Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Raportowanie szansą na HR-hub?

Raportowanie szansą na HR-hub?
fot.istockphoto
Dziś dla spółek giełdowych w obszarze HR-u najważniejszą sprawą jest nowa ustawa z grudnia 2016 r. nakładająca obowiązek raportowania informacji niefinansowych. Kolejny problem (nie tylko samego HR-u i spółek giełdowych) to projekt zmian, które mają nastąpić od 2018 r. w podejściu do ochrony danych osobowych. Oba projekty są obarczone poważnymi sankcjami. Na dodatek rosną problemy z pozyskiwaniem pracowników i ich motywowaniem. Te trzy tematy zdominowały VI Kongres HR Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W 2018 r. Kongres HR SEG odbędzie się 18‒19 kwietnia. Dlaczego zaczynam od tej informacji? Ponieważ była to pierwsza decyzja uczestników tegorocznego kongresu. Z pięciu podanych przez SEG terminów 41,5 proc. uczestników wskazało tę datę. Głosując na tabletach. To jeden z przejawów zmieniającej się struktury merytorycznej kongresów i konferencji. Szybki kontakt uczestników z prowadzącymi, pytania zadawane na bieżąco, elementy grywalizacji. To też metafora zmieniających się relacji firma pracownik oraz roli HR-u w spółkach. Nie dotyczy to tylko spółek giełdowych, ale ich sytuacja, choćby przez zagrożenie sankcjami, jest trudniejsza.
– O specyfice HR w spółkach giełdowych najmocniej decydują: obowiązek raportowania oraz jawność danych wrażliwych – mówi dr Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. – Czasem rodzi to kuriozalne sytuacje. Jeśli ktoś zarabiałby tyle samo ile prezes, to zarobki prezesa będą i tak 17 razy wyższe. Przynajmniej mentalnie. Bo pracownik myśli o swoich zarobkach netto, na rękę, w skali miesiąca. A w internecie może przeczytać o zarobkach prezesa – rocznych i brutto. Czyli dokładnie 17 razy „wyższych”.
W czasie kongresu postawiono tezę, że oba opisane w leadzie tekstu uregulowania są szansą dla HR-u. Przypomnijmy krótko: dyrektywa 2014/95/UE wprowadza obowiązek raportowania informacji niefinansowych dla spółek zatrudniających powyżej 500 osób i mających sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR. Obowiązuje zasada „stosuj lub wyjaśnij”. Jeśli w jakimś zakresie personalnym spółka nie ma wymaganych regulacji, musi to ujawnić i wyjaśnić, dlaczego tego nie robi. A kary są wysokie ‒ do 20 mln PLN. Druga z regulacji to rozporządzenie UE 2016/679. Określa ono nowe obowiązki (i sankcje!) w zakresie ochrony danych osobowych. Te dwa uwarunkowania powodują, że poważnie zmienia się rola HR-u w firmie. I ten twardy HR, i ten miękki muszą zrobić, wiedzieć, zaraportować znacznie więcej niż dziś. Będą gromadzić i zarządzać poważną bazą informacji i danych wrażliwych. To daje szansę na zmianę pozycji HR-u w organizacjach. Pozwala na analizę danych w większym i poważniejszym zakresie niż dziś. Dzięki temu HR zyskuje również większy wpływ nie tylko na politykę personalną spółki, lecz także na proces podejmowania w firmie decyzji strategicznych. To szansa na bycie swoistym HR-hubem informacyjno-zarządczym w strukturach firmy, zmianę pozycji z usługowej na strategiczną. Jednym z kluczowych tematów kongresu było motywowanie, a w zasadzie zmiany, jakie dokonują się w tym zakresie. Ciekawe były głosowania (ok. setki HR-owców) w trakcie panelu poświęconego motywacji. Zadano dwa podwójne pytania: o systemy motywacyjne i o bonusy. W układzie: jak jest u ciebie w firmie i jak ty chciałbyś być motywowany. Wyniki były rozbieżne. W firmach (każdy mógł wskazać trzy aspekty) jako najbardziej popularne wskazywano: dobrą atmosferę (18 proc.), bonusy zależne od zadań (15 proc.) i ‒ uwaga ‒ aż 15 proc. ‒ bonusy przyznawane w niejasny sposób. Następnie wymieniano takie aspekty, jak motywacja wewnętrzna (13 proc.), bonusy zależne od wyników całej firmy (11 proc.) i ambitne zadania (10 proc.). Świadczy to o sporej różnorodności: aż sześć wskazań mieści się pomiędzy 10‒18 proc. Kiedy zapytano uczestników, jak sami chcieliby być motywowani, wyniki okazały się jednoznaczne: bonusy zależne ode mnie (69 proc.), ambitne zadania (62 proc.) i dobra atmosfera (58 proc.). Pozostałe czynniki zostały w zasadzie pominięte. W kuluarach komentowano: jako HR pracujemy nad integracją, utożsamianiem się z firmą, ale sami jesteśmy indywidualistami. Przy drugiej dwójce pytań, dotyczących bonusów, takich rozbieżności już nie było. Co prawda najbardziej pożądanym przez uczestników kongresu bonusem jest żywa gotówka (26 proc.), a najczęściej w praktyce pracownicy otrzymują opiekę medyczną (19 proc.), ale zaraz potem (18 proc.) stosowana jest gotówka. Dwa kolejne bonusy, i oczekiwane przez uczestników, i stosowane przez ich firmy, to pokrycie części potrzeb (samochód, siłownia) oraz finansowanie edukacji (studia, szkolenia). Czyli bez sensacji. W obszarze bonusów firmowo stosujemy to, czego sami oczekujemy.
‒ Dziś motywowanie jest trochę inne, bo inna jest świadomość pracowników ‒ powiedział Mirosław Kachniewski.

MAREK SKAŁA
MEGALIT
Instytut Szkoleń właściciel/trener
marek.skala@megalit.pl

2017-06-27 08:38 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.