Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Wellbeing ‒ chwilowy trend czy długofalowa strategia?

Wellbeing ‒ chwilowy trend czy długofalowa strategia?
Fot. istockphoto
Dobre warunki i standardy pracy sprawiają, że pracownicy są bardziej kreatywni, lojalni i znacznie bardziej wydajni w pracy. Coraz więcej pracodawców buduje programy w oparciu o wellbeing, aby nie tylko przyciągnąć nowych pracowników, lecz także jak najdłużej utrzymać efektywność obecnego zespołu.

Praca zawodowa to jedna z głównych aktywności życiowych dorosłego człowieka. Spędza w niej średnio 42 godziny w tygodniu, co stanowi aż jedną czwartą czasu, którym dysponuje. Nierzadko wypracowywane nadgodziny zawyżają limit. Jednak stres, codzienne oczekiwania i napięte terminy prowadzą do spadku motywacji, wypalenia zawodowego, a w efekcie zwolnienia. Niestety wiele firm dopiero w tym momencie  zaczyna pochylać się nad tematem dobrostanu swojej kadry – wtedy, gdy problem jest widoczny. Klucz leży jednak w tym, aby zawczasu zadbać o dobre samopoczucie zespołu i zapewnić mu stały komfort pracy. Na co zwrócić uwagę, na czym zależy pracownikom, co jest dla nich ważne? Instytut Gallupa we współpracy z firmą Healthways opracował wskaźnik Well-Being Index i na podstawie przeprowadzonych badań wyłonił pięć obszarów wpływających na  zadowolenie z życia, a także – co istotne dla tego tematu – z pracy. Oto one:

- Sens (Purpose): satysfakcja z tego, co robimy na co dzień, poczucie sensu swoich działań, bycie zmotywowanym do osiągania założonych celów.

- Relacje (Social): dobra i pozytywna atmosfera w miejscu pracy,  życzliwe  relacje z innymi.

- Finanse (Financial): poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej.

- Społeczność (Community): poczucie przynależności do danej grupy, otoczenia, bycie dumnym z pracy w danym miejscu.

- Zdrowie fizyczne (Physical): dobry stan zdrowia umożliwiający codzienne aktywności i pracę.

Poczucie dobrostanu w znaczny sposób oddziałuje na efekty osiągane w pracy oraz relacje prywatne. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa, prawie jedna trzecia ankietowanych wskazuje na brak spełnienia w każdym z pięciu obszarów. Co się z tym wiąże? Negatywne skutki dla pracodawcy widoczne są gołym okiem:

‒ częstsze korzystanie przez pracowników z dni wolnych z powodu złego stanu zdrowia,

‒ częstsze zmiany pracy, a co za tym idzie kosztowne przyuczanie i wdrażanie nowych pracowników,

‒ mniejsza elastyczność na zmiany i innowacje,

‒ mniejsze zaangażowanie w dodatkowe projekty i inicjatywy, takie jak działania CSR czy wolontariat firmowy,

‒ mniejsze zaangażowanie w integrację i życie społeczne firmy.

Badanie wskazuje, że oprócz finansów, które niewątpliwie dla większości stanowią o stabilizacji zawodowej,  znajduje się wiele innych, kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, dbając o zadowolenie pracowników. Określony poziom zarobków po pewnym czasie staje się czymś naturalnym, przyzwyczajamy się do niego i zaczynamy poszukiwać w pracy czegoś więcej – sensu, rozwoju czy zrozumienia, które będą napędzać nas każdego dnia. Na jakie elementy warto zwrócić uwagę?

Work-life balance

Spadek zaangażowania i motywacji do pracy to często efekt zaburzenia równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Przekłada się to nie tylko na permanentny brak czasu i zaniedbywanie życia prywatnego, lecz także na zagubienie w wartościach, priorytetach i celach życiowych. Dbając więc o zadowolenie pracownika, musimy mieć na uwadze jego  odpoczynek i reset sił. Aby codziennie z zaangażowaniem i skutecznością realizować powierzone zadania, konieczny jest zdrowy balans między obowiązkami w miejscu pracy a sferą osobistą. Spójrzmy więc na temat holistycznie i pomóżmy naszym pracownikom zadbać o to, co jest dla nich ważne – czas dla rodziny, realizację pasji i marzeń czy zdrowie.  

Atmosfera

Spędzając w pracy znaczną część życia, chcemy, aby atmosfera w miejscu zatrudnienia była przyjazna, miła i wspierająca. Atmosfera wpływa na sposób postrzegania zadań i wykonywanych obowiązków. Im gorzej pracownik czuje się w pracy, tym bardziej spada jego efektywność i zaangażowanie. Stres i zmęczenie odbijają się także na relacjach prywatnych. Im dłużej przebywamy w takiej atmosferze, tym mniej jesteśmy skłonni do rozwoju, inicjatywy, zaczynamy narzekać. O wiele łatwiej jest skupić się na pracy, gdy wokół odczuwamy spokój, sympatię i zrozumienie. Współpraca, wzajemna pomoc, szczerość czy równe traktowanie – te elementy sprawiają, że czujemy się częścią wspólnoty, jesteśmy zrelaksowani, lubimy to, co robimy i bez stresu przychodzimy do pracy. Jednak zdrowa i miła atmosfera to wypadkowa pracy zarówno menedżera, jak i współpracownika. To w osobie naszego przełożonego chcemy czuć wsparcie, zrozumienie. Dlatego tak ważne w tym aspekcie są kompetencje osób zarządzających oraz ich zdolność do bycia dobry liderem dla zespołu.

Rozwój

Aż dla 80 proc. pracowników jednym z najważniejszych aspektów w miejscu pracy są możliwości rozwoju. Rutyna zawodowa oceniania jest zdecydowanie negatywnie. Aby praca nieustannie sprawiała nam radość i satysfakcję, niezbędna jest różnorodność zadań i jasno określone perspektywy kariery. Regularna ocena umiejętności pracowników i nakreślone cele do zrealizowania sprawiają, że odczuwamy spełnienie. Rozwój zawodowy podnosi naszą samoocenę i nastawienie. Dodaje wiary w zdobywanie dotąd nieosiągalnych celów, skłania do podejmowania wyzwań. Podwyższając swoje kompetencje, pracownicy doskonalą organizację, w której pracują, a to niewątpliwie wielka zaleta systemów rozwojowych.

Podsumowanie

Najcenniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa są ludzie – ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie. Aby optymalnie móc korzystać z zasobów kadry, kluczowe jest zapewnienie jej odpowiednich warunków pracy i rozwoju. Pracownicy, którzy osiągają zadowolenie w pięciu obszarach wellbeingu (sens, relacje, finanse, społeczność i zdrowie), o 43 proc. chętniej pomagają innym, dwukrotnie częściej mówią, że łatwo przystosowują się do zmian, o 41 proc. mniej opuszczają pracę z powodów zdrowotnych oraz są o 81 proc. mniej skłonni do poszukiwania innego miejsca pracy. Zatroszczmy się o to, aby wśród nowoczesnych narzędzi zarządzania w firmie znalazło się miejsce na tak ważne aspekty świadczące o dobrostanie współpracowników.

Dominika Pietrzyk
Lean Menagment, Freelance Journalist

2017-08-08 08:39 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.