Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Warto tam być

Kongresu EEC dzień drugi - polityka klimatyczna, finansowanie gospodarki i elektromobilność w główny

Podczas drugiego dnia IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) poszukiwano odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące stanu i perspektyw europejskiej gospodarki. W 65 sesjach wzięło udział blisko 400 panelistów. Równolegle w Spodku zainaugurowano drugą edycję European Start-up Days.

Uczestnicy drugiego dnia największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej w opiniotwórczym gronie dyskutowali o polityce klimatycznej, inwestycjach infrastrukturalnych, finansowaniu inwestycji i funduszach unijnych. Paneliści poruszyli również tematy związane m.in. z regionami górniczymi i przemysłowymi, elektromobilnością, czy warunkami dla rozwoju biznesu.
Podczas konferencji prasowej z udziałem Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej,  Michała Kurtyki, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, wybrzmiały kwestie ważkie dla regionów górniczych i przemysłowych na terenie Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy projekt nowej inicjatywy pomocowej dla regionów węglowych przechodzących transformację gospodarczą i społeczną, chcemy, aby skorzystały z niej Śląsk i Małopolska – powiedział komisarz. – Chcemy również, aby transformacja regionów górniczych była sprawiedliwa w aspekcie społecznym, naszym celem jest zagwarantowanie, że mieszkańcy tych regionów będą dobrze potraktowani. Komisarz wyjaśnił, że program miałby być finansowany z różnych źródeł, m.in. z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, ale także ze środków pochodzących z systemu handlu emisjami CO2.
Z optymizmem patrzę na tę inicjatywę. Daje ona szansę na znalezienie miejsca dla technologii opartych na węglu w miksie energetycznym i w gospodarkach państw UE. W Polsce pracujemy nad wdrożeniem nowych technologii wykorzystania węgla, czego dowodem jest umowa Tauronu i Grupy Azoty ws. budowy instalacji zgazowania węgla. Inny innowacyjny projekt to przedeksploatacyjne wydobycie metanu z pokładów węgla kamiennego – komentował Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.
Uwagę w czwartkowych debatach poświęcono problemowi polityki klimatycznej. Podczas panelu „Polityka ochrony klimatu – kontynuacje i korekty” prelegenci skupili się zwłaszcza na przyszłości polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. W sesji udział wziął m.in. Jos Delbeke, dyrektor generalny ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej, który podkreślał ważną rolę różnicowania dostaw energetycznych. Dywersyfikacja dostaw energetycznych w całej UE jest niezwykle istotną kwestią z perspektywy przyszłości. Oczywiście, dotyczy to różnych sektorów dostaw energii, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądać przyszłość w dłuższym horyzoncie.  Jeśli patrzymy na to, co się dzieje w Azji, za Atlantykiem, to jesteśmy w coraz bardziej konkurencyjnym świecie, jeśli chodzi o dywersyfikację i kwestia niewkładania wszystkich jajek  do jednego kosza jest bardzo istotna – mówił Delbeke.
Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej z Ministerstwa Środowiska odniósł się do uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w Porozumieniu paryskim. Patrząc  na globalną politykę klimatyczną, z którą, z racji pozycji i stanowiska USA, jest pewien kłopot, uważam, że na COP 24 w Polsce w 2018 roku można Porozumienie paryskie uratować. Polska ma pewien pomysł na to, żeby wszystkie strony jednak mogły je kontynuować. Nie chciałbym teraz zdradzać szczegółów, natomiast uważam, że jest możliwe, aby USA cały czas uczestniczyły w Porozumieniu Paryskim – powiedział Sałek.
W panelu „Finansowanie inwestycji i fundusze unijne” udział wzięli m.in. Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestnicy debaty rozmawiali o inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych, nie ograniczano się jednak tylko do tego źródła. Goście Kongresu wspólnie zastanawiali się nad najskuteczniejszymi metodami pozyskiwania środków; podjęto także temat perspektyw po roku 2020. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister rozwoju oznajmił, że nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska rządu w kwestii nowej perspektywy budżetowej (2021-2027), zaznaczył jednak, że Polska ma pewne oczekiwania. Oczekujemy, że budżet unijny nie zostanie zmniejszony – mówił Kwieciński. – Budżet UE ma służyć poprawie konkurencyjności całej gospodarki UE. Liczymy na to, że polityka spójności będzie dalej kontynuowana w Unii.
W drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego skupiono się również na kwestiach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie w kontekście realizowania projektów wspólnych dla krajów UE. Podczas sesji „Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej i w Polsce” prelegenci dyskutowali o trudnościach napotykanych podczas współpracy na tym polu. Wśród głównych barier wymieniono różne potrzeby, standardy i doświadczenia w procesie zarządzania inwestycjami, a także brak wspólnego źródła finansowania. Jako przykład przywołano budowę szlaku via Carpatia, który miał połączyć Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Jego potencjał w zakresie rozwoju znajdujących się wzdłuż niego regionów do tej pory nie został wykorzystany. Na ten moment na członkostwo w European Grouping of Territorial Cooperation zdecydowało się siedem regionów, a więc zaledwie 4 proc. tych, które znajdują się wzdłuż tego szlaku.
W ramach drugiego dnia Kongresu miały miejsce panele dotyczące relacji Polsko-Chińskich oraz współpracy gospodarczej Chin i Europy Centralnej. Do wydarzeń towarzyszących należały m.in. imprezy: Siła Polskich Marek. Prezentacja finalistów konkursu Teraz Polska 2017; podsumowanie plebiscytu „Menedżer Roku 2016 województwa śląskiego”; gala ogłoszenia wyników XI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm; gala finałowa konkursu WIZJONERZY 2017, Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze, gala finałowa konkursu Top Inwestycje Komunalne.
Drugiego dnia IX EEC w Hali Widowiskowo -Sportowej Spodek rozpoczęła się druga edycja European Start-up Days. To największe w Polsce wydarzenie, będące platformą dialogu między start-upami a korporacjami oraz organizacjami wsparcia biznesu. Pierwszy dzień European Start-up Days, poza prezentacjami najlepszych start-upów, upłynął także na debatach, skupionych m.in. wokół współpracy start-upu, korporacji i państwa, biotechnologii, medycyny, czy ekologii. Podczas imprezy uczestnicy mogli spotkać mentorów, ekspertów i przedstawicieli otoczenia biznesu. Korporacje coraz chętniej wykorzystują pomysły młodych przedsiębiorców. Start-up z perspektywami to ten, który nie ma czasu na długie spotkania. W naszych korporacjach możemy sobie pozwolić na godzinne spotkania o niczym. Możemy. Oni – nie! To jest kolosalna różnica. Dodatkowo firmy te są pod presją pieniędzy. To samo robimy wewnątrz naszej organizacji, domykając kurek, ograniczając ilość pieniędzy. Dlaczego? Bo brak pieniędzy jest fenomenalnym motywatorem – mówił Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski. Udział w tegorocznej edycji Start-up Challenge, konkursu odbywającego się w ramach European Start-up Days,  zgłosiło  blisko 200 start-upów. 100 najciekawszych pomysłów, wyłonionych przez Jury, zaprezentowało się w Scale-up Alley – przestrzeni katowickiego Spodka, dedykowanej biznesowym wizjonerom. Wśród wyróżnionych konceptów znalazły się m.in. projekty Beta Bio Technology, Sky Tronic i Waterless.

 EEC2017_II_dzień (6).jpg

EEC2017_II_dzień (3).jpg

EEC2017_II_dzień (7).jpg

2017-05-15 12:43 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.