Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja » Człowiek HR

Stawiamy na personalizację

Stawiamy na personalizację
Katarzyna Lew-Kucharska- menadżer zespołu świadczeń dodatkowych w Departamencie Wynagrodzeń w Banku Zachodnim WBK S.A.
Z Katarzyną Lew-Kucharską rozmawiał Rafał Mikołaj Krasucki

Jako jeden z najszybciej rozwijających się banków w Polsce zatrudniają państwo wyspecjalizowaną kadrę pracowników. Czy wymagają oni szczególnej polityki benefitowej?

Zatrudniamy ponad 11 tys. pracowników w różnym wieku. Największą grupę stanowią osoby z pokolenia X (45proc.), które najczęściej mają rodziny, a co za tym idzie – oczekiwanie uwzględnienia ich potrzeb w systemie świadczeń, oraz pokolenie Y (41proc.), dla którego ważne jest zagospodarowanie czasu wolnego po pracy: wyjście do kina, na koncert, wypad weekendowy za miasto. Benefity mają wzmocnić relację między pracownikami a firmą. Dzięki nim troszczymy się o ich potrzeby w pracy i poza nią. Chcemy też być atrakcyjni na rynku pracy, aby utrzymać pracowników i pozyskać nowych, dlatego słuchamy oczekiwań i nie poprzestajemy na szukaniu najnowszych rozwiązań.

Jaki cel przyświecał wprowadzeniu systemu kafeteryjnego?

System kafeteryjny MyBenefit umożliwia korzystanie z oferty świadczeń dodatkowych wszystkim pracownikom w organizacji – to było dla nas ważne szczególnie ze względu na rozproszenie naszych pracowników po całej Polsce. System daje możliwość podejmowania przez nich własnych decyzji: w jakiej wysokości i w jakiej formie wykorzystają otrzymane w danym roku punkty. Wprowadzenie systemu kafeteryjnego – w uzgodnieniu ze wszystkimi organizacjami związkowymi – było odpowiedzią na zgłaszane potrzeby uelastycznienia oferty świadczeń finansowanych z ZFŚS, który w naszym banku nazywamy funduszem świadczeń dodatkowych. Pracownicy korzystają teraz z optymalnych usług i świadczeń,najczęściej – uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wczasów i wycieczek w Polsce i za granicą.

Czy system kafeteryjny MyBenefit wspiera w budowaniu zaangażowania oraz motywacji?

Jak najbardziej! System kafeteryjny, dzięki oczekiwanej przez wszystkich personalizacji, odpowiada na potrzeby każdego pracownika. Trzeba pamiętać, że wynagrodzenie nie jest już jedyną motywacją do pracy. Szeroki wachlarz możliwości systemu wpływa na motywacje, samopoczucie pracowników, ale także ich zdrowie. To z kolei oddziałuje na zaangażowanie, poczucie komfortu i bezpieczeństwa. System kafeteryjny wzmacnia też nasz wizerunek jako pracodawcy, a co za tym idzie – wzrost zaangażowania pracowników oraz ich lojalności.

Pamięta pani wdrożenie systemu? Jak to wyglądało?

Tak, byłam zaangażowania w proces wdrożenia systemu i współpracowałam z MyBenefit. Opracowaliśmy rozbudowany plan komunikacji. Zapowiadaliśmy zmiany w zasadach gospodarowania środkami z ZFŚS, a w intranecie opublikowaliśmy teaser zwiastujący nowy kierunek świadczeń dodatkowych z mocnym zaznaczeniem korzyści wynikających z tej zmiany. Kilka dni przed wdrożeniem systemu pracownicy otrzymali na skrzynki e-mail informacje dotyczące zasad funkcjonowania nowego systemu kafeteryjnego. Po uruchomieniu programu dużym wsparciem był nasz wewnętrzny zespół, który odpowiadał na bieżąco na pytania pracowników.

Czy trudno było przekonać pracowników przyzwyczajonych do tradycyjnych działań socjalnych np.: dofinansowanie z ZFŚS do wczasów pod gruszą?

Każda zmiana, nawet z założenia pozytywna, budzi emocje. Decydując się na system postawiliśmy na komunikację korzyści, w które bardzo wierzymy. Spodziewając się, że zmiana może spotkać się z rezerwą załogi, wdrożenie systemu wsparliśmy otwartym czatem, podczas którego można było rozwiać wątpliwości i podzielić się opinią. Choć niejednokrotnie, a zwłaszcza na początku, spotkałam się z sentymentem do „starego” sposobu zarządzania ZFŚS, po upływie pewnego czasu pracownicy zaakceptowali i polubili zmianę. Pod koniec pierwszego roku funkcjonowania systemu zapytaliśmy pracowników o ich opinie dot. korzystania z systemu. Przeprowadziliśmy ankietę satysfakcji. Wzięło w niej udział 1/3 pracowników, a 82 proc. z nich wskazało, że system spełnia ich oczekiwania. Statystyki również potwierdzają pozytywną ocenę – 90 proc pracowników wykorzystało łącznie 95 proc przekazanych do systemu punktów.

Czy wszyscy pracownicy korzystają z kafeterii w tym samym zakresie, mają dostępne te same benefity i kwoty?

Każdy pracownik ma dostęp do takiego samego zakresu usług i świadczeń w systemie, niezależnie od stanowiska. Natomiast liczba punktów, którą otrzymuje do wykorzystania pracownik, zależna jest od dochodu brutto na osobę w rodzinie – kryterium socjalne wynikające z ustawy o ZFŚS.

Jakie są główne zasady korzystania z platformy?

Pracownik określa swój przedział dochodowy i na tej podstawie otrzymuje – na początku każdego roku – określoną liczbę punktów, którymi może dysponować do połowy grudnia. Od początku roku swobodnie może więc zamieniać punkty na usługi. Co ważne, jeśli zabraknie mu punktów na zakup benefitu, może dopłacić brakującą część ze środków własnych. Ma też możliwość zakupu – zupełnie prywatnie i w bardzo preferencyjnych cenach – różnych produktów i usług, które nie są elementem bankowych świadczeń dodatkowych, ale do których platforma oferuje dostęp.

Jakie cechy systemu kafeteryjnego MyBenefit są ważne dla pracownika, poza różnorodnością świadczeń i możliwością samodzielnego wyboru?

Ważny jest nieograniczony dostęp do systemu z każdego urządzenia z internetem. Istotne jest, że realizacja świadczeń możliwa jest zaraz po zakupie – np. kod na bilet do kina możemy kupić nawet w kolejce do kasy i od razu wymienić go na bilet. Atutem jest też to, że każdy pracownik samodzielnie zarządza kartami MultiSport – może je zamawiać i rezygnować z nich, kiedy tylko mu pasuje. Oraz oczywiście to, że na bieżąco widzi wszystkie zrealizowane transakcje ze szczegółowymi informacjami: ile punktów przeznaczył oraz jakie jest ich aktualne saldo.

Co w zakresie świadczeń jest istotne dla pracodawcy?

Z zarządczego punktu widzenia – system ułatwia rozliczanie wykorzystanych środków. Przede wszystkim jednak pomaga rozwijać zaangażowanie i lojalność pracowników. W naszym banku chcemy zwiększać poczucie bezpieczeństwa pracownika i jego bliskich, wspierać zdrowy tryb życia i pomagać w utrzymywaniu równowagi między pracą a życiem osobistym, a także budować z nim pozytywne relacje. System MyBenefit ułatwia nam to zadanie.

Co pracownicy najczęściej wybierają w systemie?

Pracownicy najchętniej korzystają z ofert wypoczynkowych w Polsce. Około 60 proc. środków przeznaczają właśnie na turystykę krajową wybierając z ponad 1000 obiektów.

Czy pracownicy zwracają się z prośbą o rozszerzenie produktów w systemie? Jak wygląda informacja zwrotna od pracowników?

Otrzymaliśmy bardzo dużo propozycji w ankiecie satysfakcji po pierwszym roku funkcjonowania systemu. Cały czas pracujemy nad rozwojem oferty usług finansowanych z funduszu świadczeń dodatkowych. Na przykład ostatnio udostępniliśmy możliwość zakupów w księgarniach i sklepach z artykułami sportowymi. Należy jednak pamiętać, że zakres świadczeń reguluje ustawa, dlatego nie możemy udostępnić wszystkich oferowanych w systemie usług.

Co doradziłaby pani pracodawcom, którzy korzystają z benefitów i ZFŚS w tradycyjny sposób?

Rozważenie zmiany w zasadach gospodarowania środkami ZFŚS przez wprowadzenie systemu kafeteryjnego. Oczywiście, polecałabym wziąć pod uwagę wszystkie plusy i minusy funkcjonowania takiego rozwiązania w ich strukturze. Jedno jest pewne – każda rozwijająca się firma nie może pozostać obojętna na kwestię benefitów – stają się one już standardem, szczególnie dla pokolenia Z, które właśnie wchodzi na rynek.

2016-07-20 13:36 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.