Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

ABC przywódcy

Przywódcą wcale nie trzeba się urodzić. Przywódcę można w sobie wypracować. Każdego dnia, konsekwentnie i indywidualnie.

Wraz z rozwojem zarządzania pojawiło się wiele pokrewnych dziedzin oraz stanowisk menedżerskich, również nieformalnych. Najpopularniejszym z nich jest „pozycja lidera”. Bardzo często kierownicze stanowiska pracy wręcz „wymagają” takiej postawy. Medialnie nagłośnionym przykładem błędu lidera jest ucieczka kapitana z pokładu wycieczkowca Costa Concordia u wybrzeży Toskanii. Kapitan przechylającej się i tonącej jednostki opuścił statek jako jeden z pierwszych, pozostawiając na pokładzie chaos i dezorganizację. To wydarzenie pokazuje, że pozycja lidera nieformalnie istniała od zawsze, przynajmniej na morzu.

Lider dobrej organizacji

Gdyby zadać pytanie menedżerom, jakie cechy powinien posiadać wzorowy lider, odpowiedzi znacznie by się różniły. Jest to zupełnie naturalne, ponieważ cechy lidera zwykle są kwestią indywidualną dla każdej osoby, stąd tak różnorodne podejścia do tego zagadnienia. Istnieje jednak pogląd, że w przywództwie nie chodzi o sukces osobisty, ale o sukces zespołu, któremu się przewodzi.

ABC przywódcy

Oczywiste jest, że lider świadomy swojej pozycji musi rozwijać kompetencje związane z przewodzeniem grupie. Nie każdy jednak posiada zdolności przywódcze od razu po urodzeniu. Można je jednak nabyć w procesie nauki i nabywania doświadczeń. W większości nowoczesnych systemów zarządzania prawdziwy lider skupia się na osiąganiu celów całej grupy oraz przekazywaniu władzy na niższe szczeble. Jego wizytówką powinien być obraz organizacji, a więc grupa najbliższych współpracowników, ich kompetencje i osiągane wyniki, dlatego o dobrym przywódcy powiedzą: „sami to zrobiliśmy” (Lao Tse). Większość liderów podkreśla fakt, że bez pracy nad samym sobą nie ma możliwości wpływania na rozwój swoich podwładnych.

Wśród wszystkich cech, którymi powinien wykazywać się lider, są te, które można określić jako kluczowe i należałoby nabyć je w pierwszej kolejności. Oto one:
Autentyczność – stanowi podstawę tworzenia zaufania, bez którego współpraca często nie jest możliwa. Istotne jest wyznaczenie jasno określonego systemu wartości i postępowania. W tym wypadku autentyczność i szczerość wyklucza naśladowanie kogoś lub udawanie bycia innym człowiekiem, niż jest się w rzeczywistości. Najbardziej ceni się przywódców, którzy są naturalni i pokazują to swoim zachowaniem.
Indywidualność – odróżnia lidera od setek innych osób funkcjonujących w społeczeństwie i danej organizacji. Indywidualność łączy się z podjęciem decyzji o realizacji własnych zaplanowanych celów wraz z kluczowymi założeniami. Istotna jest konsekwencja podtrzymywania indywidualnych decyzji bez względu na niesprzyjające bodźce zewnętrzne, takie jak panujące trendy czy stereotypy. Pomocna jest jasno sprecyzowana wizja własnej postawy oraz dążenie do konsekwentnej realizacji celów.
Otwartość na informację zwrotną – prawdziwy lider nie może sobie pozwolić na ignorowanie informacji zwrotnej, szczególnie gdy przybiera ona formę krytyki. To właśnie konstruktywna krytyka pozwala najszybciej scharakteryzować słabe strony przywódcy, których sam nie jest w stanie dostrzec. Umiejętność ta dotyczy nie tylko słuchania, lecz także komunikowania. Jeśli to lider przekazuje informację zwrotną, równie ważna jest zarówno treść, jak i sama forma komunikatu.
Umiejętność motywacji wewnętrznej – motywacja wewnętrzna stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu. Do utrzymywania jej na wysokim poziomie istotne są przede wszystkim czynniki wewnętrzne, takie jak satysfakcja z efektu pracy, zauważalny rozwój osobisty, świadomość pomagania innym oraz postępowania zgodnie z obranymi wartościami.
Zintegrowanie wszystkich obszarów życia – to element, który pokazuje spójność lidera oraz charakteryzuje jego stabilność. Bardzo istotne jest zachowanie równowagi we wszystkich obszarach życia, a więc nie tylko w sferze obowiązków zawodowych, lecz także w obrębie życia rodzinnego, zdrowia, duchowości oraz życia społecznego.

Zbudowanie przyjaznego otoczenia i grupy wsparcia – bardzo ważne jest najbliższe otoczenie, które wywiera bezpośredni wpływ na osobowość lidera. Najbliższe środowisko tworzy grupę wsparcia kierującą się podobnymi wartościami, motywacjami i celami. Często osoby te w poszczególnych dziedzinach życia odgrywają rolę mentora, mając bezpośredni wpływ na zachowanie innych ludzi.

Michał Rusek
ekspert ds. marketingu i reklamy, publicysta, copywriter i szkoleniowiec;
właściciel agencji Marketing Fanpage

 

2016-12-08 08:38 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.