Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Styl życia

Szczęśliwy pracownik to kreatywny pracownik

Szczęśliwy pracownik to kreatywny pracownik
Fot. istockphoto
Ponad połowa pracowników polskich organizacji myśli o pracy, kiedy jest w domu – wynika z drugiej części raportu „Praca, moc, energia w polskich firmach” opublikowanego przez firmę Human Power. Dane zawarte w raporcie obrazują wpływ pracowniczych emocji, stresu, wielozadaniowości oraz poczucia sensu na efektywność wykonywanych zadań. Wnioski płynące z cytowanego badania mogą pomóc pracodawcom „w walce” z największymi wrogami efektywności pracowników – czyli stresem i wielozadaniowością.

Okazuje się, że aż 42,2 proc. badanych pracowników zdaje sobie sprawę, że ich obecny sposób działania w pracy wpływa negatywnie na ich zdrowie. Co prawda ponad połowa z nich rozpoczyna dzień z optymizmem i zapałem, ale ponad 40 proc. odczuwa często w ciągu dnia irytację, frustrację i zniecierpliwienie, a jednej trzeciej towarzyszą w pracy zmęczenie i zniechęcenie do wykonywanych obowiązków.

Dla osób pełniących funkcje kierownicze negatywne emocje wiążą się z podwójnym ryzykiem, bo narażają również podwładnych na spadek efektywności działania – podkreśla Małgorzata Czernecka, psycholog, ekspert do spraw efektywności, prezes zarządu Human Power. – Osiąganie najlepszych wyników zawsze idzie w parze z odczuwaniem pozytywnych emocji: zadowolenia, zapału, radości, optymizmu.

Co drugi ankietowany wykonuje zadania, które sprawiają mu ogromną satysfakcję i radość, a 14,9 proc. poinformowało, że nie odczuwa satysfakcji, wykonując swoje obowiązki.

– Ważne zatem, aby w pracy dbać o dobre emocje, które pozwalają nam na najbardziej efektywne wykonywanie obowiązków i w dodatku z satysfakcją – przekonuje Ewa Szabuniewicz, dyrektor HR, Best S.A., trener Energy Project. – Pomoże nam w tym pozytywny feedback, budowanie zaufania i wrażliwość na innych. Okazywanie emocji jest dobrym zjawiskiem, ponieważ pokazuje naszą ludzką naturę, szczerość oraz buduje zaufanie.

Większość badanych nawiązała w miejscu pracy koleżeńskie relacje oparte na zaufaniu.  Połowa ma szefów, dzięki którym zyskuje poczucie, że praca jest doceniana i ważna. Braki w tym zakresie zgłosił co piąty ankietowany. Pracownicy chwalą i doceniają siebie nawzajem za dobrze wykonaną pracę. O tym pozytywnym aspekcie współpracy poinformowało aż 90,7 proc. respondentów.

Atmosfera w pracy

– Jednocześnie z badania wynika, że całkiem spora grupa pracowników odczuwa negatywne emocje w pracy i pozostaje myślami w niej po zakończeniu obowiązków – zwraca uwagę Maja Chabińska Rossakowska, Head of HR, ING Bank Śląski. – To niepokojący wynik. Przede wszystkim dlatego, że taki stan sprzyja pogorszeniu kondycji, a w konsekwencji prowadzi do absencji, która stanowi w niektórych firmach spore organizacyjne wyzwanie. Warto więc, badając przyczyny nieobecności pracowników, wziąć pod uwagę aktualną atmosferę w miejscu pracy.

Większość osób, które odczuwają stres, chciałaby nauczyć się lepiej go wykorzystywać. Działanie stresu wywołuje wiele schorzeń. Do dolegliwości mających w nim swoje źródło zalicza się: nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia rytmu i zawał serca, wylewy, udary mózgu, migreny, alergie, nowotwory, choroby skóry, depresje, zaburzenia lękowo-depresyjne, nerwice, zaburzenia snu i osłabienie układu odpornościowego (źródło: Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących, Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Warszawa 2014).

Ocenia się, że liczba dni utraconych z powodu stresu w pracy w 2013 r. wyniosła 77 888,33 dni, a wartość nieobecności z tytułu stresu w pracy w sektorze przedsiębiorstw w Polsce to ok. 9,48 mld złotych rocznie (źródło: Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i  stan zdrowia osób pracujących). Co piąty (19,5 proc.) badany przez Human Power odczuwa często w pracy strach i niepokój. Niepokojący jest fakt, że ponad 40 proc. badanych przyznaje, iż odreagowuje stres i problemy w pracy na swoich bliskich.

Aż 40,4 proc. ankietowanych informuje, że w pracy odczuwa irytację, frustrację i zniecierpliwienie. Co trzeciemu badanemu często towarzyszy zmęczenie i zniechęcenie do wykonywanych obowiązków. Większość badanych oceniła jednak, że potrafi szybko dystansować się do spraw zawodowych, na które mają niewielki wpływ. Brak tej umiejętności zgłosił co czwarty pytany. Tę potrzebę dostrzegają także pracodawcy, którzy w godzinach pracy organizują dla zatrudnionych chociażby warsztaty radzenia sobie ze stresem.

 Wielozadaniowość to mit

Autorzy badania twierdzą, że jednym z ważnych elementów, mających wpływ na efektywność, jest przygotowanie planu i ustalenie priorytetów. Swój dzień pracy rozpoczyna w ten sposób 48,2 proc. ankietowanych. Zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że z łatwością koncentruje uwagę na wykonywanym w danym momencie zadaniu, choć jednocześnie ponad połowa z nich przyznała, że nie potrafi pracować bez konieczności ciągłego sprawdzania poczty mailowej czy odbierania telefonów. Ponad 1/3 ankietowanych zauważa, że w pracy jest często rozkojarzona i rozproszona. Badani informują, że zadania, które wykonują, są wielokrotnie przerywane przez maile i telefony. Spokój w trakcie wywiązywania się z obowiązków ma zaledwie 16,9 proc. respondentów.

Tzw. „wrzutki” od przełożonego, telefony, maile, a często także portale społecznościowe to czynniki powodujące największą dekoncentrację wśród pracowników. Autorzy badania podkreślają, że jeśli nieustannie dochodzi do przełączania się między zadaniami, traci się za każdym razem od 10–25 minut – tyle bowiem mózg potrzebuje, aby na nowo skupić się w pełni na zadaniu. Może to oznaczać, że w ciągu jednego dnia, w którym zadania są przerywane np. 10 razy, traci się minimum dwie godziny!

– Niestety wyniki badania zdają się potwierdzać deficyt uważności zarówno wśród menedżerów, jak i pracowników na stanowiskach niekierowniczych w polskich organizacjach – mówi Edward Stanoch, partner zarządzający Aon Hewitt w Polsce.

– Nie ma większej przeszkody dla naszej wysokiej efektywności, niż brak zdolności skupienia się na zadaniu w dłuższych okresach i odsuwania od siebie wszystkich bodźców, które mogą nas rozproszyć. Ilość informacji, która do nas dociera każdego dnia, sprawia, że jesteśmy w stanie koncentrować swoją uwagę przez coraz krótszy czas – dodaje Małgorzata Czernecka.

Ponad połowa ankietowanych stara się robić jedno zadanie w jednym czasie. Próbę wykonywania wielu zadań jednocześnie podejmuje 40,9 proc. pytanych. Co istotne, niemal ⅓ ankietowanych nie pamięta, co robiła poprzedniego dnia w pracy. Częściej niż co czwarty respondent ocenił, że jego obecny sposób działania wpływa negatywnie na efektywność w pracy.

Zaangażowanie a wyniki biznesowe

Autorzy badania przytaczają dane, z których jasno wynika, że 5-procentowy wzrost wskaźnika zaangażowania przekłada się na 3-procentowy wzrost przychodów, a firmy o najwyższym poziomie zaangażowania pracowników notują o 9 proc. wyższy poziom udziału rynku.

Jak pomóc pracownikom w osiągnięciu zadowolenia z pracy, produktywności i zaangażowania w kreowanie przyszłości firmy i swojej własnej?

– Dać możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, wyszukiwania sposobów na rozwiązywanie problemów.

Dzielić się informacją na temat różnych aspektów funkcjonowania firmy.

– Minimalizować nieuprzejmość oraz promować kulturę osobistą.

– Przekazywać regularnie informacje zwrotne na temat indywidualnych wyników pracownika.

– Właściciele firm zrozumieli, że naprawdę imponujące efekty biznesowe możliwe są do osiągnięcia, kiedy dbamy nie o „zasoby ludzkie”, ale o „kapitał ludzki”; kiedy postrzegamy pracownika holistycznie – jako jednostkę, która funkcjonuje nie tylko w społeczeństwie naszej organizacji, lecz także w innych „systemach” społecznych; jako jednostkę, która aby osiągać swoje cele biznesowe, musi być efektywna także na poziomie energii fizycznej i psychicznej – reasumuje Sabina Dąbrowska-Olbryś, Human Resources Manager, coach i psycholog, Grupa Pracuj Sp. Z o.o

Źródło: Raport „Praca, moc, energia w polskich firmach” został zrealizowany przez firmę doradczą Human Power we współpracy z Aon Hewitt, Grupą Pracuj, Kinnarps Polska oraz Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Patronem merytorycznym badania jest Uniwersytet Łódzki.

Ankieta była dystrybuowana wśród pracowników dużych przedsiębiorstw w Polsce. W badaniu wzięło udział 1149 osób: 292 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 857 pracowników na innych stanowiskach (tzn. niekierowniczych).

Bezpłatny dostęp do raportu: humanpower.pl/raport–praca–moc–energia/

 

Katarzyna Patalan
redaktor naczelan Miesięcznika Benefit

2017-08-10 08:40 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.