Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Komunikacja międzygatunkowa

Komunikacja międzygatunkowa
Fot. Istockphoto
You’re my man! – mówi mi szef, prezes międzynarodowej dywizji na spotkaniu szefów regionów. Jest godzina 22.00. Panowie – jestem jedyną kobietą wśród tego znamienitego grona – wybierają się na piwo i bratwursta, a ja zastanawiam się, jak im powiedzieć, że jedyne, o czym marzę, to zdjąć szpilki po 17 godzinach – samolot do Hamburga był o 7.00 rano – i iść spać, zwłaszcza że jest to dzień, w którym natura nieubłaganie przypomina mi o pierwszorzędnej różnicy płci.

Mistrzostwo komunikacji polega na umiejętności przekładania własnych map i zdolności do zmiany układu odniesienia. Dobieram więc odpowiednie modalności i metaprogramy, uruchamiam moją inteligencję emocjonalną, nabieram powietrza i odpowiadam, że z nimi nie pójdę. Mój szef nie rozumie... dlaczego? Jak ma rozumieć, przecież to facet! Zamiast subtelnych aluzji wypowiadam więc komunikat wprost, w którym pada stanowcze NIE i konkretny powód odmowy. Tym razem wyznacza mi towarzysza, który ma odprowadzić mnie do hotelu i zataszczyć walizkę.
Jednym z obszarów największych wyzwań komunikacyjnych jest komunikacja międzypłciowa. W każdej firmie, w której zespoły pracowników są zróżnicowane pod względem płci, niezbędne jest rozpowszechnienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii płci, bez jakiejkolwiek dyskryminacji którejś z nich, a wprost przeciwnie, ze wskazaniem ich równej wartości i potencjału. Poznanie tych różnic, docenienie i odpowiednie reagowanie na nie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu każdego przedsiębiorstwa.
Często słyszy się opinie, że kobiety są zbyt emocjonalne, a mężczyznom brakuje empatii. To oceny wynikające z braku refleksji nad tym, że struktura hormonalna kobiet i mężczyzn warunkuje odmienne reakcje. Kobiety pod wpływem oksytocyny współodczuwają i próbują zrozumieć, potem podejmują decyzje. Mężczyźni kierowani testosteronem bywają bardziej porywczy w działaniach. Stąd może bierze się kobiecy interaktywny styl zarządzania, który ściera się z dyrektywnym stylem męskim. Kobiety łatwiej, jakby intuicyjnie, odczytują mowę pozawerbalną, bo ich mózgi ewolucyjnie dostosowały się do odkodowywania informacji nadawanych przez małe dzieci, mężczyźni stosunkowo od niedawna przejmują na siebie zadanie sprawowania opieki nad latoroślą.
Różnice między kobietą a mężczyzną objawiają się właściwie w każdym aspekcie życia, począwszy od sposobu komunikowania się i myślenia, na odmiennych reakcjach i potrzebach skończywszy.
Zacytuję tutaj Grzegorza Kordka, eksperta psychologii płci. Drogie panie, wyobraźcie sobie, że w trakcie, gdy sprzątacie mieszkanie, wraca do domu wasz partner, który od progu z podziwem w oczach chwali was: Kochanie, jak ty wspaniale odkurzasz! Nikt nie odkurza tak jak ty; nawet nasza najlepsza sprzątaczka w biurze!
Jaka jest wasza reakcja?! Wolałabym nie być w pobliżu. A teraz wyobraźcie sobie sytuację odwrotną: żona wraca i chwali w ten sam sposób męża. Panowie, czy nie rozpiera was duma?!
Umiejętność komunikacji interpersonalnej rozumianej jako budowanie relacji i więzi oraz sztuka wpływu, a zwłaszcza zrozumienie mechanizmów komunikacji między płciami, wpływa w zasadniczy sposób nie tylko na atmosferę w miejscu pracy, lecz także na życie rodzinne.
Człowiek mający satysfakcjonujące życie osobiste, udany związek i szczęśliwą rodzinę jest znacznie bardziej efektywny i zadowolony z życia niż ludzie samotni lub których związek pozostawia wiele do życzenia.

DOROŚLI I DZIECI Zdolność porozumiewania się ze swoimi dziećmi jest chyba jedną z najważniejszych umiejętności, które powinni posiąść rodzice. Dzieci czują się docenione i bezpieczne, gdy wiedzą, że mogą zaufać i podzielić się swoimi uczuciami i wrażeniami.
Dobra, otwarta komunikacja, gdy dorosły jest skupiony, słuchający, akceptujący i rozumiejący, jest kluczowa dla nauczenia dzieci zdolności do samooceny, rozwiązywania problemów i budowania dobrych kontaktów z otoczeniem. Rodzice, nauczyciele, opiekunowie powinni nauczyć się aktywnie słuchać oraz rozpoznawać różnice na poziomie postrzegania świata, wartości i emocji dzieci, zaakceptować je i nauczyć się takiego wpływu, by dzieci bez przymusu ich słuchały i za nimi podążały w atmosferze zrozumienia, szacunku i bezpieczeństwa. Pouczanie, obwinianie i bagatelizowanie przez autorytarnego dorosłego uczy dziecko manipulacji, które później w dorosłym życiu prywatnym i zawodowym stosowane jest jako jedyny mu znany środek motywacji, mediacji czy negocjacji. Pracodawcy zaczynają dostrzegać konieczność włączenia do strategii biznesowych programów dotyczących promocji i poprawy zdrowia oraz samopoczucia nie tylko pracowników, lecz także ich rodzin. Świadomość istoty kompetencji miękkich, w tym podstawowej, czyli komunikacji interpersonalnej, staje się podstawą holistycznego przywództwa. Równowaga i spełnienie w życiu zawodowym oraz prywatnym sprawiają, że człowiek koncentruje się na potrzebach wyższych i pełniej angażuje się w samorozwój i pracę zawodową.
Dlatego skupmy się nie tylko na budowaniu porozumienia w miejscu pracy, lecz także w rodzinie, z przyjaciółmi, w związku partnerskim, bo dobre samopoczucie pracowników, które wpływa na wzrost ich zaangażowania, a tym samym wydajność, bezpośrednio przekłada się na wzrost wyników firmy. 

Magdalena Malicka
trener rozwoju osobistego, mówca motywacyjny, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego,
Master Business & Life Coach Supervisor,
biuro@magdalenamalicka.pl

2017-04-07 12:21 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.