Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Obowiązkowe i zalecane badania pracowników

Obowiązkowe i zalecane badania pracowników
fot.istockphoto
Badania wstępne i okresowe często są bagatelizowane zarówno przez pracodawców, którzy traktują ich zlecanie jako jeden z obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu pracy, jak i przez samych pracowników, którzy często uważają je za niepotrzebną formalność. Obie strony chcą to załatwić jak najszybciej i zapomnieć o sprawie na kolejnych kilka lat.

Taka ignorancja może być bardzo niebezpieczna. Regularne wykonywanie badań profilaktycznych – wstępnych, okresowych i kontrolnych, a takimi bez wątpienia są badania medycyny pracy, może przyczynić się do wykrycia wielu chorób na etapie początkowym. Dla pracownika to szansa na uniknięcie poważnych konsekwencji zdrowotnych. Pracodawcę może to w przyszłości uchronić przed konsekwencjami wysłania pracownika na wielomiesięczne zwolnienie lekarskie oraz koniecznością przeprowadzenia kosztownej reorganizacji miejsca pracy.

BADANIA WSTĘPNE
Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi wykonać obowiązkowe badania wstępne. Na ich podstawie lekarz specjalista medycyny pracy będzie mógł stwierdzić, czy nie ma przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku. Podstawową formą takich badań jest badanie fizykalne wykonane przez lekarza oraz ocena ogólnego stanu zdrowia na podstawie wywiadu lekarskiego. W zależności od zagrożeń dla zdrowia, które występują w środowisku pracy, i od kondycji danej osoby lekarz zleca wykonanie badań dodatkowych: spirometrii, RTG klatki piersiowej, badania okulistycznego, badania słuchu, badania krwi i moczu oraz innych.

BADANIA OKRESOWE
Badania okresowe to badania wykonywane cyklicznie w trakcie trwania zatrudnienia. O częstotliwości ich przeprowadzania decyduje lekarz medycyny pracy podczas badania wstępnego i kolejnych badań okresowych. Na konieczność ich wykonania ma wpływ wiele czynników. Są to m.in. stan zdrowia oraz warunki pracy. Częściej takim badaniom poddawany będzie pracownik, który narażony jest na działanie czynników szkodliwych niż osoba, która na co dzień pracuje przy stanowisku komputerowym.

BADANIA KONTROLNE
Zdarza się, że poza badaniami wstępnymi i badaniami okresowymi konieczne jest skierowanie pracownika na badania kontrolne. Takim badaniom podlegają osoby, które przez co najmniej 30 dni były niezdolne do pracy i przebywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Przed ponownym przystąpieniem takiej osoby do pracy lekarz musi potwierdzić jej zdolność do powrotu na zajmowane stanowisko. W każdym przypadku pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego, które potwierdza zdolność do pracy. Jeżeli pracownik odmawia wykonania badań okresowych lub kontrolnych, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy bądź nie nawiązać go w przypadku odmowy wykonania badań wstępnych.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
Poza obowiązkowymi badaniami dla pracowników istnieje wiele możliwości ochrony ich zdrowia. Wprowadzanie programów profilaktycznych może zapobiec problemom zdrowotnym pracowników, powodując redukcję kosztów związanych z absencją pracownika. Na przykład zachorowania na choroby wirusowe to jedna z najczęstszych przyczyn nieobecności w pracy. Nawet 25 proc. zwolnień lekarskich w okresie jesienno-zimowym to zwolnienia z powodu infekcji wirusowych. Skutecznym sposobem redukcji tego problemu może być objęcie pracowników programem szczepień ochronnych. Jednorazowy koszt szczepionek dla całego zespołu powinien okazać się tańszy niż koszty związane z zastępstwami i reorganizacją pracy w sezonie jesienno-zimowym.
Warto również zainwestować w pełne programy profilaktyki konkretnych chorób. Obecnie wiele jest ofert usług medycznych przygotowanych specjalnie dla firm. Wszystkie programy profilaktyczne dla pracowników dopasowane są do grupy wiekowej, płci oraz trybu życia pracowników. Badania te mają na celu wykrywanie chorób we wczesnym stadium, dzięki czemu ich leczenie może rozpocząć się, zanim choroba się rozwinie. W firmach warto wprowadzić programy profilaktyczne skierowane na diagnozowanie różnych schorzeń, m.in.: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, jaskry, nowotworów, chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa, niewydolności krążeniowo-oddechowej i ubytku słuchu. Profilaktyka zdrowotna oraz odpowiednio prowadzona opieka medyczna to sposób na podniesienie jakości życia pracowników, a co za tym idzie podstawa prawidłowego i zdrowego funkcjonowania firmy.

DR N. MED. ROBERT JONAK
lekarz medycyny pracy, Centrum Medyczne Falck w Warszawie

2017-05-23 15:12 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.