Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Niezauważalne benefity

Niezauważalne benefity
fot.istocphoto
Benefit rozumiany jako dodatkowe świadczenie dla pracownika powoli staje się standardem w kulturze zatrudniającej organizacji i oczywiście jest zawsze niezwykle pożądanym elementem. Dodatkowa zapłata może przybierać różne formy – opieki medycznej, udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, edukacyjnych czy też wyjazdowych. Zwykle benefity są przyznawane w formie pozapłacowej i to stanowi o ich atrakcyjności.

Dzięki benefitom nie tylko zyskuje się określoną korzyść, lecz także dzięki nim przynależy się do określonej grupy i zyskuje pewne możliwości – dostęp do atrakcyjnej oferty medycznej, sportowej, edukacyjnej. Karnety czy bony nie są jednak jedynymi, jakże pożądanymi, świadczeniami; często znaczenie dla pracowników mają benefity całkiem innej rangi…
W naszej kulturze ważne jest spędzanie czasu z rodziną czy z przyjaciółmi, realizowanie swojego hobby czy też udział w akcjach charytatywnych. Ponadto pracownicy posiadający własne rodziny, w tym dzieci, pragną uczestniczyć w ich życiu przedszkolnym czy też szkolnym i potrzebują na to dodatkowych godzin. Dlatego często można spotkać się z prośbami nie tylko o wolny dzień w Dniu Matki lub w Dniu Dziecka, lecz także o możliwość wcześniejszego wyjścia z pracy w piątek poprzedzający rozpoczęcie ferii zimowych lub późniejsze przyjście do firmy w któryś z wakacyjnych poniedziałków. Możliwość skrócenia dnia pracy o połowę lub niekiedy nawet o dwie godziny jest dla pracowników bardzo istotna. Po uprzednim wykonaniu zadań często nie ma potrzeby, aby dana osoba ciągle była obecna w miejscu pracy, szczególnie kiedy członkowie zespołu nadal mogą wykonywać swoje obowiązki, zastąpić konkretnego pracownika czy nawet przełożyć dodatkowe zadania na następny dzień. Jeżeli nie mamy do czynienia z tzw. sytuacją awaryjną, kiedy obecność całego zespołu jest absolutnie konieczna, wtedy nie ma również bezwzględnej potrzeby, aby pozbawiać kogoś możliwości przebywania w innym miejscu i spełniania innej społecznej roli – taki benefit, związany przede wszystkim z dobrą wolą i empatią przełożonego, jest po prostu bezcenny! Podobnie dzieje się z rozpoczynaniem i kończeniem dnia pracy. Nie zawsze jest konieczne, aby wszyscy zaczynali i kończyli dzień pracy o tej samej porze. Wykonywanie obowiązków przez specjalistów często jest zróżnicowane, a powody, dla których ktoś ceni sobie inne godziny pracy, są zarówno obiektywne – np. kwestia dojazdu lub otwarcia przedszkola, jak i subiektywne – związane z rytmem biologicznym czy też edukacją wykraczającą poza zakres obowiązków zawodowych, np. nauką języka obcego dla celów turystycznych lub chęcią zdobycia nowego zawodu. Mądry i odpowiedzialny menedżer ma świadomość, że nikomu nie służy zabieranie listy obecności równo o określonej godzinie, pozbawianie pracownika komfortu wpisania się na nią kilka minut później i narażanie go na kłopotliwe tłumaczenie się. Przełożony, który chce, aby mówiono o nim ,,właściwy człowiek na właściwym miejscu”, wie, że należy szanować pracowników i traktować ich podmiotowo. Szanowani specjaliści odwdzięczają się lojalnością i niezwykłą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków – co przekłada się nie tyle na osobisty komfort pracy, ile na atmosferę w całym zespole oraz na relacje z przełożonym. Ważne jest także to, aby rozmawiać z podwładnymi i współpracownikami, ponieważ mają oni prawo wiedzieć, czego się mogą spodziewać, kiedy planowane są najważniejsze projekty, w jaki sposób można rozpisać urlopy oraz ustalić godziny pracy.
Kiedy deleguje się zadania, którymi zajmował się dany specjalista, komuś innemu – innemu pracownikowi czy też stażyście lub praktykantowi – również należy go o tym zawiadomić, aby po prostu wiedział, co go czeka, i by mógł w odpowiedni sposób zorganizować dzień pracy, uwzględniając tę zmianę. Dla każdego specjalisty, bez względu na to, czym się zajmuje, ważne jest, kiedy osoba decyzyjna uwzględnia również jego sytuację pozazawodową, a przecież powszechnie wiadomo, że jedna sfera życia ma wpływ na drugą i niezwykle ważne jest, aby dbać o jakość każdej z nich.
Przedstawione tutaj benefity nie są żadnymi karnetami czy biletami, wynikają z dobrej woli przełożonego i jego odpowiedzialności za warunki pracy, jakie on sam poniekąd stwarza swoim specjalistom, wymagają umiejętności należytej organizacji i zarządzania, nie stanowią zbytnich kosztów finansowych, a przynoszą naprawdę duże nadwyżki. Często zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają świadomość tego, co oferują – dostęp do zdrowej żywności, literatury czy też opieki medycznej; jednak to, co często jest najistotniejsze, jest tym samym nieoszacowane, a niezwykle pożądane i potrzebne.

MONIKA BRZEZIŃSKA-SZETELA
absolwentka Akademii Menedżera w WSB w Toruniu, asystentka i konsultantka psychologii komunikacji interpersonalnej,
mbszetela@wp.pl

Bibliografia:
· K. Kietliński, V. M. Reyes, T. Oleksyn, „Etyka w biznesie i zarządzaniu”, Oficyna Ekonomiczna 2005;
· A. Kowalska i in., „Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia”, Wydawnictwo Difin 2012;
· HRfrendy.pl;
· eGospodarka.pl;
· wnp.pl – PORTAL GOSPODARCZY

 

2017-05-23 08:48 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.