Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Dlaczego pracownicy się stresują?

Dlaczego pracownicy się stresują?
fot.istockphoto
Stres jest fizyczną i psychiczną odpowiedzią organizmu na działanie różnych nacisków środowiska, zwanych stresorami. Zaburzają one naszą równowagę, czyli stan homeostazy. Stres pojawia się zawsze, gdy w życiu człowieka następują zmiany, do których musi się przystosować. Współczesne tempo życia i warunki, w jakich funkcjonują organizacje, systemy produkcji i wszelkiego rodzaju usługi, stają się źródłem napięć, które w efekcie wzmacniają czynniki powodujące stres.

Tylko w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich 220 milionów dni – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiele problemów zdrowotnych związanych jest z pracą zawodową. Należą do nich przede wszystkim zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, a tuż po nich stres.

SKĄD SIĘ BIERZE STRES?
Stres w pracy jest powszechnie uznawany za wynik relacji pomiędzy wymaganiami środowiska pracy a możliwościami i potrzebami pracownika. Negatywnym jego skutkiem może być pogorszenie psychologicznego funkcjonowania, objawiające się w postaci emocji lęku, gniewu, podwyższonego poziomu depresji oraz wypalenia zawodowego. Na poziomie fizycznym stres jest związany z licznymi dolegliwościami, m.in. układu krążenia, układu trawiennego, mięśniowoszkieletowego, a także wieloma innymi schorzeniami wynikającymi z osłabienia funkcji immunologicznych organizmu. Stres zawodowy powoduje również zmniejszenie efektywności pracy, spadek wydajności pracownika, wzrost liczby wypadków oraz absencji. W krajach Unii Europejskiej koszty stresu w pracy związane jedynie z problemami psychicznymi liczone są w miliardach euro w skali roku.
Stres w pracy często rośnie proporcjonalnie do liczby zadań i ustawicznego skracania czasu na ich realizację. Często też musimy wykonywać kilka czynności naraz. Czasami jest też tak, że mamy duże kompetencje w pewnych obszarach, ale mało okazji, by się nimi wykazać. Albo wręcz odwrotnie – obowiązki nas przerastają, ponieważ nie posiadamy niezbędnych umiejętności, by je dobrze wypełniać. Polacy mają też coraz większe trudności z odreagowaniem stresu związanego z pracą.

PROWADŹ DIALOG Z PRACOWNIKAMI
W codziennej praktyce obecne jest przekonanie, że cele i misje organizacji nie wiążą się bezpośrednio z kondycją psychiczną pracowników i można je pominąć w procesach decyzyjnych. Z badań wynika, że zarządzający z reguły koncentrują się na celach do osiągnięcia i uważają, że w procesie realizacji zadań określonych w celach pracownik sam będzie szukał rozwiązań, by te zadania zrealizować. Tak się jednak nie dzieje lub działania są nieskuteczne. Modyfikacja zadań, zarządzanie przez partycypację, zapewnianie wsparcia społecznego, elastyczny czas pracy oraz autonomiczne zespoły robocze to sposoby eliminowania stresu wynikającego z nadmiernych wymagań, braku kontroli, czy niewłaściwych stosunków społecznych.
Eliminacji tych samych źródeł stresu sprzyjają określone zachowania pracowników, polegające m.in. na:
– korygowaniu własnych, stresotwórczych przekonań, podnoszeniu swoich kwalifikacji,
– ćwiczeniu asertywności.

STRESOWI W PRACY MOŻNA PRZECIWDZIAŁAĆ
Działania powinny być skierowane na daną organizację oraz na pracowników. Polegają one przede wszystkim na zapewnieniu pracownikowi takich warunków pracy, które zapobiegają pojawieniu się stresu. O efektywności i skuteczności tych działań w dużej mierze decyduje świadomość istnienia zjawiska stresu i jego negatywnych skutków oraz rozumienie mechanizmów stresogennych wśród kadry zarządzającej w organizacjach.

UNIKNIJ WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
Doświadczanie długotrwałego stresu w pracy prowadzi do wypalenia zawodowego, czyli poczucia chronicznego zmęczenia i zniechęcenia, braku radości z wykonywanych zajęć, instrumentalnego traktowania ludzi. Praca może być bardzo stresująca i obciążająca choćby ze względu na jej specyfikę – np. praca lekarza na pogotowiu. Jednakże nawet spokojna, monotonna praca czasami bywa bardzo frustrująca – jeśli jest mało płatna, przebiega w nieprzyjemnej atmosferze, nie umożliwia lub zamyka drogi rozwoju, nie jest zgodna z wykształceniem czy zainteresowaniami pracownika. Aby uniknąć tego typu sytuacji, należy współpracować z podwładnymi, interesować się ich potrzebami i aktywnie włączać ich w życie firmy.

GRAŻYNA KACZMAREK
psycholog, Centrum Medyczne Falck w Warszawie

2017-06-07 08:46 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.