Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Między autorytetem a autorytaryzmem

Rozwój kariery zawodowej menedżera zależy od wielu czynników, ale jednym z najlepiej rozumianych powodów czyjegoś awansu jest sprawność w określonej dziedzinie. Skuteczny sprzedawca zostaje kierownikiem sprzedaży, a najbardziej doświadczony informatyk szefem działu IT. Ten sposób myślenia stoi za wieloma zmarnowanymi karierami, bo merytoryczne mistrzostwo niekoniecznie idzie w parze z wolą i predyspozycjami do zarządzania ludźmi.

Jednak mimo tej powszechnej wiedzy nadal większość z nas podświadomie przypisuje wysoki poziom wiedzy, umiejętności czy osiągnięcia osobom na pozycjach kierowniczych. To powszechne przekonanie dotyczy również samych menedżerów ‒ oni także czują, że powinni wiedzieć najwięcej, znać odpowiedzi na trudne pytania i zdecydowanie wyznaczać kierunki działania. Przy odrobinie nieuwagi łatwo tu przekroczyć cienką granicę między budowaniem autorytetu opartego na wiedzy a niebezpiecznym autorytaryzmem. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu stare strategie sukcesu dziś mogą okazać się zgubne. Im większe przywiązanie szefa do jego historycznych osiągnięć, tym wyższe ryzyko nieadekwatności działań do aktualnych wyzwań.

W tym miejscu znów wracam do tematu samoświadomości oraz budowania na niej zdrowej pewności siebie. To ta wewnętrzna gra wpływa na jakość działania i charakter relacji ze współpracownikami. Aby uniknąć pułapki autorytaryzmu, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
– Czy dopuszczam myśl, że moi współpracownicy mogą wiedzieć ode mnie więcej?
– Jaki mam stosunek do takich osób i zgłaszanych przez nich propozycji?
– Na czym buduję swój autorytet?
– Jak mogę budować autorytet oparty na wiedzy merytorycznej i jednocześnie być otwartym na wiedzę i doświadczenia innych?
– Co ryzykuję, bazując tylko na własnej wiedzy i doświadczeniu?
– Jak moje autorytarne działania/decyzje wpływają na zaangażowanie współpracowników?
– Jak moje autorytarne działania/decyzje wpływają na ich samodzielność i kreatywność?

W ten sposób ukierunkowane myślenie pozwoli nam zrozumieć osobiste przekonania na temat postrzegana władzy i źródeł autorytetu. Skuteczny menedżer nie musi, a dziś wręcz nie może, wiedzieć wszystkiego. W złożonym świecie brakuje liderów otwartych na dialog i potrafiących tworzyć kulturę kwestionowania. To wymaga jednak rozumienia swojej roli oraz niezachwianej, zdrowej pewności siebie.

Sama świadomość jednak nie wystarczy. Wbrew pozorom sztuka otwartej komunikacji nie jest powszechnie znana, a kwestionowanie autorytetów wciąż budzi niepokój. Między rozumieniem potrzeby a zdolnością jej skutecznej realizacji leży codzienna praktyka i promowane zachowania. To od lidera zależy, jak w praktyce te szczytne założenia uda się przełożyć na konkretne działania. Warto zwrócić tu uwagę na dwie kwestie:
–Tworzenie przestrzeni do dyskusji i prawa do kwestionowania. Czy pracownicy mogą swobodnie komunikować swoje odmienne zdanie? Jak traktowane są ich uwagi? Jak oni są traktowani, w przypadku kiedy mają rację? Jak oni są traktowani, w przypadku kiedy nie mają racji? Współpracownicy muszą czuć, że ich zdanie/wątpliwości się liczą. Nie mogą obawiać się zabierać głos i podważać opinii osób z większym doświadczeniem. Warto ustalić też czas na zgłaszanie wątpliwości lub alternatywnych rozwiązań, aby nie doprowadzić do przedłużającego się chaosu i niezdrowego krytykowania. Kultura konstruktywnego przekazywania propozycji to świadomość i konkretne zachowania. Zdrowe standardy w tym zakresie budują zaangażowanie i wspierają branie odpowiedzialności za rezultaty.

Kultura zadawania pytań. Oprócz rozwijania samej umiejętności zadawania pytań warto zadbać o świadome rozumienie tej aktywności. Potocznie zwykliśmy przyjmować, że pytamy wtedy, kiedy nie wiemy i kiedy potrzebujemy pomocy. Czasem pytamy też, kiedy oczekujemy wyjaśnień i chcemy kogoś z czegoś rozliczyć. Rolą menedżera jest pokazanie szerszego znaczenia pytań jako narzędzia do: okazywania szacunku i liczenia się z cudzym zdaniem; sposobu na poznanie nieujawnionych intencji/założeń; metody weryfikacji sposobu myślenia; kreatywnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań itd. Świadomość w tym zakresie budowana będzie osobistym przykładem menedżera ‒ poprzez jego reakcje na trudne pytania lub zadawanie pytań w niestandardowych sytuacjach. Dwudziesty pierwszy wiek, w swojej złożoności i tempie zmian, przyniósł menedżerom wyzwania, wobec których ich osobiste doświadczenie, wiedza i umiejętności nie wystarczają do skutecznego działania. Warto więc odróżniać autorytet od autorytaryzmu i mądrze korzystać z wiedzy współpracowników...

Robert Jasiński
 ekspert przywództwa i mówca inspiracyjno-motywacyjny

2017-02-09 10:25 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.