Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Rekrutacja

Współczesny rekruter – marketingowiec i sprzedawca w jednym

Od momentu wejścia na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Y oraz zastosowania rekrutacji WEB 2.0. odwróciły się proporcje sił na płaszczyźnie pracodawca – pracownik. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją rynkową, gdzie to kandydat dyktuje warunki, jasno określa swoje oczekiwania oraz poszukuje miejsca, gdzie czeka go nie tylko stałe zatrudnienie, lecz także możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, a poza tym atrakcyjne benefity i dodatki pozapłacowe.

Kompetencje, jakimi charakteryzuje się współczesny pracownik działu HR, są bardzo istotne dla całego procesu rekrutacji, szczególnie przy bezpośrednim poszukiwaniu kandydatów. Nikt inny, tylko właśnie rekruter buduje pozycję konkurencyjną firmy na rynku pracy. Decyduje o „pierwszym wrażeniu”, jakie wyrobi sobie kandydat o pracodawcy, jest twarzą i wizytówką firmy. Winien zatem reprezentować najlepsze cechy pracodawcy. Być skutecznym i dobrym marketingowcem, PR-owcem i sprzedawcą w jednym.

Kandydaci pasywni, czyli osoby nieposzukujące aktywnie pracy, nieprzeglądające standardowych ogłoszeń, a jedynie wykazujące zainteresowanie na bezpośrednie zaproszenie pracownika działu HR, to coraz częstsze zjawisko na polskim rynku pracy. W branżach takich, jak IT, sprzedaż czy digital marketing, jest to wręcz zjawisko permanentne – tutaj kandydaci pasywni stanowią powyżej 80 proc. ogółu aplikantów. Zatem oferta pracy, niczym produkt na półce w sklepie, musi być atrakcyjna i zachęcająca dla kandydata, a jej sprzedawca – rekruter – musi cechować się odpowiednimi kompetencjami, by przedstawić ją w jak najlepszym świetle. W tym przypadku HR-owiec, chcąc pozyskać odpowiedniego kandydata, musi sięgnąć po dwie wzajemnie przenikające się metody rekrutacji: internet search oraz direct search (bezpośrednie poszukiwanie pracowników).

Narzędziem direct search potrafią się posługiwać nieliczni specjaliści ds. rekrutacji: z bogatym doświadczeniem, ze znajomością różnych branż, z dużą bazą prywatnych kontaktów biznesowych, posiadający specjalne umiejętności komunikacyjne, sprzedażowe i marketingowe oraz wiele szkoleń w dziedzinie rekrutacji.

Reguła 5P w marketingu personalnym

Współczesne strategie rekrutacyjne coraz częściej sięgają po znane i skuteczne metody wywodzące się z marketingu i sprzedaży. Najlepszym przykładem jest zastosowanie w procesie rekrutacji najbardziej znanego narzędzia w marketingu biznesowym: Marketing Mix oraz reguły 5P. W marketingu personalnym XXI w. owa reguła przedstawia się następująco:

– Produkt (Product)

– oferowane stanowisko pracy oraz miejsce pracy,

– Cena (Price) – proponowane wynagrodzenie oraz dodatkowe benefity,

 – Miejsce (Place) – kultura organizacyjna w firmie,

– Promocja (Promotion) – sposób, w jaki rekruter przedstawia ofertę pracy,

– People (dział HR) – portfel kompetencyjny rekrutera.

Łowca i farmer

W środowisku HR-owców na popularności zyskuje stwierdzenie: „Chcesz zatrudnić dobrego rekrutera, szukaj dobrego sprzedawcy”. Od rekruterów oczekuje się nie tylko wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, ale również negocjacyjnych, prezentacji oraz sprzedażowych.

Współczesny rekruter powinien umieć zidentyfikować potrzeby kandydata i dostosować do nich ofertę pracy. Wyróżnić te zalety zatrudnienia w firmie, które będą najbardziej atrakcyjne dla konkretnej osoby. Dostosować nie tylko treść, lecz także formę przekazu do osobowości potencjalnego kandydata. Brzmi znajomo? – tak właśnie swoje produkty prezentują sprzedawcy. Dokonują szybkiej analizy profilu klienta oraz jego oczekiwań i sprzedają mu jego marzenia opakowane w same superlatywy, idealnie uszyte pod jego potrzeby. Analogicznie działa współczesny rekruter.

Każdemu dobremu sprzedawcy znany jest podział osób pracujących w działach handlowych na łowców i farmerów. Pojęcia te coraz częściej pojawiają się również w świecie HR. Wśród rekruterów można wyróżnić łowców nastawionych na jeden cel – pozyskanie kandydata w jak najszybszym czasie – oraz farmerów pielęgnujących długofalowe i dobre relacje z kandydatami. Najlepszym połączeniem kompetencyjnym jest rekruter, który w swoim portfelu kompetencji zawiera cechy obu typów. Z jednej strony jest efektywny w szybkim pozyskiwaniu kandydatów, z drugiej potrafi myśleć strategicznie, dbać o dobre i długofałowe relacje, co pozwala budować sieć kontaktów na przyszłość.

 Każdy pracodawca, chcąc zatrudniać w swojej firmie prawdziwe talenty, powinien zainwestować w rozwój kompetencyjny pracowników działu HR. Rekruter cechujący się silnymi umiejętnościami sprzedażowymi i marketingowymi to inwestycja w firmę, a co za tym idzie inwestycja w przyszłą przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

 Agata Łotowska

starszy specjalista ds. rekrutacji i Employer Branding

 GRUPA INTERIA.PL

2016-09-16 15:33 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.