Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być

Konferencja Trenersko ‐ Coachingowa PROFECTUS 27-28.05.2017

Szkolenia i coaching wobec kryzysu w wymiarach indywidualnym i społecznym.
Tegoroczne spotkanie będzie dotyczyło relacji grupowych. Wydarzenie to jest adresowane do profesjonalnych trenerów, coachów, facylitatorów, mentorów, ekspertów HR i managerów oraz wszystkich pasjonatów, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i poszerzyć swoje kompetencje w zakresie coachingu, trenerstwa i facylitacji.

Wykłady bedą poruszały tematykę, niedocenianego do tej pory, pojęcia generatywnej współpracy jako odpowiedzi na powszechny i nieuchronny kryzys, który występuje na różnych poziomach organizacji: jednostki, społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Podejście to bazując na zbiorowej inteligencji i procesach grupowych może prowadzić do efektów przekraczających indywidualne możliwości członków grupy. Skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób grupa może być wykorzystana jako narzędzie do rozwiązania i zarządzania kryzysem we wszystkich jego wymiarach i płaszczyznach. Przedyskutujemy także nowo zaistniałą perspektywę, która w konsekwencji prowadzi do poszukiwań innych niż dotychczas sposobów działania oraz stawia przed dziedzinami trenerstwa, coachingu i facylitacji kolejne wyzwania. Konferencja PROFECTUS od lat tworzy przestrzeń do refleksji, poszerzania kompetencji w wybranych obszarach oraz wymiany doświadczeń między praktykami reprezentującymi różne nurty, teoretykami i odbiorcami.

Konferencja PROFECTUS została objęta honorowym patronatem merytorycznym Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, International Coach Federation Polska, Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz International Association of Facilitators Polska.

27-28.05.2017 - Kraków
Organizator: Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA
Informacje: http://www.konferencjaprofectus.pl/

 

 

2017-04-11 12:42 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.