Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być

Ogólnopolski Kongres Kadry i Płace 2017 14-16.03.2017

Kongres będzie miał bardzo praktyczną formułę. Pierwszego dnia wybitni eksperci omówią zmiany w prawie pracy w 2017 r., w podatku PIT, ubezpieczeniach społecznych.

W drugim dniu uczestnicy będą mieli do wyboru warsztaty tematyczne dotyczące prawa pracy lub podatku dochodowego i ubezpieczeń. Eksperci wskażą – analizując określone case study – rozwiązania konkretnych problemów i wyjaśnią wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów. Trzeciego dnia Kongresu odbędą się panele dyskusyjne na temat obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. zmian w prawie pracy, umów cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poruszane tematy:

 • czas pracy w praktyce 2017,
 • rozwiązywanie umów o pracę,
 • nowe zasady wydawania świadectw pracy,
 • dokumentacja pracownicza,
 • błędy w rozliczaniu wynagrodzeń,
 • umowy cywilnoprawne w 2017 r.,   
 • podatek dochodowy od osób fizycznych 2017,
 • minimalna stawka godzinowa,
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków,
 • emerytury i renty 2017,
 • świadczenia dla oddelegowanych pracowników,
 • uprawnienia rodzicielskie.

 

14-16 marca 2017 – Hotel Marriott w Warszawie

Organizator: Polexpert filia BDO

Informacje: www.konferencjakadrowa.pl


2017-02-08 08:40 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.