Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Między zarządzaniem a przywództwem

Między zarządzaniem a przywództwem
Fot. istockphoto
Teoretycznych dywagacji o różnicach między zarządzaniem a przywództwem przeczytałem wiele. Te wydumane rozróżnienia mogłyby być traktowane jako radosna twórczość niegroźnych bajkopisarzy, gdyby nie ich wpływ na mentalność kadry menedżerskiej i realne szkody dla biznesu.

Przekonałem się o tym niedawno, kiedy po przeprowadzonym wykładzie dla kierowników regionalnych sprzedaży dużej firmy handlowej podszedł do mnie jeden z uczestników i oznajmił, że wprawdzie wykład o samoświadomości lidera bardzo mu się podobał, to jednak on tylko zarządza terytorium i te zagadnienia go nie dotyczą… Zarządzanie terytorium, zarządzanie wynikiem, zarządzanie ludźmi… no tak, w tej nomenklaturze łatwo się zatracić. W codziennych rozmowach z menedżerami to przekłamanie powtarza się często, powodując błędne rozumienie roli i zakresu wpływu. Jak zatem myśleć o przywództwie i zarządzaniu, aby trzymać się blisko ziemi i maksymalizować efektywność kadry menedżerskiej?
Kiedy zarządzasz ludźmi, uprawiasz przywództwo. Zarządzanie może dotyczyć zasobów materialnych i procesów. Zarządzając ludźmi, w naturalny sposób wchodzisz w tryb przewodzenia. Lepszego lub gorszego, ale przewodzenia. W zależności od uznanych paradygmatów sztuki liderskiej prezentowane zachowania mogą rozkładać się w całym spektrum możliwości, od nakazowo-rozdzielczych i kontrolujących, przez charyzmatyczne, a na partycypacji i współpracy kończąc. Różnice dotyczyć będą również zakresu wpływu - przywództwo na poziomie zarządu, w codziennej praktyce różnić się będzie od przywództwa na poziomie operacyjnym. Nie zmienia to jednak faktu, że menedżer musi rozumieć wpływ sposobów własnego działania, nie tylko na bieżący, twardy wynik, ale również na morale zespołu i perspektywy długofalowego rozwoju. Zarządzanie ludźmi to przywództwo, które wymaga doskonalenia i łączy się ze specyficzną odpowiedzialnością menedżera.
Przywództwo wymusza na liderach operowanie na wielu poziomach rzeczywistości. Zarządzając odpowiadasz za twardy wynik. Uprawiając przywództwo, w codziennych decyzjach i zachowaniach musisz rozumieć również subtelności i abstrakcje. Ten postulat ma największe znaczenie dla skuteczności menedżerów, bo uwzględnia specyfikę pracy z ludźmi. Kilka lat temu, podczas warsztatów menedżerskich dla kierowników regionalnych jednej z firm farmaceutycznych, usłyszałem od doświadczonego menedżera, że ta robota jest prosta, tylko podwładni i klienci bywają trudni… Łatwo jest nauczyć menedżera operacyjnych zasad postępowania na tym stanowisku, trudno rozwinąć umiejętność mądrego postępowania z ludźmi. Z doświadczenia, na które składa się blisko dziesięć lat w rozwijaniu kadry kierowniczej, wiem, że przywództwo jest proste, tylko nie jest łatwe. Liderzy muszą nieustannie zgłębiać siebie, aby móc starać się zrozumieć innych. W ocenie faktów łatwo posługiwać się analityką i jednoznacznymi twierdzeniami. W przypadku ludzi oceny ze swej natury będą subiektywne, a rezultaty względne. Im więcej doświadczenia życiowego i praktyki w postępowania ze współpracownikami, tym możliwa lepsza jakość przywództwa.
Przywództwo to świadome postępowania w roli lub nawet tożsamość. W klasycznie pojmowanym zarządzaniu łatwo o techniczne uproszczenia. Jest zarządzający, jest zarządzany obiekt i twardy wynik, który można zmierzyć. We właściwie rozumianym przywództwie ilość ról menedżera rośnie – od merytorycznego nadzoru i odpowiedzialności za realizację zadań, przez rozwijanie kompetencji biznesowych, a na wsparciu w codziennych działaniach kończąc. Ta ostatnia kategoria wydaje się nie mieć końca – motywowanie ludzi w trudnych życiowych momentach, pomoc w analizowaniu sukcesów lub błędów, wsparcie w rozwoju i planowaniu, uważność na zmiany, dbanie o motywację i zaangażowanie i wiele, wiele innych. Jeśli dodamy do tego relacje z własnymi przełożonymi oraz innymi interesariuszami w organizacji, rola lidera, niezależnie od poziomu w strukturze organizacji, urasta do niewyobrażalnych rozmiarów. Przywództwo wymyka się więc z jednoznacznych kategorii i ocen. Jest bardziej rolą i funkcją, wynikającą z rozumienia złożoności stawianych przed menedżerem zadań.
Być może moja subiektywna klasyfikacja przywództwa nie spełnia akademickich wymogów teorii, jednak blisko dwudziestoletnia praktyka w środowisku korporacyjnym nie pozostawia mi żadnych wątpliwości. Jeśli zarządzasz ludźmi, uprawiasz przywództwo. Lepsze lub gorsze, lecz przywództwo. Z tej ogólnej konstatacji warto wyciągnąć osobiste wnioski i szukać indywidualnych atutów w tym, co nieoczywiste i niemierzalne…

ROBERT JASIŃSKI
ekspert przywództwa i mówca inspiracyjno-motywacyjny
robert@robertjasinski.pl

2017-05-11 09:56 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.