Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Styl życia

Wellbeing dla zdrowia pracowników

Zwrócenie uwagi na zdrowy tryb życia przynosi korzyści nie tylko pracownikowi, lecz także firmie, w której pracuje. Według badań aktywna realizacja koncepcji wellbeing w przedsiębiorstwie pozwala uzyskać podniesienie zaangażowania, efektywności i chęci rozwoju pracowników. Wpływa to na sukces całej organizacji w postaci wyższego potencjału na rynku, wzrostu wartości i przychodów firmy nawet o ponad 20 proc.

Wielu pracodawców w Polsce zmaga się z problemem absencji, spowodowanej chorobą pracowników lub ich dzieci. Według badań aż 70 proc. schorzeń wynika z nieodpowiedniego żywienia – nieregularnych, ubogich w antyoksydanty, witaminy i inne wartości odżywcze posiłków, które prowadzą do spadku odporności. Ponadto mimo postępów w zakresie medycyny, technologii oraz łatwiejszego dostępu do zdrowej żywności liczba zachorowań na choroby dietozależne stale rośnie. Nawyki żywieniowe powinny być kształtowane w młodości i podtrzymywane przez lata, również w miejscu pracy. To właśnie tam spędzamy 60‒70 proc. czasu, co powinno przekładać się na największą liczbę spożywanych posiłków. 50 proc. zapotrzebowania energii z diety powinniśmy spożywać właśnie w miejscu zatrudnienia. Pomijanie posiłków lub ich kumulowanie w jeden duży może przełożyć się w przyszłości na konkretne zjawiska chorobowe.

Zachowania żywieniowe w miejscu pracy
Aby sprawdzić, jak wygląda aktualna sytuacja, zespół portalu EdukacjaŻywieniowa.PL w 2016 r. poddał badaniu Zachowań żywieniowych w miejscu pracy pracowników różnych branż. Z raportu wynika, że aż 66 proc. ankietowanych pracowników deklaruje przynajmniej jeden problem zdrowotny w ciągu dnia. Są to bóle głowy, problemy z koncentracją, niestrawność, rozdrażnienie, bóle brzucha. 45 proc. z nich cierpi na trzy lub więcej przewlekłych problemów ze zdrowiem. Wyniki badania potwierdzają, że codzienne złe samopoczucie pracowników wynika w dużej mierze z braku prawidłowych nawyków żywieniowych. Ponad 47 proc. ankietowanych nie spożywa śniadania przed wyjściem do pracy. 33 proc. z nich wskazuje, że główną przyczyną pomijania śniadań jest brak czasu na przygotowanie posiłków, a 37 proc., że brakuje im pomysłów na zdrowe jedzenie.
Styl życia i sposób odżywiania mają ogromny wpływ na poziom samopoczucia i zdrowia. Generalnie – jako społeczeństwo – jesteśmy tego świadomi. 98 proc. osób biorących udział w badaniu Zachowań żywieniowych w miejscu pracy stwierdziło, że zdrowe odżywianie ma duży lub bardzo duży wpływ na zdrowie. Niestety, tylko 7 proc. z tych osób jest przekonana, że odżywia się zdrowo.

Przyjazne środowisko pracy
Zdrowie pracownika, jego samopoczucie i motywacja do pracy znacząco wpływają na efektywność całej organizacji, jej zyski i pozycję na rynku. Sukces każdej – małej, średniej czy wielkiej organizacji składa się w końcu z pracy pojedynczych pracowników. Aby każdy zatrudniony mógł się czuć dobrze, a dzięki temu wykonywać swoje zadania z zaangażowaniem, warto inwestować w tworzenie przyjaznego środowiska, w którym możliwe jest realizowanie idei wellbeingu. Wydawać by się mogło, że wellbeing jest kolejnym trendem, zapożyczonym ze Stanów Zjednoczonych. Idea ta jednak daje szersze spojrzenie na zdrowie człowieka w wielu aspektach:
fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym, środowiskowym, społecznym oraz – co dla nas najważniejsze – zawodowym. Badacze Instytutu Gallupa we współpracy z firmą Healthways przeprowadzili badanie dobrostanu. Na jego podstawie opracowali wskaźnik Well-Being Index. Wyłonili pięć kluczowych elementów wpływających na poziom zadowolenia z życia codziennego, w tym z pracy. Pierwszy z nich – Sens (Purpose) oznacza czerpanie satysfakcji z tego, co się robi, oraz poczucie pewności, że ma się na to realny wpływ. Obszar Relacje (Social) składa się z dobrej atmosfery w pracy oraz życzliwych, szczerych i otwartych relacji wspierających środowisko pracy. Element Finanse (Financial) odpowiada za poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej. Poczucie bycia częścią większej grupy oraz duma z pracy w danym miejscu odpowiadają obszarowi Społeczność (Community). Ostatni element – Zdrowie fizyczne (Phisical) to dobra kondycja, regularna aktywność fizyczna i zdrowie, które w dużej mierze wynika z odpowiedniego żywienia.

Czy nasza firma jest well?
Chcąc polepszać efektywność firmy poprzez zdrowie pracowników, warto sprawdzić, ile działań przyczyniających się do tworzenia środowiska wellbeing jest już wdrażanych. Pomoże w tym obserwacja i odpowiedzi na poniższe pytania:
- Czy jako pracodawca zapewniam pracownikom pełne zaplecze socjalne do spożywania posiłków w pracy?
- Czy jako pracodawca zapewniam pracownikom dostęp do wody pitnej?
- Czy jako pracodawca akceptuję obecność chorego pracownika w pracy?
- Czy pracownicy korzystają swobodnie z przerw na posiłek?
- Ile posiłków w pracy zjadają pracownicy?
- Czy pracownicy mają szansę jadać posiłki wspólnie? W jakich warunkach?
- Czy pracownicy w czasie dnia pracy zgłaszają objawy problemów zdrowotnych, np. ból głowy, brzucha?
- Czy pracownicy w czasie dnia pracy mają możliwość swobodnego odpoczynku?
Przeanalizowanie odpowiedzi pozwoli na wskazanie słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz zdiagnozowaniu obszarów do naprawy. Usprawnienie ich może mieć bezpośrednie przełożenie na konkretne aspekty działania organizacji.

Jak budować środowisko wellbeing?
Zbilansowany jadłospis często jest niestety niedocenianym i pomijanym elementem długofalowego budowania zdrowia. Złego samopoczucia, obniżonej odporności czy koncentracji zazwyczaj nie kojarzy się ze sposobem odżywiania, podczas gdy ma on znaczący wpływ na zdrowie. Wydawać by się mogło, że zapewnienie opieki medycznej, dostępu do stołówki czy bufetu powinno zmniejszać skalę wspomnianych wcześniej chorób dietozależnych. Niestety, nie jest to wystarczające działanie. Środowisko wellbeing w miejscu pracy można budować m.in. poprzez kompleksowe programy edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości i wywołanie potrzeby wprowadzenia zmian w życiu pracownika. Warto więc zapewnić pracownikom benefity w postaci świeżych warzyw i owoców oraz pomyśleć o warsztatach edukacyjnych w zakresie zdrowego odżywiania. W ten sposób pracodawca może zwiększyć poziom zdrowia pracowników, uzyskać mniejszy odsetek absencji chorobowych, podnieść efektywność i zwiększyć zadowolenie z pracy. Tworzenie środowiska pracy w nurcie wellbeingu pozytywnie wpływa na wydajność pracowników, chroni ich przed wypaleniem zawodowym, przewlekłym zmęczeniem czy ograniczeniem rozwoju ich potencjału w sferze zawodowej.

Osiąganie dobrostanu
Warto pamiętać, że proces osiągania dobrostanu organizacji składa się z wielu elementów. Do wdrażania idei wellbeingu należy podejść holistycznie. Nie powinno się poprzestawać na wyrywkowych akcjach edukacyjnych i benefitach, ale wpisać nurt wellbeingu w kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Po zapewnieniu pracownikom najcenniejszej wartości, jaką jest zdrowie, można swobodnie przejść do usprawniania kolejnych aspektów funkcjonowania firmy.
Wyniki badań Instytutu Gallupa i firmy Healthways potwierdzają, że pracownicy, którzy osiągają zadowolenie w pięciu obszarach wellbeingu o 43 proc., chętniej pomagają innym, dwukrotnie częściej mówią, że łatwo przystosowują się do zmian, o 41 proc. rzadziej opuszczają pracę z powodów zdrowotnych oraz są o 81 proc. mniej skłonni do poszukiwania innego miejsca pracy.


SYLWIA GÓRZNA
edukator żywieniowy, specjalista corporate wellness, właściciel projektu EdukacjaŻywieniowa.pl
sgorzna@edukacjazywieniowa.pl

2017-05-05 10:56 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.