Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja » Człowiek HR

Każdy lubi mieć możliwość wyboru

Każdy lubi mieć możliwość wyboru
Monika Warzecha – absolwentka zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Międzynarodowym. Związana z Oracle od 2011 r. Na stanowisku konsultant HR odpowiada m.in. za program onboarding i programy benefitowe dla pracowników w Polsce i w krajach bałtyckich / Fot. mat. własne
Z Moniką Warzechą, konsultantką ds. HR w Oracle Polska, rozmawiała Katarzyna Patalan

Jak wyglądało wdrożenie programu kafeteryjnego w państwa firmie?

Sam proces wdrażania programu kafeteryjnego poszedł bardzo sprawnie – przed wprowadzeniem Multikafeterii Oracle Polska nie oferowała podobnych świadczeń, dlatego taka nowość spotkała się z dużym entuzjazmem pracowników. Szczególną radość sprawił im dostęp do kart MultiSport.

Na początku funkcjonowania programu pracownicy, którzy mieli problem z obsługą, otrzymali wsparcie. Jak pani ocenia takie rozwiązanie?

Obsługa platformy jest tak intuicyjna, że w zasadzie nie wymagała wsparcia. W sytuacjach kryzysowych zawsze służyła nam pomocą osoba z Benefit Systems odpowiedzialna za współpracę z naszą firmą.

Pracownicy mają wpływ na ofertę benefitów dostępnych na platformie?

Ze względu na sposób, w jaki Oracle Polska finansuje zamówienia z Multikafeterii, czyli z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mamy ograniczone możliwości poszerzania oferty. Jednak w porównaniu z ofertą dostępną tuż po wdrożeniu obecna jest dużo bardziej atrakcyjna. Staramy się słuchać pracowników i ich potrzeb, dlatego na ich prośbę wprowadziliśmy tańszą wersję karty MultiSport – kartę MultiActive z liczbą wejść ograniczoną do ośmiu w miesiącu, którą ci ambitniejsi pracownicy złośliwie nazywają kartą dla leniwych, a także możliwość zakupu obu wariantów kart dla osoby towarzyszącej. Niedawno udostępniliśmy również opcję zakupu biletów do kina, za które można zapłacić przez PayU, jeśli pracownik nie ma wystarczających środków na koncie.

Czy zatrudnione osoby mają dostęp do jednakowej oferty na platformie, czy jest ona zróżnicowana?

 Każdy pracownik ma dostęp do takiej samej oferty produktów na Multikafeterii. Zróżnicowany jest jedynie miesięczny limit przysługujących środków, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, kafeteria finansowana jest w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Każdego roku pracownicy mają możliwość złożenia oświadczenia o średnim dochodzie na jednego członka rodziny i w zależności od tego, w którym przedziale się znajdują, otrzymują odpowiedni limit do wykorzystania.

Czy pracownicy firmy mają dostęp do programu kafeteryjnego przez cały rok?

 Pracownicy mogą składać zamówienia na platformie między 1. a 10. dniem każdego miesiąca. Okres gromadzenia się środków wynosi rok, można z nich skorzystać w dowolnym czasie w ciągu roku kalendarzowego. Część pracowników składa zamówienia regularnie, ale są i tacy, którzy wolą gromadzić środki i jednorazowo dokonać większego zamówienia.

System kafeteryjny pomaga w budowaniu motywacji i zaangażowania?

Pracownicy zatrudnieni od dawna traktują platformę jako coś naturalnego, więc myślę, że zabranie im dostępu wpłynęłoby negatywnie na ich zaangażowanie. Nowi pracownicy natomiast czasami porównują ofertę z ofertą poprzedniej firmy, w której pracowali, więc z informacją zwrotną spotykam się najczęściej podczas szkolenia dla nowych pracowników, kiedy prezentuję im ofertę Multikafeterii. Według raportów z ostatnich miesięcy, z Multikafeterii regularnie korzysta około 60 proc. naszych pracowników. Pozostali gromadzą środki przez dłuższy czas i jednorazowo składają większe zamówienia. Wśród regularnych użytkowników platformy największą popularnością cieszą się karty MultiSport – zamawia je ponad 60 proc. pracowników. Na drugim miejscu znajdują się karty podarunkowe EMPIK,na trzecim zaś bilety do kina, występujące w różnych wariantach (Multibilety w wersji 2D i 3D, Karty Kinowe oraz Kody Cinema City również 2D lub 3D). Pracownicy przychodzą do nas ze swoimi pomysłami na urozmaicenie oferty na platformie, jednak często nie są świadomi, że sposób, w jaki jest ona finansowana, sprawia, iż firma ma ograniczone możliwości i nie może dodać do oferty np. kart przedpłaconych do supermarketów spożywczych. Jeśli tylko sugestie pracowników mieszczą się w zakresie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, staramy się je wdrożyć.

Warto rekomendować platformę innym pracodawcom?

Każdy człowiek lubi mieć możliwość wyboru, dlatego rozwiązania takie jak platforma kafeteryjna to doskonały pomysł na umożliwienie pracownikom swobodnego decydowania o zagospodarowaniu środków, a także na wspieranie aktywności fizycznej oraz promowanie idei work-life balance.

2016-07-20 13:26 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): patalan, warzecha,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.