Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Liczą się kompetencje

Liczą się kompetencje
Dyrektor HR powinien uczestniczyć w przewidywaniu rezultatów firm / Fot. istockphoto
– Przestańmy zajmować się pierdołami, przejdźmy do konkretów! – odpowiada mi 30-letni dyrektor banku. –Dopóki ja im płacę (podwładnym), mają robić to, co ja im każę. Jak ja się u nich zatrudnię, wtedy ja ich będę słuchać.

– Ale takie podejście wzbudza w nich nie najlepsze emocje. W trudnej sytuacji zostaniesz sam – odpowiadam i dostaję zacytowaną wyżej ripostę kończącą dyskusję. Jakiś czas później dyrektor traci pracę - jego zespół jest najmniej efektywny w sytuacji, gdy liczy się zaangażowanie i przedsiębiorczość pracowników.

Moje dwudziestoletnie doświadczenie praktyka biznesu pozwala mi stwierdzić, że kluczowym czynnikiem sukcesu lub jego braku dla firmy jest Człowiek, i to Człowiek szczęśliwy i spełniony. Zarządzanie biznesem sprowadza się bowiem do zarządzania ludźmi, którzy tworzą wartość przedsiębiorstwa. Tempo życia, natłok danych, które musimy przetwarzać, sprawiają, że nasze mózgi nie nadążają. Informacyjne tsunami zmusza ludzki mózg do przejścia w stan awaryjny. Skrócony zostaje obieg informacji. W wyniku tego człowiek obojętnieje na wszystko, co nie dotyczy go bezpośrednio. Czy wymaganie w tym kontekście od pracowników lojalności, zaangażowania, motywacji i pozytywnego nastawienia ma sens? Człowiek, czyli emo-sapiens – jak mówi prof. Rafał Ohme – ma boski umysł w zwierzęcym ciele. Ilość i jakość informacji, która do nas dociera każdego dnia, sprawia, że stan świadomości mieszkańca dużego miasta jest zbliżona do świadomości żołnierza na polu walki. Nasz organizm reaguje na nadmiar wrażeń, jak gdyby groziło nam bezpośrednie fizyczne niebezpieczeństwo.

Pracowniczy dobrostan

 Organizacje zdają sobie coraz bardziej sprawę, że wellbeing - dobrostan pracowników może znacząco przyczynić się do sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa.

Pracodawcy zaczynają dostrzegać konieczność włączenia do strategii biznesowych programów dotyczących poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników oraz ich rodzin. Świadomość istoty holistycznego przywództwa, na które składa się m.in. wspieranie zdrowego stylu życia, dynamicznie rośnie, niemniej tylko 30 proc. firm realizuje aktywnie kulturę zdrowia. Międzynarodowe badanie Working Well1 przedstawia jako największe zagrożenia zdrowotne: stres, niską aktywność fizyczną, złe odżywianie, depresję oraz nadciśnienie.

Programy profilaktyki zdrowia obejmują elastyczny czas pracy, badania profilaktyczne, zakaz palenia, zdrowe menu w stołówkach, karnety na siłownię, basen i fitness. Pojawiają się szałownie, miejsca, w których zestresowany pracownik może się wyszaleć i krzykiem rozładować stres.

C.U.D. – czyli kompetencje miękkie

Holistyczne przywództwo powinno proponować innowacyjne podejście do budowania kultury zdrowia w organizacji. By zdarzył się CUD, musimy, oprócz Ciała, zadbać o nasz Umysł i Duszę. Wyróżnikiem w dzisiejszych czasach może być skupienie się na doskonaleniu umiejętności interpersonalnych, które w życiu zawodowym i prywatnym determinują sukces lub porażkę człowieka. Wzmocnienie zaufania we własne siły i możliwości pracowników, czyli wzmocnienie ich poczucia własnej wartości, może być narzędziem do budowania i wzmacniania wartości przedsiębiorstwa.

Firmy wydają ogromne pieniądze na szkolenia tzw. twardych umiejętności zawodowych, które mają zwiększyć kompetencje pracowników i tym samym pomnożyć wartość firmy. Programy executive MBA proponują kilkadziesiąt godzin statystyki vs kilka do kilkunastu godzin z komunikacji interpersonalnej, coachingu grupowego czy inteligencji emocjonalnej. Nie dziwi więc potem fakt, że HR głowi się, jak rozwiązać problem z dyrektorem, który jest świetnym specjalistą, ale nikt nie chce z nim pracować.

Szkolenia tzw. kompetencji miękkich pozwalają dotrzeć do przyczyny stresu i dają ludziom skuteczne narzędzia, dzięki którym mogą lepiej zarządzać emocjami i przejąć kontrolę nad własnym zachowaniem. Ponieważ pragnienie przynależności jest jedną z podstawowych potrzeb jednostki ludzkiej, jednym z wiodących tematów holistycznej akademii pracownika powinna być komunikacja interpersonalna rozumiana jako sztuka budowania więzi i relacji z drugim człowiekiem, z grupą, ale też przede wszystkim z samym sobą. Mam tu na myśli nie tylko budowanie porozumienia w miejscu pracy, lecz także w rodzinie, z przyjaciółmi, w związku partnerskim.

Zarządzanie zmianą, umiejętność zmiany nawyków, efektywne wyznaczanie celów zawodowych i życiowych, integracja pracy zawodowej z innymi aspektami życia, wreszcie zarządzanie energią życiową, czyli higiena umysłowo-duchowa, pozwoliłyby pracownikom uniknąć wypalenia zawodowego i zmniejszyć zagrożenie chorób cywilizacyjnych.

Rola nowoczesnego HR

W tradycyjnym ujęciu HR jako administrator kapitału ludzkiego (urlopy, płaca, zwolnienia, rekrutacja etc.) to tylko źródło kosztów. Nowoczesny HR odpowiedzialny za świadomą komunikację w organizacji, za budowanie wizerunku przedsiębiorstwa oraz zarządzanie zmianą powinien wchodzić w skład triumwiratu zarządzającego firmą obok prezesa i dyrektora finansowego (CEO, CFO & CHRO).Dyrektor HR może być strategicznym partnerem dla biznesu, kreatorem wartości, powiązanym z przychodami, stopą zysku i rozpoznawalnością marki firmy. Większość bowiem niepowodzeń i utraconych szans w organizacjach ma związek bezpośrednio lub pośrednio z kwestiami personalnymi.

Dyrektor HR powinien uczestniczyć w przewidywaniu krótko- i długoterminowych rezultatów firmy, analizując sprawy kadrowe: jakimi zdolnościami i kompetencjami dysponują pracownicy, jakiej pomocy czy szkoleń potrzebują, czy mają odpowiednie zasoby, by osiągnąć zakładane cele, jakich nowych pracowników zatrudnić, jak utrzymać najlepszych ludzi, rozwijać ich i stworzyć im odpowiednie warunki, by z nami zostali. Zatem zacznijmy zajmować się na poważnie potrzebami i oczekiwaniami naszych klientów wewnętrznych, czyli pracowników. Zaspokojenie tych potrzeb zapewni im stan emocjonalny, który sprawi, że nasze firmy będą powiększać swoją przewagę konkurencyjną. To są dzisiaj najkonkretniejsze konkrety: zarządzanie ludzkimi doświadczeniami i interpretacją owych doświadczeń, czyli Vive emo-sapiens!

Bibliografia:
1 Globalne Badanie Working Well - Buck Consultants

Magdalena Malicka
trener rozwoju osobistego, mówca motywacyjny, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego,
Master Business & Life Coach Supervisor

2017-02-07 09:01 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): holistyczna akademia pracownika, malicka,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.