Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Pięć korzyści z ewaluacji w trakcie procesu dydaktycznego

Pięć korzyści z ewaluacji w trakcie procesu dydaktycznego
Fot. Istockphoto
Wysoka praktyczność i użytkowość szkoleń jest obecnie powszechnym wymogiem na rynku, przynajmniej w sferze szkoleń projektowanych dla organizacji. Niezależnie od świadomości tego, że proces rozwojowy zaczyna się dużo wcześniej przed zajęciami z trenerem, a kończy się dużo później, sam czas przeznaczony na zajęcia z uczestnikami jest ważnym elementem i w sporej mierze zarówno forma, zakres, jak i koncepcja realizacji decydują o ostatecznej przydatności szkolenia.

W warsztacie trenerskim wśród wielu narzędzi wzmocnienia efektu dydaktycznego dużą rolę odgrywa coś, co często jest nazywane „stop-klatką”. Chodzi o element, w ramach którego tworzy się uczestnikom szansę na podsumowanie i refleksję w kontekście użyteczności omawianych na zajęciach zagadnień. Część trenerów wciąż jednak lekceważy znaczenie takich działań, jak Starter Merytoryczny czy cząstkowy Plan Działań Wdrożeniowych.

„PRZEŁAMYWANIE LODÓW” NA POCZĄTKU SZKOLENIA OTWARTEGO
Zwyczajem wielu szkoleń, szczególnie tych otwartych, w których udział biorą osoby z różnych organizacji, jest rozpoczynanie zajęć z wykorzystaniem różnego typu „ice breakerów”. Najczęściej mają one charakter zabawowy, aktywizujący i pozwalający uczestnikom zintegrować się w swoim gronie. Zdarza się jednak, że poza funkcją szybkiego zaznajomienia się i zbudowana minimalnych relacji umożliwiających ludziom efektywniejsze współdziałanie na zajęciach nie wnosi nic, co by pracowało na rzecz efektywności szkolenia. Rozwiązaniem może być zastosowanie „startera merytorycznego”, który łączy w sobie kilka funkcji, takich jak: integracja uczestników, uruchomienie procesu grupowego i wzmocnienie efektywności szkolenia. Przykładowo może on polegać na przeprowadzeniu przez uczestników miniwywiadu ze sobą w parach: zadają oni sobie określone przez trenera pytania i notują odpowiedzi, później zaś mogą zaprezentować na forum swojego rozmówcę i jego stanowisko. Przy grupach otwartych trener formułuje pytania bardziej nastawione na opinie w kontekście jakiegoś zagadnienia czy problemu, który jest przedmiotem szkolenia, bądź przekazuje informacje dotyczące wykorzystania treści zajęć w kontekście zawodowym uczestników. Przy projektach zamkniętych projektowanych ściśle pod kątem specyfiki potrzeb danej organizacji pytania odnoszą się wprost do sposobu wykorzystania kompetencji na stanowisku pracy i są często uzgadniane przed zajęciami z bezpośrednim przełożonym uczestników. Zazwyczaj są to pytania: Co chcesz zrobić bądź zmienić w swojej pracy? Do czego może być ci przydatne szkolenie? Z jakim problemem przyszedłeś na zajęcia?

TWORZENIE WZMOCNIEŃ W TRAKCIE ZAJĘĆ DLA PÓŹNIEJSZEGO WDROŻENIA
Z kolei cząstkowe podsumowania, zwane też cząstkowym planem działań wdrożeniowych, są realizowane po każdym bloku zagadnień, a czasem nawet po każdym istotniejszym ćwiczeniu. Pozwalają one uczestnikom szkolenia zidentyfikować i zapisać swoje pomysły na wykorzystanie zdobytych kompetencji po powrocie do pracy. Czasem te 10- czy 15-minutowe podsumowania są ukierunkowane na pytania: „Jakie widzisz korzyści z wykorzystania tego, o czym właśnie dyskutowaliśmy?”, „Do czego i jak wykorzystasz prezentowane metody, rozwiązania, czego będziesz potrzebował od swojej organizacji, by móc to zrobić?”. Stosowanie różnego typu metod wspierających uczestników w odnajdywaniu potencjału płynącego z wykorzystania treści szkoleniowych już w trakcie samych zajęć z trenerem zwiększa szanse na ich faktyczne późniejsze wdrożenie. Daje też wiele korzyści samym uczestnikom w sferze ich motywacji i nastawienia.

POCZUCIE DOBRZE ZAINWESTOWANEGO CZASU
Większość osób, jeśli ma możliwość zobaczyć własne konkretne pomysły wykorzystania w swojej pracy tego, czego się uczy, nabiera przeświadczenia, że czas spędzony na zajęciach szkoleniowych był sensownie zainwestowany. Daje to poczucie celowości udziału w szkoleniu, ale też zwykłe zadowolenie.

MOTYWACJA DO WYKORZYSTANIA SZKOLENIA W PRAKTYCE
Jeśli pomysły wdrożenia w codziennych zadaniach wybranych elementów zajęć szkoleniowych są zgłaszane przez samych uczestników, wówczas ich motywacja do realizacji tych projektów zaraz po powrocie z zajęć jest znacznie wyższa. Jeśli trener wskazuje uczestnikom kryterium realności wdrożenia, najczęściej identyfikowane przez ludzi działania poszkoleniowe mają znacznie większą rację bytu i są dużo łatwiejsze do realizacji.

POCZUCIE ZADOWOLENIA Z WIDOCZNYCH EFEKTÓW
Zwyczajową miarą zadowolenia uczestników jest wysoka ocena uzyskiwana w ankietach poszkoleniowych. Tyle że pytania, na które często odpowiadają uczestnicy w tej ankiecie, nie odnoszą się w żaden sposób ani do efektywności wdrożeniowej, ani do użytkowości szkolenia, a nawet jeśli ankieta takie pytania zawiera, mają one charakter ogólny i nie wskazują konkretów. W sytuacji gdy uczestnicy generują w trakcie szkolenia wiele własnych pomysłów na wykorzystanie konkretnych umiejętności, w konkretny sposób i w konkretnych zadaniach, z reguły czują zadowolenie nie tyle z miło spędzonego czasu, ile z efektów swojego rozwoju.

POCZUCIE WYNOSZENIA CZEGOŚ KONKRETNEGO ZE SZKOLENIA
Jeśli materiał zawierający wszystkie wygenerowane pomysły wdrożeniowe ma formę umożliwiającą zabranie go ze sobą i późniejsze użycie, choćby jako element planistyczny, daje to też uczestnikom poczucie, że wynieśli ze szkolenia namacalne korzyści. Wzrasta wówczas szansa na lepsze komunikowanie innym osobom swoich działań poszkoleniowych, w tym przede wszystkim na dokonanie niezbędnych uzgodnień ze swoim bezpośrednim przełożonym.

POCZUCIE KONTROLI NAD SWOIM ROZWOJEM
Dość częstą sytuacją przy badaniach efektywności szkoleń jest pytanie o przykłady wykorzystania treści wyniesionych z zajęć w codziennej pracy ludzi. Niestety w przytłaczającej większości przypadków pracownicy pytani o to po dwóch, trzech miesiącach od szkolenia nie są w stanie podać żadnego konkretnego przykładu bądź wręcz przyznają wprost, że nie wdrożyli nic. W szkoleniach, w których trener intensywnie stosował metody wzmocnienia efektu wdrożeniowego, uczestnicy zgłaszają sami, że wykorzystali jakiś element szkolenia już w pierwszym tygodniu po powrocie z zajęć. 

Paweł Kopijer
prezes 2C Consulting Sp. z o.o.
pawel@2cconsulting.pl
 

 

2017-04-04 08:48 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.