Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Różne oblicza coachingu

Różne oblicza coachingu
fot.istockphoto
Już od kilku lat wzrasta nie tylko liczba osób oferujących coaching, lecz także zapotrzebowanie na tę usługę. Wachlarz możliwości zarówno dla klientów coachingu, jak i osób zainteresowanych szkoleniami w tej dziedzinie systematycznie się poszerza. Czym właściwie jest coaching, czemu ta metoda zawdzięcza swoją olbrzymią popularność i czy inwestycja w coaching naprawdę się opłaca?

Współczesny coaching czerpie inspiracje z wielu źródeł. Wśród nich wymienić należy m.in. nauki społeczne, teorie uczenia się, narzędzia z obszaru komunikacji interpersonalnej, psychoterapię czy obserwację praktyk skutecznych liderów biznesu oraz trenerów sportowych. To właśnie koncentracja na praktycznych zastosowaniach, nastawienie na działanie z wizją celu i konkretne, mierzalne wyniki są wspólne dla coachingu, sportu i biznesu. Początków coachingu można jednak z powodzeniem upatrywać wiele wieków wcześniej. Niektórzy twierdzą, że to Sokrates był jednym z pierwszych coachów. Dziś Izba Coachingu definiuje coaching jako metodę wspierania rozwoju, realizowaną w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

PROFIL KLIENTA I PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
Bezsprzecznie to, co wyróżnia coaching wśród innych metod, to wysoka skuteczność, która jest tak ważna w środowisku biznesowym. Dlatego też pierwotnie coaching był adresowany głównie do kadry zarządzającej. Stawki za sesje i niewielka liczba profesjonalnych coachów na rynku polskim sprawiały, że nie była to usługa dostępna dla szerszego grona odbiorców. – Początkowo klientami specjalistów od coachingu byli przede wszystkim członkowie zarządu i właściciele firm, którzy sięgali po coaching głównie w celu rozwijania biznesu. Ważną grupą byli też ci, którzy odchodzili z korporacji i chcieli rozwijać własne przedsięwzięcia – mówi prezes CC Innovation, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, która od 1991 r. oferuje coaching osobisty, a od 1998 coaching jako wsparcie organizacji. – Najważniejsza zmiana, którą obserwuję na przestrzeni lat, to zwiększenie dostępności coachingu, który stał się podstawowym narzędziem rozwoju ludzi w organizacjach. W wielu firmach cykliczny coaching menedżerski jest już standardem. To nie tylko forma doraźnego wsparcia w radzeniu sobie z trudniejszymi wyzwaniami, ale, realizowany co jakiś czas, stały element rozwijania warsztatu kadry zarządzającej. Dużą efektywnością i wieloma zastosowaniami charakteryzuje się też nastawiony na wspólny cel coaching zespołu, który pomaga budować zespoły, bardziej efektywnie realizować projekty czy rozwiązywać sytuacje konfliktowe – mówi Mirosława Huflejt-Łukasik.
Coaching zawdzięcza swoją popularność wymiernym efektom. Zwrot inwestycji (ROI – ang. return on investment) z coachingu sprawia, że firmy zastanawiają się nie nad tym, czy zapewnić swoim pracownikom coaching, ale jak najlepiej wybrać odpowiednich dostawców tej usługi.
– Coaching stał się narzędziem wsparcia, po które sięga się w przypadku planowania zmian w organizacji. Mowa tu również o reakcji na zmiany na rynku, do których firma chce się dostosować, a także o zmianach w całej organizacji czy zespole. Można korzystać z niego m.in. w przypadku reorganizacji struktury firmy, a także tworzenia nowych lub łączenia istniejących zespołów. Zatem coaching powinien być, choć jeszcze nie zawsze tak jest, zapewniany liderom i tym, którzy planują i wprowadzają zmiany – mówi dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, która od lat współpracuje z największymi firmami w Polsce.
Pomimo, iż pierwotnie coaching był głównie coachingiem biznesowym i strategicznym dla zarządzających i właścicieli oraz powstał w organizacjach i dla organizacji, z czasem przeszedł też do życia osobistego. W coachingu osobistym poruszane są już nie tylko tematy ze sfery rozwoju zawodowego w ramach organizacji, lecz także tematyka indywidualnych celów zawodowych, życia osobistego czy relacji międzyludzkich. Wraz ze wzrostem popularności metody pojawiło się więcej obszarów rozwojowych, a także więcej form. Oferowane są nie tylko sesje indywidualne, lecz także grupowe, na których uczestnicy, choć w grupie, pracują nad swoimi indywidualnymi celami.

COACHING – CZYLI CO?
Przez ostatnie lata coaching trafił pod strzechy. Ogromna popularność tej metody ma też jednak swoje ciemne strony. Termin przez ostatnie lata stracił nieco na wartości. Od jakiegoś czasu obserwujemy bowiem tendencję do dodawania słowa „coaching”, gdzie tylko jest to możliwe. Często zatem to, co nazywane jest coachingiem, okazuje się doradztwem, mentoringiem, szkoleniem czy po prostu edukacją indywidualną. Użycie słowa „coaching” bywa jedynie chwytem marketingowym, a sama usługa niewiele ma z coachingiem wspólnego. Nagminnie mylone są też role mówcy motywacyjnego, coacha czy szkoleniowca oraz oferowane przez nich usługi. Jak w tym gąszczu informacji i trwającej modzie na coaching rozróżnić wartościowe oferty od tych, które coachingiem są tylko z nazwy? Wybierając coacha, warto dopytać o jego kwalifikacje. Nazwanie się coachem jeszcze nikogo coachem nie czyni. Umiejętności niezbędnych do pełnienia tej funkcji nie zdobywa się przez trwające przez jeden weekend szkolenie. – Profesjonalny coaching to przede wszystkim dobrze przygotowany, profesjonalny coach. Coach, który zdobył odpowiednie wykształcenie – mówi dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, która jest twórczynią i opiekunem merytorycznym Szkoły Coachingu MLC. Stosunkowo młody jeszcze w Polsce rynek pomaga regulować Izba Coachingu. Warto zatem dopytać nie tylko, ile godzin szkolenia ma za sobą coach, lecz także np., czy jego szkolenie jest akredytowane w IC. Ścieżka rozwoju coacha to jednak nie tylko ukończone szkolenie. Równie istotna jest liczba odbytych sesji, informacja o tym, czy coach poddaje swoją praktykę superwizji oraz czy stale się doskonali i przestrzega kodeksu etycznego. Także pierwotna edukacja coacha (studia, które ukończył) oraz doświadczenie zawodowe w ramach prowadzonego coachingu mają istotne znaczenie przy doborze coacha. Warto więc zainwestować czas i wysiłek we właściwy dobór dostawcy coachingu, by cieszyć się potem wymiernymi i długotrwałymi efektami. By dowiedzieć się więcej, jak wybrać odpowiedniego coacha, polecam artykuł, którego współautorką jest Mirosława Huflejt-Łukasik: „Profesjonalny coach – co powinien wiedzieć i potrafić? Jak wybierać coachów do organizacji” w książce pod redakcją Lidii Czarkowskiej „Business coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości”.

KATARZYNA CHRZANOWSKA
psycholog, certyfikowany coach MLC, współpracuje z CC Innovation
katarzyna.chrzanowska@ccinnovation.pl

2017-07-17 14:20 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.