Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

(Nie)równe szanse na rynku pracy

(Nie)równe szanse na rynku pracy
fot.istockphoto
Międzynarodowe badania równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy pokazują, że sytuacja Polek jest stosunkowo dobra na tle innych państw – również tych zachodnioeuropejskich. Jednak ‒ jak wynika z najnowszego raportu Hays Poland „Kobiety na rynku pracy” ‒ do pełnej równości szans wciąż jest w Polsce daleko.

Powodów takiej sytuacji jest wiele – od wciąż obecnego w świadomości wielu pracodawców tradycyjnego spojrzenia na role społeczne, przez brak pewności siebie kobiet, aż po przeszkody, z jakimi muszą mierzyć się aktywne zawodowo profesjonalistki.
Jedynie 15 proc. dyrektorów zarządzających i prezesów firm działających w Polsce to kobiety. Obrazuje to dysproporcje między kobietami i mężczyznami. Na najwyższych stanowiskach w firmie w zarządach brakuje kobiet, mimo że 42 proc. z nich aspiruje do objęcia stanowiska dyrektorskiego lub roli prezesa firmy. Jednocześnie mężczyźni częściej utożsamiają sukces zawodowy z rolą zarządczą, bowiem aż 59 proc. z nich deklaruje chęć objęcia w przyszłości takiego stanowiska. Te dysproporcje nie wynikają jednak z braku ambicji kobiet. Wyniki badania wykazały, że awansują równie często, co ich współpracownicy – mężczyźni. Można pokusić się o stwierdzenie, że na pewnym etapie kariery wykwalifikowane specjalistki napotykają na trudne do pokonania przeszkody w dalszym rozwoju zawodowym i tym samym ograniczają swoje ambicje.

WORK-LIFE BALANCE
Brak chęci do objęcia stanowisk dyrektorskich wynika z wielu czynników, jednak niezaprzeczalnie jednym z najistotniejszych jest konieczność pogodzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzicielskimi. Aż 65 proc. kobiet i 38 proc. mężczyzn zadeklarowało, że w swojej karierze napotkali na przeszkody w pogodzeniu pracy z wychowywaniem dzieci. Dla kobiet jest to szczególnie trudne zadanie, ponieważ ciąża i opieka nad małym dzieckiem wykluczają je z życia zawodowego na pewien okres. Co więcej, wiele pracujących matek jako problematyczne wskazało również naleganie pracodawcy na szybki powrót z urlopu macierzyńskiego oraz brak możliwości powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Czynnikiem demotywującym jest również fakt, że po powrocie do pracy często okazuje się, że wielu współpracowników, zajmujących wcześniej takie samo stanowisko, zdążyło już awansować.
Znaczący wpływ na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy ma zdaniem uczestników badania wprowadzenie rozwiązań pracy elastycznej. Możliwość dostosowania godzin pracy do własnych preferencji, praca zdalna lub w niepełnym wymiarze godzin zdecydowanie ułatwiają pracującym rodzicom pogodzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzicielskimi. Jak pokazały wyniki badania, jest to szczególnie istotne dla kobiet. Jest im o wiele łatwiej planować rozwój zawodowy, gdy w aktualnym miejscu pracy nie mają poczucia, że muszą dokonać wyboru – poświęcić karierę kosztem zobowiązań rodzinnych.
Obecnie, gdy na rynku pracy często bardzo trudno jest pozyskać, a następnie zatrzymać w strukturze utalentowanego pracownika, firmy powinny dołożyć wszelkich starań, aby odpowiadać na oczekiwania swoich pracowników. Kobietom powinno się oferować możliwości rozwoju w strukturze organizacyjnej oraz wspierać je w zachowaniu równowagi pomiędzy różnymi sferami życia, np. wprowadzając programy ułatwiające powroty po długotrwałej nieobecności lub oferując dodatkowe benefity dla osób wychowujących dzieci. Istotna jest również zmiana myślenia osób podejmujących w firmie decyzje o zatrudnieniu i awansach. Fakt posiadania dzieci nie powinien być postrzegany jako czynnik przemawiający na niekorzyść kobiety ubiegającej się o pracę lub dążącej do objęcia stanowiska zarządczego. Niestety wielu pracodawców wciąż powiela stereotypy o mniejszej dyspozycyjności i skuteczności kobiet w biznesie, omijając je w planowaniu awansów lub nie uwzględniając w planach rozwojowych firmy.

INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI KARIERY
Firmy powinny zwielokrotnić swoje działania ukierunkowane na rozwój utalentowanych pracownic, oferując im atrakcyjne warunki pracy i podwyższania kwalifikacji. Dobrym rozwiązaniem jest tworzenie indywidualnych ścieżek kariery, które ułatwiłyby kobietom obejmowanie stanowisk wyższego szczebla. Przy czym warto pamiętać, że różnorodność płci w miejscu pracy polega nie tylko na utrzymywaniu odpowiedniej liczby kobiet w zarządach firm, lecz także na zapewnieniu realnych możliwości awansu profesjonalistkom zajmującym stanowiska na wszystkich szczeblach w hierarchii firmy. W ten sposób organizacje zwiększą pulę kandydatów na stanowiska menedżerskie i dyrektorskie, poszerzając ją o wysoko wykwalifikowane specjalistki.
Jednak komentarze uczestników badania oraz wypowiedzi ekspertów cytowanych na łamach raportu pokazują, że kobiety częściowo same ponoszą odpowiedzialność za nierówność szans na rynku pracy. Specjalistki i menedżerki często mają o sobie zbyt niskie mniemanie, charakteryzuje je brak pewności siebie i obawy przed podejmowaniem wyzwań zawodowych. Brakuje im odwagi w podejmowaniu trudnych zawodowych decyzji i z większą trudnością wychodzą poza swoją strefę komfortu. Rezygnują też z ubiegania się o awans lub nową pracę, gdy nie spełniają chociaż jednego z długiej listy kryteriów, nie patrząc obiektywnie na swoje liczne zalety i kwalifikacje.
Narzędzi do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy jest wiele – począwszy od kultury organizacyjnej, poprzez komunikację, aż po organizację pracy i odpowiednie świadczenia dodatkowe. W realizacji ambicji zawodowych najbardziej pomocne są szkolenia oraz możliwości pracy elastycznej. Z pewnością są to rozwiązania, których wprowadzenie może rozważyć większość firm. Sukcesem będzie moment, w którym organizacja zainspiruje swoich pracowników – a zwłaszcza kobiety – do aktywnego planowania kariery i wesprze ich w dążeniu do objęcia wyższych stanowisk.

BEATA PREIS-HRYNIEWICZ
HR Manager, Hays Poland
info@hays.pl

2017-07-30 22:10 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.