Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Jak gadać, żeby się dogadać...

Jak gadać, żeby się dogadać...
Fot. Istockphoto
Technicznie rzecz ujmując, mamy świetną komunikację, która nie działa... ‒ napisał młody menedżer, student Executive MBA Akademii L. Koźmińskiego, w eseju stanowiącym jego komentarz do słów J. Maxwella: Sposób, w jaki się komunikujesz, może być przyczyną twojego sukcesu lub twojej porażki.

Ludzie głęboko pragną, aby ich słyszano i widziano. Pragnienie przynależności jest jedną z podstawowych potrzeb jednostki ludzkiej. Dlatego jednym z wiodących tematów holistycznej akademii pracownika powinna być komunikacja interpersonalna rozumiana jako sztuka budowania więzi i relacji z drugim człowiekiem, z grupą, ale też przede wszystkim z samym sobą. Mam tu na myśli nie tylko budowanie porozumienia w miejscu pracy, lecz także w rodzinie, z przyjaciółmi, w związku partnerskim.

KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

Zwykle w kontekście korporacji czy innej kultury organizacyjnej komunikację sprowadza się do jednowymiarowego jej zrozumienia jako wymiany informacji. Szkolenia z komunikacji skupiają się więc na narzędziach, takich jak kanały komunikacyjne tradycyjne i społecznościowe, kanały dotarcia do różnych grup pracowniczych, społecznych czy na procesie zarządzania informacją w organizacji. Tworzy się procedury opisujące kaskadowy przepływ informacji pionowy i poziomy. Cyzeluje się każde słowo i grafikę w newsletterach i intranecie, a zaufania i otwartego dialogu jak nie było w organizacji, tak nie ma.

SZTUKA BUDOWANIA WIĘZI I RELACJI

Dobra, efektywna, skuteczna i asertywna komunikacja jest czymś więcej niż tylko wymianą informacji. Umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem polega na zdolności wywołania jego reakcji. Mistrzostwo w sztuce komunikacji można zdobyć poprzez nauczenie się, jak wkraczać w świat innych ludzi. To proces, w którym zrozumienie własnych i cudzych map percepcyjnych, umiejętność zmiany układu odniesienia, znajomość rozpoznawania i dostosowywania metaprogramów, czyli filtrów, dostrzeganie komunikatów płynących z drugiej strony wpływają w sposób zasadniczy nie tylko na skuteczność naszych komunikatów, lecz także na jakość naszej motywacji i automotywacji, sposób delegowania, negocjowania, prowadzenia trudnych rozmów. Klasycznym przykładem jest oświadczenie zarządu o restrukturyzacji i zwolnieniach, które właściwie przeprowadzone, pozwala pożegnać się z pracownikami tak, by zachowali godność osobistą i szacunek dla pracodawcy, oraz pozwala zachować zaangażowanie pracowników, którzy zostają, a których stres ‒ jak pokazują badania ‒ jest często większy niż tych, którzy odchodzą. Źle przeprowadzona restrukturyzacja odbiera ludziom poczucie własnej wartości i chęć do działania. W takim kontekście nabiera nowego znaczenia społeczna odpowiedzialność biznesu, a komunikacja interpersonalna staje się narzędziem budowania organizacji bez strachu.

Spotkałam się wielokrotnie w trakcie rozmów z HR-owcami ze stwierdzeniem, że mają świetnych merytorycznie menedżerów, z którymi niestety nikt nie chce pracować, więc nie są w stanie zbudować długofalowo mocnych zespołów. Co w takim razie z nimi zrobić? Podobno ludzie się nie zmieniają, na szczęście niektórzy tak, pod warunkiem, że chcą. Moim zdaniem sposobem na rozwiązanie takiej sytuacji jest wyposażenie członków zespołu owego menedżera w narzędzie, które pozwoli im zarządzić relacjami z ich szefem. Jeśli zrozumieją pewne mechanizmy w jego systemie operacyjnym, będą w stanie porozumieć się z nim w jego języku. Oczywiście chciałoby się rzec tutaj: Przykład idzie z góry, ale liczy się skuteczność, tak więc jeśli szef nie chce wyjść poza swoje schematy i wejść w świat swoich podopiecznych, dajmy narzędzie pracownikom, by mogli wejść w buty szefa i go zrozumieć, a co za tym idzie odczytać jego intencje, polecenia i zbudować „porozumienie międzygatunkowe”.
Gdy wiemy, jak zdobywać emocjonalne chcę ludzi, nie tylko ich racjonalne wiem, komunikacja staje się potężnym narzędziem transformacyjnym nie tylko w organizacji, lecz także w naszym codziennym życiu, gdy zaczynamy radzić sobie ze zmianą szkodliwych nawyków, gdy rośnie nasz wskaźnik sympatyczności i siły, bo zaczynamy mieć realny wpływ na siebie samych i na otoczenie, czyli potrafimy wywoływać pożądane przez nas reakcje u rozmówców. By wejść w świat drugiego człowieka, czyli dać się do niego zaprosić, trzeba wykazać się umiejętnością dopasowania się do drugiego człowieka, nawiązać z nim więź. Dzieje się to nie tylko na poziomie lingwistycznym i emocjonalnym, ale wręcz fizjologicznym. Dlatego tak ważne jest, by mieć świadomość, jaką rolę odgrywa w naszych relacjach komunikacja pozawerbalna.'

MARKA I WIZERUNEK FIRMY

Model komunikacji stosowany w organizacji ma zasadniczy wpływ na jej tożsamość, reputację i markę. Zwykle jest on odbiciem poziomu rozwoju firmy, zespołów i jednostek w przedsiębiorstwie. Organizacje turkusowe zadają sobie trud, próbując zrozumieć przekonania, wartości i misję swoich pracowników. Organizacje czerwone i niebieskie zatrzymują się na poziomie zachowań i umiejętności. Kształtowanie marki osobistej, kreowanie wizerunku osoby czy zarządzanie osobą lub firmą jako marką polega przede wszystkim na wypracowaniu zespołu określonych cech.
Jeśli umiesz budować skuteczne komunikaty, masz wpływ na siebie i na innych, możesz osiągać swoje cele i przewodzić ludziom. Menedżer potrafiący komunikować cele firmy, jej misję i wartości, buduje poczucie wpływu pracowników na wyniki firmy. Dzięki temu zyskuje realny wpływ na zadowolenie i zaangażowanie ludzi. Umiejętność komunikowania stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny.

*źródło: Szóste Globalne Badanie Working Well ‒ Buck Consultants

MAGDALENA MALICKA
trener rozwoju osobistego, mówca motywacyjny, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, Master Business & Life Coach Supervisor,
biuro@magdalenamalicka. pl

2017-03-10 14:41 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.