Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Rekrutacja

Dlaczego pracownicy odchodzą?

Na polskim rynku pracy silniejszą pozycję w negocjacjach coraz częściej zajmuje pracownik, który ma ogromny wpływ na ostateczne warunki współpracy. Jest to odzwierciedleniem aktualnych trendów rekrutacyjnych − pozyskanie, a następnie zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów sprawia organizacjom wiele problemów. Stąd też firmy stoją przed wyzwaniem skonstruowania atrakcyjnej oferty, która przekona kandydatów do podjęcia pracy w organizacji, a obecnych pracowników skłoni do pozostania w jej strukturze przez długi czas.

Mimo że kluczowym elementem przy wyborze pracodawcy niezmiennie pozostaje wynagrodzenie i pakiet benefitów, na znaczeniu zyskują aspekty pozafinansowe. Dobra koniunktura na rynku oraz umacniająca się pozycja pracowników sprawia, że ci coraz odważniej poszukują atrakcyjnych ofert pracy. Potwierdzają to badania Hays Poland przeprowadzone pod koniec 2016 r.1 – niemal 90 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć zmiany pracy, z czego co czwarty z nich uwzględnił to w swoich planach na najbliższe sześć miesięcy.
Wysoka rotacja pracowników oraz niedobór wykwalifikowanych specjalistów na rynku sprawiają, że firmy silnie konkurują o największe talenty, przede wszystkim podwyższając oferowane wynagrodzenia. Jednak pieniądze to nie wszystko. Pracownicy oczekują, że praca nie będzie jedynie źródłem zarobków, lecz dostarczy im ciekawych wyzwań, możliwości rozwoju i pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Słowem – starają się unikać rutyny i oczekują respektowania ich czasu wolnego. Pracodawcy, którzy nie spełniają tych oczekiwań, muszą liczyć się z odejściem cennych specjalistów i trudnościami w rekrutacji nowych pracowników.

ROZWÓJ W CENIE
W opinii pracowników dobry pracodawca przede wszystkim zapewnia możliwości rozwoju (29 proc.) oraz udziału w ciekawych projektach (23 proc.). Osobom poważnie rozważającym zmianę pracy w obecnym miejscu zatrudnienia często doskwiera stagnacja. Nie tylko nie mają okazji do nabywania nowych umiejętności, lecz także ich codzienne obowiązki nie wymagają wykorzystania tych już posiadanych. W rezultacie popadają w rutynę, co stopniowo prowadzi do spadku zaangażowania w wykonywaną pracę. Wtedy często zaczynają rozważać zmianę pracodawcy. W nowej posadzie upatrują zawodowych wyzwań wymagających kreatywnego myślenia, pogłębienia wiedzy oraz pozyskania nowych umiejętności. Dla wielu osób istotną rolę odgrywa również możliwość realizowania własnych, innowacyjnych pomysłów. Pracodawca, który dostosuje swoją ofertę do tych oczekiwań, zyskuje podwójnie. Nie tylko uczyni swoją ofertę bardziej atrakcyjną w oczach obecnych i potencjalnych pracowników, lecz także stworzy okazję do wprowadzenia przełomowych projektów w życie i tym samym zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.
Strategie rozwoju pracowników coraz częściej wykraczają poza organizowanie kursów i szkoleń oraz dofinansowanie dalszej edukacji. Pracodawcy tworzą szczegółowe ścieżki kariery, które pomagają pracownikom zrozumieć, w jakim kierunku mogą się rozwijać w strukturze organizacji oraz jakie elementy są konieczne do otrzymania awansu. Na popularności zyskują również programy menedżerskie skierowane do specjalistów wykazujących się sukcesami i kompetencjami zarządczymi. Szansą na rozwój jest także praca na arenie międzynarodowej. Tutaj prym wiodą międzynarodowe korporacje, które oferują pracę projektową w zespołach składających się z obcokrajowców lub możliwość wyjazdu do zagranicznych oddziałów firmy. Warto jednak pamiętać, że same możliwości rozwoju nie wystarczą, jeśli obok perspektyw awansu i planów szkoleniowych nie istnieją odpowiednie warunki do ich realizacji. Niezbędne są procesy wewnętrzne, które zachęcą ludzi do zaangażowania w pracę i podejmowania działań rozwojowych, oraz efektywny plan komunikacji.

ZDROWA RÓWNOWAGA
W ocenie atrakcyjności oferty pracy istotną rolę odgrywa kwestia work-life balance oraz środowisko pracy, w tym relacje z bezpośrednimi przełożonymi i współpracownikami. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach Hays Poland − te dwa elementy znalazły się wśród pięciu najważniejszych pozafinansowych aspektów pracy, otrzymując kolejno 18 proc. i 8 proc. wskazań. Jeszcze do niedawna nadgodziny i wykonywanie obowiązków służbowych w czasie wolnym były traktowane jako naturalny element pracy. Jednak od pewnego czasu świadomość kwestii work-life balance rośnie zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Podczas rozmów rekrutacyjnych bardzo często poruszany jest temat kultury pracy i nadgodzin w firmie. Pracownicy są mniej skłonni poświęcać swój czas wolny na obowiązki służbowe, a kandydaci mogą odrzucić ofertę pracy w firmie, gdzie standardem jest praca w nadgodzinach, nawet jeśli pozostałe jej elementy są bardzo atrakcyjne.
Pracownicy oczekują, że firmy ułatwią im osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym poprzez wprowadzenie dobrych praktyk ukierunkowanych na oddzielenie czasu pracy od czasu wolnego. Na popularności zyskują również rozwiązania pomagające efektywnie wykorzystywać czas pracy, np. praca z domu (tzw. home office), elastyczny czas pracy lub rozliczanie za efekty, a nie liczbę przepracowanych godzin. Firmy coraz silniej dbają o dobre samopoczucie personelu, podejmując działania ukierunkowane na poprawę komfortu pracy, np. realizują szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania czasem, zdrowego odżywiania i skutecznej komunikacji. Coraz częściej tworzą również wygodną, elastyczną przestrzeń biurową, która umożliwia dobór stanowiska pracy do charakteru aktualnie wykonywanego zadania. Nowoczesne biuro jest zarówno elementem budowania atrakcyjnej marki pracodawcy na rynku, jak i źródłem większej efektywności pracowników.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD RELACJI
Satysfakcja z pracy w dużej mierze zależy od relacji i atmosfery panującej w zespole. Ogromną rolę odgrywa tutaj efektywna komunikacja oraz regularna informacja zwrotna od bezpośredniego przełożonego. Pracownicy pragną być na bieżąco z aktualnymi celami biznesowymi firmy oraz strategią ich realizacji. Jeśli nie wiedzą, jak ich praca przekłada się na sukces organizacji oraz jakie kroki mogą poczynić w celu dalszego rozwoju, bardzo szybko mogą stracić motywację do dalszych działań. Kluczem do sukcesu jest również uwzględnianie personelu w podejmowaniu istotnych decyzji, które mogą bezpośrednio wpłynąć na ich pracę. Jeśli firma będzie
konsekwentnie pomijała ich zdanie, implementując zmiany i planując strategię biznesową, musi liczyć się z odejściem najlepszych, nierzadko kluczowych pracowników. A warto pamiętać, że wysoka rotacja i liczne wakaty szkodzą organizacji, utrudniając realizację strategii lub nawet przynosząc realne straty biznesowe.

1Raport Płacowy Hays 2017, www.hays.pl/raport-placowy

BEATA PREIS-HRYNIEWICZ
HR Manager, Hays Poland

2017-04-24 10:54 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.