Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Innowacje siłą napędową firm

W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, aby nauczyć się tańczyć w deszczu – zwykła mawiać Vivian Green, amerykańska autorka książek motywacyjnych. Podobnie jest w biznesie – największy sukces osiągają te firmy, które potrafią wypatrywać okazji i wykorzystywać je nawet podczas niesprzyjających „warunków pogodowych” na rynku. Każda formuła biznesowa wymaga bowiem stałej aktualizacji, tylko wówczas może być skuteczna. A do realizacji tego zamierzenia potrzeba odwagi do zmian i osoby, która nimi pokieruje – menedżera innowacji.

Z czym się wiąże słowo „innowacja”, tak chętnie używane i odmieniane przez wszystkie przypadki? To w istocie zmiana, gdyż wynikiem wdrożenia rozwiązań o znamionach wynalazczości jest pojawienie się nowej jakości na rynku. Składa się na nią poszukiwanie okazji do ulepszania struktur i modelu działania firmy, oferowanych przez nią produktów czy usług, stosowanych technologii – zgodnie z duchem czasu. Wypatrywaniem szans, płynących z wewnątrz i zewnątrz organizacji, oraz ich analizowaniem pod kątem celów strategicznych przedsiębiorstwa powinien zajmować się w organizacji menedżer innowacji.

Bez innowacji ani rusz

W interesie każdej firmy jest budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, a jest to możliwe dzięki systemowi stałego wdrażania innowacji. Dlatego na znaczeniu w biznesie zyskuje obecnie funkcja menedżera innowacji, który posiada interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zmianą, potrafi patrzeć na organizację z pewnego dystansu z uwzględnieniem tworzonych przez nią relacji oraz łańcuchów wartości, a także funkcjonowania w otoczeniu konkurencyjnym. – Osoba, która piastuje takie stanowisko, powinna inicjować tworzenie w firmie kultury organizacyjnej zorientowanej na poszukiwanie okazji, wzbudzać w pracownikach ideę rozwoju i zachęcać do kreatywności – wiele zmian bazuje bowiem na wyjątkowych talentach i kompetencjach ludzi. Musi być otwarta na informacje płynące z rynku, bywać w różnych środowiskach i stamtąd czerpać doświadczenia, śledzić trendy oraz umieć wchodzić w relacje z instytucjami, które mogą być źródłem wiedzy bądź pośrednikiem w dostępie do niej. – Bez wątpienia jest to zawód przyszłości – tłumaczy dr Michał Klepka, wykładowca na studiach podyplomowych „menedżer innowacji” w Akademii Leona Koźmińskiego. – Ludzie, którzy myślą o karierze w tym zawodzie, powinni zainwestować w edukację – poszukiwać praktycznych kierunków kształcenia, na których zdobędę wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu procesu przeprowadzania zmian.

Od wyobrażeń do działania

Należy pamiętać, że z innowacjami wiąże się zawsze pewne ryzyko. Są to bowiem z reguły rzeczy nowe, nieprzetestowane na rynku, wymagające pracy w fazie pomysłu i wdrażania oraz niekiedy kosztownego udoskonalania. Innowacja powinna nie tylko skupiać się na walorach użytkowych produktu czy usługi, lecz także na przyporządkowaniu ich do jakiegoś systemu wartości. – Doskonałym przykładem jest firma Philips dostarczająca na rynek żarówki... To, co jednak różni jej obecną sytuację od dawnej, to fakt, że do sprzedaży używa katalogu wartości, które zawierają takie kategorie, jak skuteczny odpoczynek oraz efektywna praca. Jako konsumenci zwracamy bowiem uwagę na dodatkowe aspekty produktu czy usługi, takie jak ekologia, produktywność, łatwość użycia, trwałość czy bezpieczeństwo – i te wszystkie cechy ukryte w naszych rozwiązaniach mogą stać się właśnie innowacją – podpowiada ekspert z Akademii Leona Koźmińskiego. Warto przykładać większą wagę do wyników badań naukowych, których wykorzystanie może być również okazją do zmiany w organizacji, potrzeba do tego jednak specyficznych kompetencji. – Takie budowanie pomostów pomiędzy sektorem nauki i gospodarką jest bardzo cenne, ale należy w tej kwestii wykazać się też dużą dozą ostrożności. Naukowcy są często oderwani od rzeczywistości, a więc mogą wykreować coś, co jest naukowo doskonałe, ale trudne do zastosowania w praktyce lub wymagające zasobów niedostępnych na rynku – tłumaczy dr Michał Klepka. Każdy, kto nie obawia się zmian, a ponadto lubi stale się kształcić, gromadzić know-how z zewnętrznego otoczenia organizacji, równocześnie czerpiąc wiedzę z jej struktur, może pomyśleć o karierze na stanowisku menedżera innowacji. To zawód z przyszłością.

Małgorzata Oświata
menedżer ds. marketingu i inicjatyw edukacyjnych,
Akademia Leona Koźmińskiego

2017-01-30 08:45 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.