Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być

Niefinansowe instrumenty rynkowe maksymalizujące wydajność pracowników.

Programy motywacyjne oparte na niefinansowych instrumentach rynkowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony pracodawców. Wpływają one na wzrost efektywności pracowników co przekłada się na zyski firmy bez konieczności zaangażowania dodatkowych środków finansowych. Na rynek wprowadzane są coraz to nowsze innowacyjne metody, z którymi warto się zaznajomić pracodawcom, menagerom oraz kadrowcom.

Jednym z bazowych elementów wzrostu wydajności jest eliminacja absencji chorobowej. Z danych statystycznych wynika, że już w pierwszym półroczu 2016r. zostało zarejestrowane 9 717,7 tys. zwolnień lekarskich, w porównywalnym półroczu 2015 było ich 2,4% mniej. Każda nieobecność w pracy nie dość, że wiąże się z opóźnieniem pracy całego zespołu, to wywołuje dodatkowe nakłady na organizację zastępstwa na danym stanowisku, w postaci zatrudnienia dodatkowej osoby lub pokrycia nadgodzin współpracowników. Zatem niska odporność układu odpornościowego pracowników przekłada się bezpośrednio na efektywność ich pracy. Problem ten jest dostrzegany przez obie strony i podejmowane są próby jego rozwiązania poprzez benefity w postaci dodatkowej specjalistycznej opieki medycznej, ale niestety jak pokazują dane statystyczne nie zmienia ona istniejącej sytuacji. Bazą bowiem jest profilaktyka, która zwiększa wydajność organizmu i zapobiega konieczności zastosowania leczenia, a przez to obniża wskaźnik absencji chorobowej w firmie.

Dużo większym zagrożeniem dla zysków firmy jest nie tyle nieobecność pracowników, ale coraz powszechniejsze zjawisko „pozornej obecność pracowników”. Badania naukowe potwierdzają, że pracownicy wykorzystują jedynie 60-70% swoich możliwości. Efektywność i wydajność, którą tracą pracodawcy w ten sposób jest średnio 7,5 razy większa od rzeczywistej nieobecności. Podłoże takiego stanu rzeczy jest takie samo jak w przypadku rzeczywistej absencji – niewydolny organizm nie ma możliwości wykazania maksymalnej wydajności przez co dochodzi do obniżenia wyników pracy, zmniejszenia kreatywności pracowników, zwiększa podatność na występowanie konfliktów zespołowych oraz wzrost frustracji podwładnych i przełożonych, która zawsze przekłada się na obniżenie wysokości wyniku finansowego. Istnieją jednak innowacyjne instrumenty, kładące nacisk na poprawę pracy organizmu, przekładające się na jego wydolność zarówno w fizycznym aspekcie jak i intelektualnym. Pozwala to na zmniejszenie wskaźnika absencji chorobowej i zdecydowanie obniża poziom pozornej obecności pracowników co pozwala uzyskać pracodawcom wymierne korzyści ekonomiczne.

Szalenie ważne oprócz pracy u podstaw, czyli wprowadzenia profilaktyki i pracy z organizmem, jest również dobór osób na konkretne stanowiska w oparciu o wrodzone predyspozycje pracownika. Identyfikacja naturalnych zdolności i dobór zakresu obowiązków w zgodzie z nimi, poprawia efektywność nie tylko jednostki, ale zespołu i całej organizacji. Dodatkowo edukacja kadr o tym, jakie kto wykazuje zdolności pozwala zwiększyć ZAUFANIE oraz FLOW w miejscu pracy. Poprawa tych dwóch czynników sprzyja zwiększeniu wyników i zadowolenia z wykonywanych czynności. Osiągniecie FLOW przez każdego pracownika – stan w którym efekty przychodzą z łatwością, a wykonywana praca daje dużo satysfakcji przekłada się na FLOW FIRMY bez stosowania finansowych form motywacji.

Zatem dobranie zaledwie dwóch narzędzi niefinansowych do struktury firmy i ich wdrożenie może przełożyć się na wzrost efektywności nawet o 30-40%.

13 grudnia 2016, godz.: 10:00 Hotel Imperium Świlcza 147s

Organizator: Centrum Zdrowia AVATAR

Informacje: http://www.avatar.diet/pl/profilaktyka/

Z przyczyn losowych dwóch prelegentów konferencja "Zwiększ wydajność pracowników" 13 grudnia 2016, została przełożona na 22 lutego 2017.

2016-11-24 15:12 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.