-06-28 09:12 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.