Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Kariera

Menedżer szyty na miarę

Efektywne zarządzanie pracownikami to trudne wyzwanie. Wymaga zarówno umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, skutecznego motywowania, jak i kontroli nad emocjami – i to nie tylko własnymi. Osoba podejmująca się wykonywania zadań wpływających na działalność całej firmy i jej pracowników czy ludzi z nią związanych powinna charakteryzować się szczególnymi cechami.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość biznesowa oraz reorientacja modelu zarządzania postawiły przed kadrą zarządzającą zarówno korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw ogromne wyzwania. Panaceum na wszelkiego rodzaju perturbacje na rynku pracy powinien być dobry menedżer. Doświadczony praktyk oraz solidny teoretyk wydaje się być pracownikiem na wagę złota. „Wydaje się” to dobre słowo…

NAJPIERW CZŁOWIEK, POTEM MENEDŻER
Według badań przeprowadzonych przez Carnegie Institute – 85 proc. sukcesu finansowego jest wynikiem osobowości i komunikacji interpersonalnej, a tylko 15 proc. zdolności technicznych. Oznacza to, że twarda wiedza pozwala na rozwój tylko do pewnego momentu. Później kluczowe stają się umiejętności miękkie. Dotyczą one cech psychofizycznych i kompetencji społecznych. Zaliczyć możemy do nich m.in. komunikatywność, dynamizm działania czy empatię. Właściwy dobór menedżerów i pozostałych pracowników, ze względu na ich kompetencje miękkie, stał się jednym z kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania firmą. Jest też bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju osobistego pracownika.
– Jeżeli okaże się, że konkretnym typem zdolności technicznych odznacza się nie jedna, nie dwie, a kilkanaście osób w organizacji, wówczas argumentem przemawiającym na korzyść danej osoby są jej umiejętności interpersonalne. Szybciej bowiem wybierzemy pracownika, który oprócz wiedzy potrafi skutecznie komunikować się z ludźmi – uważa Nikolay Kirov, Dyrektor Strategii i Rozwoju Kozminski Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

KNOW-HOW MENEDŻERA
Menedżer XXI w. nie jest tylko rzemieślnikiem, którego główne zadania to organizacja pracy zespołu i jej monitorowanie. Współczesny szef to strateg z „ludzką twarzą”, który wyznacza cele i kierunki rozwoju nie tylko firmie, lecz także pracownikom i sobie. Dobry menedżer ma świadomość, że sama praca nad zaangażowaniem kadry jest niewystarczająca. Liczą się bowiem talenty i kompetencje poszczególnych członków zespołu. Jak wynika z badań Instytutu Gallupa, ludzie mają 34 talenty. Z punktu widzenia kariery zawodowej najważniejszych jest pięć najlepiej rozwiniętych. Jeśli będziemy wiedzieć, jakie one są, z powodzeniem wykorzystamy je na ścieżce kariery zawodowej, ale również osobistej i społecznej. Lider musi mieć więc wokół siebie ludzi gotowych zarówno do podejmowania wyzwań, jak i efektywnego wykonywania zadań zgodnych z posiadanymi talentami. – Jaką wartość dodatnią przyniesie menedżerowi nawet bardzo zaangażowany pracownik, który bez przerwy biega na spotkania do odsyłającego go klienta i dopiero po kilku miesiącach podpisuje kontrakt? W dodatku – pod naciskiem klienta – referencyjny, bez marży… A dzieje się tak często dlatego, że wykonywana przez niego praca nie odpowiada posiadanym przez niego kompetencjom i talentom. Bez inwestycji w talenty pracowników tworzymy więc pole do rozwoju tzw. „megazaangażowanego beztalencia”, które nie przyniesie firmie korzyści, a jedynie straty – komentuje Nikolay Kirov.

CIĄGŁY ROZWÓJ
Zanim jednak menedżer postawi na rozwój innych, warto, by zaczął od siebie… Istotną cechą dobrego lidera jest „głód wiedzy” i chęć rozwoju. Nie istnieje bowiem ktoś taki, jak człowiek wystarczająco wyedukowany. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych czy innych ścieżkach rozwoju menedżer widzi i słyszy o wiele więcej. Jest bardziej otwarty nie tylko na potrzeby swoich pracowników, lecz także firmy. Odpowiednio dobrane programy rozwojowe, które wspierają nowo wdrażane procesy i zmiany, to najlepiej procentująca lokata. Jednak są one dopiero pierwszym krokiem. Później wszystko jest w rękach samego lidera, który nabyte umiejętności musi w sobie pielęgnować i kształcić.
Idealny menedżer powinien przede wszystkim mieć warunki do tego, by rozwijać siebie i swoich pracowników. Firmy mają więc takich liderów, jakich sobie wybiorą lub na jakich sobie pozwolą... Praktyka pokazuje bowiem, że nawet najlepszy menedżer może okazać się bezsilny wobec muru postawionego przez osoby decyzyjne. Jak mawiał Henry Ford – inżynier i założyciel Ford Motor Company – „jeśli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej”.

MONIKA ŻOCHOWSKA
doradca edukacyjny, Akademia Leona Koźmińskiego Center of Excellence,
mzochowska@kozminski.edu.pl

 

2017-05-15 09:26 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.