Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja » Wizerunek

Bez strategii employer brandingowej będzie coraz trudniej

Raport „Employer Branding w Polsce 2017”

Tylko 14% polskich pracodawców w 2017 roku posiada jasno sprecyzowaną strategię employer brandingową, a 32% nadal nad nią pracuje wynika z Raportu Employer Branding w Polsce 2017, w którym wzięło udział 399 przedstawicieli polskich pracodawców. W sytuacji umacniającego się rynku pracownika, taka informacja budzi zdziwienie, zwłaszcza że aż 86% z nich uznało, że posiadanie strategii employer brandingowej wpływa na łatwość przyciągania kandydatów do firmy.
Już niemal każda polska firma zetknęła się z problemami z pozyskaniem kandydatów do pracy. Dane Eurostat z kwietnia 2017, w których bezrobocie w Polsce oszacowane jest na poziomie 4,8%, są dla pracodawców jasnym sygnałem, że zdobycie pracownika, jego zaangażowanie i utrzymanie w długim terminie, będą coraz większym wyzwaniem.
Wśród polskich pracodawców widoczne jest większe zainteresowanie employer brandingiem, ale jego wyrazem są głównie kampanie wizerunkowe, które mają przyciągnąć kandydatów. Jednak czy takie punktowe działania są wystarczające do stworzenia trwałego i mocnego wizerunku pracodawcy w oczach kandydatów?

Strategia EB przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym
Czemu warto podejmować działania wizerunkowe w sposób strategiczny? Sami uczestnicy badania „Employer branding w Polsce 2017” uznali, że przynosi to szereg korzyści dla firm, wśród których najważniejsze są: łatwość przyciągania talentów, spójna komunikacja firmy, lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej oraz większe zaangażowanie pracowników. Ma też wpływ na koszty działalności firmy, chociażby poprzez zmniejszenie rotacji pracowników, obniżenie kosztów rekrutacji czy mniejsza absencja chorobowa. posiadanie strategii na koszty działalności firmy, jak chociażby zmniejszenie rotacji pracowników czy obniżenie kosztów związanych z rekrutacją.
Strategiczność działań EB w firmie daje moc, której nie zastąpi nawet najlepsza pojedyncza kampania wizerunkowa i przynosi zyski wszystkim zainteresowanym stronom: firmie, pracownikom, kandydatom i właścicielom/akcjonariuszom firmy.
Bez strategicznego podejścia do budowanie zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku marki pracodawcy firmy mogą tracić na atrakcyjności, a przez to również na konkurencyjności.

Czy firmy są gotowe na zmiany?
Rośnie liczba organizacji, które są otwarte na zmiany, nadchodzące trendy oraz potrzeby kandydatów i pracowników. Jednak nie w takim tempie, na jakie wskazywałyby chociażby wyzwania demograficzne. Czas najwyższy, żeby osoby zajmujące się budowaniem marki pracodawcy w organizacjach zadały sobie kilka pytań. Czy employer branding jest osadzony w biznesowym ekosystemie firmy? Czy osoby odpowiedzialne za EB w firmie wiedzą, jakie są potrzeby biznesowe i nadchodzące trendy, które mogą mieć wpływ na działalność firmy w najbliższym czasie? Czy EB jest prawdziwym partnerem biznesu w firmie? Kto odpowie na te pytania twierdząco, wygra.

Raport „Employer Branding w Polsce 2017”
HRM Institute już po raz szósty udostępnia raport opracowany na podstawie badania Employer Branding w Polsce. Jest to jedyne w Polsce badanie, które pokazuje w sposób kompleksowy, jak zmienia się w naszym kraju podejście do employer brandingu na przestrzeni ostatnich lat.
Czy firmy mierzą skuteczność działań employer brandingowych? Które firmy, w opinii samych employer brandingowców i HRowców, są liderami EB na polskich i światowych rynkach? Na te i inne pytania odpowiedzieli pracodawcy w badaniu. Porównując dane z kilku lat, widać pewne zmiany na naszym rynku EB. Widać też, jak wiele jeszcze jest do zrobienia.

Rraport bezpłatnie można pobrać ze strony: http://www.hrminstitute.pl/raport-employer-branding/

Informacje o badaniu Employer Branding w Polsce
Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI i trwało od stycznia do kwietnia 2017 roku. Link do badania był skierowany do polskich pracodawców, a w szczególności do przedstawicieli działów HR, EB, marketingu i komunikacji odpowiedzialnych w firmach za działania employer brandingowe.
W bieżącej (szóstej już) edycji badania wzięło udział 399 pracodawców z całej Polski.

Patroni medialni: Personel i Zarządzanie, GFKM, Brand24, Miesięcznik Benefit, Praca.pl, HRPolska.pl, Employerbranding.pl, PRoto.pl, MamoPracuj.pl, HRNews.pl.

2017-07-13 11:49 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.