Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Jak dobrze współbrzmieć z audytorium

Jak dobrze współbrzmieć z audytorium
fot.istocphoto
Podczas jednego z ostatnich konferencyjnych wystąpień w Warszawie jeden z prelegentów, niewątpliwie o ogromnej wiedzy, z niebywałą pasją przedstawiał zagadnienia, niestety na poziomie znacznie przekraczającym potrzeby i możliwości słuchaczy.

Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że używał specjalistycznego słownictwa, w tym wiele zwrotów branżowych i anglojęzycznych. Po skończonym wystąpieniu zapadła pełna oczekiwania cisza. Do schodzącego ze sceny podszedł jego kolega, poklepał go po ramieniu i wyszeptał z uśmiechem: „Stary, twoja wiedza cię pokonała”.
Ta anegdotyczna historia pokazuje, że pomimo ogromnej wiedzy, dobrze przygotowanej wizualnie i strukturalnie prezentacji jest jeszcze wiele czynników mających wpływ na jakość odbioru, a w rezultacie na realizację celów, które stawiamy przed naszym wystąpieniem.
Na temat wystąpień publicznych napisano już wiele materiałów, w końcu sprawa dotyczy szkoleniowców, kierowników, mówców. My chcielibyśmy zwrócić uwagę na pracę głosem oraz metody aktywizowania uczestników, takie jak storytelling, czy techniki współbrzmienia Nancy Duarte. Za jedną ze skuteczniejszych metod oddziaływania na rozmówców jest koncepcja „współbrzmienia”, czyli swoistej jedności pomiędzy nadawcą a grupą słuchaczy. Rolą prezentera jest zatem znalezienie wspólnego języka z audytorium polegającego na zrozumieniu ich potrzeb i dostrojeniu się do nich z własnym przekazem. Skuteczna prezentacja pozwala wywołać u ludzi pożądane zmiany, zainspirować, przekonać do podjęcia oczekiwanego działania itd. Mogłoby się wydawać, że nie jest to trudne, jednak większość prezentacji odbieramy jako nudne i mało przekonujące.
Opowiadanie historii jest stare jak ludzkość. Pozwalało na przekazywanie uniwersalnych wartości, budowało tożsamość grup. Storytelling, czyli włączanie w tok narracji rozmaitych historii ilustrujących myśl przewodnią prezentacji, znacznie podnosi atrakcyjność wypowiedzi. Nikt nie lubi narcystycznych prezenterów ukierunkowanych na sobie. Pamiętajmy, że naszym bohaterem jest nasze audytorium. Przygotowując historię do wygłoszenia podczas prezentacji, warto przeanalizować jej strukturę. Po pierwsze, mamy do osiągnięcia cel, od którego dzielą nas różnego rodzaju przeszkody i wyzwania. Jednak na końcu drogi po pokonaniu wszystkich przeciwności czeka nas nagroda (transformacja słuchaczy), która rekompensuje nam wszystkie trudy. Po drugie, każda prezentacja składa się z kilku etapów: na początku wystąpienia następuje zawiązanie akcji, która jest rozwijana w toku narracji, w odpowiednim momencie pojawia się jej punkt kulminacyjny i zakończenie, wygaszenie akcji.
Przykładem tu może być prezentacja na temat motywowania pracowników. Możemy standardowo na kolejnych slajdach wymieniać zasady motywowania pracowników lub podać historię, która zainspiruje nasze audytorium.

PRZYKŁAD 1
BIEŻĄCA TRUDNA SYTUACJA
Brytyjska trenerka i szkoleniowiec Maria Clews podczas jednej z prezentacji podała kiedyś przykład, gdy osiemnaście lat wcześniej, będąc kierownikiem, została matką i musiała godzić te dwie role po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

PRZESZKODY
Pewnego razu musiała wyjść wcześniej do domu, ponieważ opiekunka nie mogła zostać dłużej z jej małą córką. Poprosiła swojego kierownika o pozwolenie na wcześniejsze wyjście do domu. Usłyszała od niego, że to jej problem. Jeśli nie może pogodzić obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem, powinna zrezygnować z pracy.

TRANSFORMACJA
Po latach stwierdziła, że była to dla niej lekcja pokazująca, czego nie robić, będąc kierownikiem. Dzisiaj zarządza dużymi zespołami i projektami, a jej były kierownik mimo upływu lat cały czas tkwi w tym samym miejscu, bez awansu. Ta sytuacja nauczyła ją, jak ważna w pracy kierownika jest empatia oraz dawanie innym wsparcia.
Warto zadbać o to, aby przywołany przykład został opowiedziany w sugestywny sposób. Pomogą nam w tym zalecenia dotyczące pracy głosem.
Pracuję ze szkoleniowcami i mówcami, widzę i słyszę, że rzeczywiście głosu używają na szkoleniach wyłącznie do mówienia. Dodam: do mówienia nawykowego, czyli takiego, którym również posługują się na co dzień, kiedy nie stoją na sali szkoleniowej. Na co dzień niestety nie dbamy o kulturę mówienia, często mówimy niezrozumiale, monotonnie, szybko, cicho.
Mówca ma nauczyć, zmotywować, pomóc zapamiętać, skupić uwagę, wpłynąć na ludzi i do tego nie wystarczy nawykowe mówienie.
Przenoszenie nawykowego mówienia codziennego na salę jest błędem. Zarządzanie głosem na sali wymaga profesjonalnego przygotowania.
Głos, podstawowe narzędzie pracy prezentera, w znacznym stopniu decyduje o możliwości wykonywania tej pracy. Wielogodzinne operowanie głosem (zmęczenie), stres, brak przygotowania w zakresie ustawienia głosu powodują, że jest on szczególnie narażony na działanie negatywnych czynników.
Dlatego w utrzymaniu zdrowego głosu najważniejsze są:
– Umiejętność eliminacji napięć (rozluźnienie ciała, ale nie luz – bezwład).
– Wdrożenie technik umożliwiających długotrwałe mówienie bez wysiłku i obciążania gardła.
– Przestrzeganie zasad codziennej profilaktyki i higieny głosu.
– Występujący ma mówić aktywnie.
Wśród osób występujących publicznie znane jest twierdzenie, że „prezenter ma być sobą, ale na wyższych obrotach”. Tak samo jest z mową. Ma ona być tak wyćwiczona, że wydaje się naturalna. Wiarygodność, spójność, autentyczność są najważniejsze w przekazie i budowaniu marki.
Twój głos zatem ma być aktywny:
– budzić ciekawość,
– skupiać uwagę,
– być wiarygodnym (naturalnym),
– zmiennym dynamicznie,
– silnym (w sensie przekonania, nie głośności).

Ten, kto pracuje nad swoim głosem, przede wszystkim musi chcieć mówić, chcieć podzielić się swoją energią i wiedzą. Jak zatem naturalnie i aktywnie mówić? Jaka jest droga mówcy do tego, żeby potrafił wykorzystywać swój głos świadomie, jako narzędzie do budowania wizerunku i wpływania na ludzi?

MÓWCA MA SWOIM GŁOSEM ZARZĄDZAĆ:
Po pierwsze, powinien wzmacniać swoją samoświadomość, czyli wiedzę na temat tego, jak brzmi jego głos, jakie ma tempo mówienia, jakich rejestrów używa, jak brzmi jego głos również w stresie, jakie skojarzenia budzi jego głos, jak intonuje swoje wypowiedzi itp.
Po drugie, ma zdawać sobie sprawę ze swojego potencjału w głosie, czyli zidentyfikować mocne strony i wyznaczyć obszary do rozwoju. Poznać konkretne ćwiczenia i techniki, które pomogą mu kształcić i świadomie zarządzać głosem. W ostatnim punkcie ma rozwinąć samokontrolę, czyli w zależności od celu, audytorium, do którego mówi, kontekstu i przestrzeni, w której mówi, powinien umieć dostosować swój głos i technikę mówienia do warunków.
Szkoleniowiec to osoba, która mówi ok. ośmiu godzin dziennie, w różnych warunkach i okolicznościach. Często jej pracy towarzyszy stres. Praca trenera, oprócz swojego piękna, wymaga dużej odporności psychicznej i dobrej kondycji fizycznej. Szkoleniowiec najczęściej szkoli w klimatyzowanych salach, gdzie zazwyczaj powietrze jest suche. Jak w takich warunkach zachowuje się głos? Źle prowadzony szybko się męczy i odmawia posłuszeństwa. Nieświadomy mówca, chcąc wzmocnić głos, w sytuacji zmęczenia lub stresu zaczyna „mówić gardłem”, męcząc struny głosowe. Trudno budować wtedy charyzmatyczny, porywający przekaz.
Podane przykłady pokazują, że przy wystąpieniach struktura prezentacji i praca głosem są równie ważne jak prezentowane treści. Jeśli jednak treść nie jest zbyt atrakcyjna dla audytorium, zawsze możemy ją wzmocnić opisanymi metodami.

MONIKA ZALEWSKA
trener rozwoju osobistego, istruktor DRAMY
monika@m2pm.eu

SYLWESTER PIETRZYK
trener i konsultant zarządzania ASPEKT HR
sylwekp@wp.pl


Bibliografia:
· Nancy Duarte, „Współbrzmienie. Znajdź wspólny język z odbiorcami twojej prezentacji”, Helion, Gliwice 2012.

2017-07-26 10:03 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.